НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
HTML5. W3Schools українською. Повний довідник тегів

En

HTML Атрибути. Довідник


Всі HTML Атрибути

В даній таблиці зібрані всі атрибути, що використовуються в HTML5 на цей момент.

Атрибути Належність Опис
accept <input> Визначає типи файлів, які приймає сервер (тільки для type='file')
accept-charset <form> Визначає кодування символів, які будуть використовуватись для надсилання форми
accesskey Глобальні Атрибути Визначає комбінацію клавіш для активації / фокусування елемента
action <form> Визначає, куди відправляти дані форми при надсиланні форми
align Не підтримується в HTML5. Визначає вирівнювання відповідно до оточуючих елементів. Використовуйте CSS
alt <area>, <img>, <input> Визначає альтернативний текст, якщо вихідний елемент не відображається
async <script> Визначає, що скрипт виконується асинхронно (тільки для зовнішніх скриптів)
autocomplete <form>, <input> Визначає, чи буде в елементі <form> або <input> автозаповнення, повинен мати автозаповнення enabled
autofocus <button>, <input>, <select>, <textarea> Визначає, що елемент має автоматично отримувати фокус при завантаженні сторінки
autoplay <audio>, <video> Визначає, що відтворення аудіо/відео почнеться, як тільки воно буде готове
bgcolor Не підтримується в HTML5. Визначає колір фону елемента. Використовуйте CSS
border Не підтримується в HTML5. Визначає ширину межі елемента. Використовуйте CSS
charset <meta>, <script> Визначає кодування символів
checked <input> Визначає, що елемент <input> має бути попередньо обраний при завантаженні сторінки (для type="checkbox" або type="radio")
cite <blockquote>, <del>, <ins>, <q> Визначає URL, який пояснює цитату / видалений / вставлений текст
class Глобальні Атрибути Визначає одне або кілька імен класів для елемента (посилається на клас в таблиці стилів)
color Не підтримується в HTML5. Визначає колір текста елемента. Використовуйте CSS
cols <textarea> Визначає видиму ширину текстової області
colspan <td>, <th> Визначає кількість стовпців, які має охоплювати чарунка таблиці
content <meta> Дає значення, пов’язане з http-equiv або атрибутом name
contenteditable Глобальні Атрибути Визначає, чи є можливість редагування змісту елементу, чи ні
contextmenu Глобальні Атрибути Визначає контекстне меню для елемента. Контекстне меню з’являється, коли користувач клацає правою кнопкою миші на елементі
controls <audio>, <video> Визначає, що мають відображатися елементи управління аудіо/відео (наприклад, кнопка відтворення / паузи і т. д)
coords <area> Визначає координати області
data <object> Визначає URL ресурса, що використовується об’єктом
data-* Глобальні Атрибути Використовується для зберігання особистих даних користувача на сторінці або в додатку
datetime <del>, <ins>, <time> Визначає дату і час
default <track> Визначає, що трек має бути включений, якщо уподобання користувача не вказують, що інший трек буде більш відповідним
defer <script> Визначає, що скрипт виконується після завершення синтаксичного аналізу сторінки (тільки для зовнішніх скриптів)
dir Глобальні Атрибути Визначає направлення тексту для змісту елемента
dirname <input>, <textarea> Визначає, що направлення тексту буде відправлено
disabled <button>, <fieldset>, <input>, <optgroup>, <option>, <select>, <textarea> Визначає, що вказаний елемент (група елементів) мають бути відключені
download <a>, <area> Визначає, що вказаний об’єкт буде завантажений при натисканні користувачем гіперпосилання
draggable Глобальні Атрибути Визначає, чи можна елемент перетягувати, чи ні
dropzone Глобальні Атрибути Визначає, чи можна перетягувані дані копіювати, переміщувати або зв’язувати
enctype <form> Визначає, як дані форми мають бути закодовані при надсиланні на сервер (тільки для method="post")
for <label>, <output> Визначає форму елемента(ів) мітки
form <button>, <fieldset>, <input>, <label>, <meter>, <object>, <output>, <select>, <textarea> Визначає ім’я форми, якій елемент належить
formaction <button>, <input> Визначає, куди відправляти дані форми при відправці. Тільки для type="submit"
headers <td>, <th> Визначає одну або декілька чарунок заголовків, з якими пов’язана чарунка
height <canvas>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <object>, <video> Визначає висоту елемента
hidden Глобальні Атрибути Визначає, що елемент ще не релевантний або більше не має значення
high <meter> Визначає діапазон, який вважається високим значенням
href <a>, <area>, <base>, <link> Визначає URL сторінки, на яку переходить посилання
hreflang <a>, <area>, <link> Визначає мову пов’язаного документа
http-equiv <meta> Надає заголовок HTTP для інформації / значення атрибута змісту
id Глобальні Атрибути Визначає унікальний ідентифікатор елемента
ismap <img> Визначає зображення як серверної мапи зображень
kind <track> Визначає тип текстової доріжки
label <track>, <option>, <optgroup> Визначає заголовок текстової доріжки
lang Глобальні Атрибути Визначає мову змісту елемента
list <input> Відноситься до елементу <datalist>, що містить попередньо визначені параметри для елемента <input>
loop <audio>, <video> Визначає, що аудіо / відео буде починатися знову, кожен раз, коли воно буде завершено
low <meter> Визначає діапазон, який вважається низьким значенням
manifest <html> Визначає розташування маніфесту кеша документа
max <input>, <meter>, <progress> Визначає максимальне значення
maxlength <input>, <textarea> Визначає максимальну кількість символів, дозволених в елементі
media <a>, <area>, <link>, <source>, <style> Визначає, для якого носія / пристрою оптимізований пов’язаний документ
method <form> Визначає метод HTTP, що використовується при надсиланні даних форми
min <input>, <meter> Визначає мінімальне значення
multiple <input>, <select> Визначає, що користувач може ввести кілька значень
muted <video>, <audio> Визначає, що аудіовихід відео має бути відключений
name <button>, <fieldset>, <form>, <iframe>, <input>, <map>, <meta>, <object>, <output>, <param>, <select>, <textarea> Визначає ім’я елемента
novalidate <form> Визначає, що форма не повинна перевірятися при відправці
onabort <audio>, <embed>, <img>, <object>, <video> Скрипт для запуску при перериванні
onafterprint <body> Скрипт, що запускається після друку документа
onbeforeprint <body> Скрипт, що виконується перед друком документа
onbeforeunload <body> Скрипт буде виконуватись, коли документ буде вивантажений
onblur Всі видимі елементи. Скрипт для запуску, коли елемент втрачає фокус
oncanplay <audio>, <embed>, <object>, <video> Скрипт для запуску, коли файл готовий до запуску відтворення (коли він достатньо буферізований, щоб почати)
oncanplaythrough <audio>, <video> Скрипт має бути запущено, коли файл може бути відтворений до кінця без паузи для буферизації
onchange Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при зміні значення елемента
onclick Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при клікі по елементу
oncontextmenu Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при виклику контекстного меню
oncopy Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при копіюванні змісту елемента
oncuechange <track> Скрипт, який буде виконуватись при зміні ключа в елементі <track>
oncut Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при вирізанні змісту елемента
ondblclick Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при подвійному клацанні по елементу
ondrag Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при перетягуванні елемента
ondragend Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається в кінці операції перетягування
ondragenter Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при перетягуванні елемента в дозволений цільовий об’єкт
ondragleave Всі видимі елементи. Скрипт для запуску, коли елемент залишає дозволений цільовий об’єкт відкидування
ondragover Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при перетягуванні елемента по дозволеному цільовому об’єкту
ondragstart Всі видимі елементи. Скрипт для запуску на початку операції перетягування
ondrop Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при перетягуванні елемента
ondurationchange <audio>, <video> Скрипт для запуску при зміні довжини носія
onemptied <audio>, <video> Скрипт, який потрібно запустити, коли стається щось погане й архів неочікувано стає недоступним (як непередбачуване роз’єднання)
onended <audio>, <video> Скрипт має бути запущено, коли відтворення дійде до кінця (корисний захід для повідомлення "Дякуємо за перегляд/прослуховування")
onerror <audio>, <body>, <embed>, <img>, <object>, <script>, <style>, <video> Скрипт для запуску при виникненні помилки
onfocus Всі видимі елементи. Скрипт для запуску, коли елемент отримує фокус
onhashchange <body> Скрипт, що запускається при зміні прив’язки URL
oninput Всі видимі елементи. Скрипт для запуску, коли елемент отримує користувальницьке введення
oninvalid Всі видимі елементи. Скрипт для запуску при неприпустимому елементі
onkeydown Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при натисканні користувачем клавіші
onkeypress Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при натисканні користувачем клавіші
onkeyup Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при натисканні користувачем клавіші
onload <body>, <iframe>, <img>, <input>, <link>, <script>, <style> Скрипт, що запускається після завершення завантаження елемента
onloadeddata <audio>, <video> Скрипт для запуску при завантаженні даних мультимедіа
onloadedmetadata <audio>, <video> Скрипт, що запускається при завантаженні метаданих (наприклад, вимірів та тривалості)
onloadstart <audio>, <video> Скрипт має бути запущений і файл починає завантажуватись до того, що завантажено
onmousedown Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при натисканні кнопки миші на елементі
onmousemove Всі видимі елементи. Скрипт має виконуватись до тих пір, поки вказівник миші переміщується по елементу
onmouseout Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при переміщенні вказівника миші із елемента
onmouseover Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при наведенні вказівника миші на елемент
onmouseup Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при відпусканні кнопки миші над елементом
onmousewheel Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при прокрутці колещатка миші по елементу
onoffline <body> Скрипт, що запускається при запуску браузера в автономному режимі
ononline <body> Скрипт, що запускається при запуску браузера в оперативному режимі
onpagehide <body> Скрипт, що запускається при переході користувача зі сторінки
onpageshow <body> Скрипт, що виконується при переході користувача на сторінку
onpaste Всі видимі елементи. Скрипт, що виконується при вставці користувачем деякого змісту в елемент
onpause <audio>, <video> Скрипт, що запускається при зупинці носія користувачем або програмним способом
onplay <audio>, <video> Скрипт має бути запущений, коли ЗМІ готові почати грати
onplaying <audio>, <video> Скрипт для запуску, коли носій фактично почав грати.
onpopstate <body> Скрипт, що запускається при зміні історії вікна.
onprogress <audio>, <video> Скрипт для запуску, коли браузер знаходиться в процесі отримання даних мультимедіа
onratechange <audio>, <video> Скрипт для запуску при кожній зміні швидкості відтворення (наприклад, коли користувач перемикається в режим уповільненої або швидкої перемотки вперед).
onreset <form> Скрипт для запуску при натисканні кнопки скидування в формі.
onresize <body> Скрипт, що запускається при зміні розміру вікна браузера.
onscroll Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при прокрутці смуги прокрутки елемента
onsearch <input> Скрипт, що виконується при запису користувачем будь-чого в полі пошуку (для <input="search">)
onseeked <audio>, <video> Скрипт, який буде виконуватися, коли атрибут пошуку має значення false, який вказує, що пошук закінчився
onseeking <audio>, <video> Скрипт, який буде виконуватись, якщо атрибут пошуку має значення true, який вказує, що пошук активний
onselect Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при виборі елемента
onshow <menu> Скрипт, що запускається при відображенні елемента <menu> у вигляді контекстного меню
onstalled <audio>, <video> Скрипт має бути запущений, коли браузер не може отримати дані з якоїсь причини
onstorage <body> Скрипт для запуску при оновленні області веб-сховища
onsubmit <form> Скрипт для запуску при надсиланні форми
onsuspend <audio>, <video> Скрипт, який буде виконуватись при вилученні даних мультимедіа зупиняється перед повним завантаженням з якоїсь причини
ontimeupdate <audio>, <video> Скрипт для запуску при зміні ігрової позиції (наприклад, коли користувач швидко переходить до іншої точки в ЗМІ)
ontoggle <details> Скрипт, що запускається при відкритті або закритті користувачем елемента <details>
onunload <body> Скрипт, що запускається при вивантаженні сторінки (або закритті вікна браузера)
onvolumechange <audio>, <video> Скрипт, який буде виконуватись кожен раз, коли відео / аудіо гучність була змінена
onwaiting <audio>, <video> Скрипт має бути запущено, коли ЗМІ призупинена, але поновиться (наприклад, коли ЗМІ зупиняється для буферизації даних)
onwheel Всі видимі елементи. Скрипт, що запускається при накочуванні колещатка миші вгору або вниз по елементу
open <details> Визначає, що відомості мають бути видимі (відкриті) користувачу
optimum <meter> Визначає, яке значення є оптимальним для датчика
pattern <input> Визначає регулярний вираз, по якому перевіряється значення елемента <input>
placeholder <input>, <textarea> Визначає коротку підказку, що описує очікуване значення елемента
poster <video> Визначає зображення, яке буде відображатися під час завантаження відео або до тих пір, доки користувач не натисне кнопку відтворення
preload <audio>, <video> Визначає, якщо автор вважає, що аудіо / відео має бути завантажено при завантаженні сторінки
readonly <input>, <textarea> Визначає, що елемент доступний тільки для читання
rel <a>, <area>, <link> Визначає зв’язок між поточним документом і зв’язаним документом
required <input>, <select>, <textarea> Визначає, що елемент має бути заповнений перед надсиланням форми
reversed <ol> Визначає, що порядок списку має бути по убуванню (9,8,7...)
rows <textarea> Визначає видиму кількість рядків у текстовій області
rowspan <td>, <th> Визначає кількість рядків, які має займати чарунка таблиці
sandbox <iframe> Вмикає додатковий набір обмежень для змісту в <iframe>
scope <th> Визначає, чи є чарунка заголовка заголовком стовпця, рядків або групи стовпців чи рядків
scoped <style> Визначає, що стиль застосовується лише до батьківського елементу цього елемента і дочірнім елементам цього елемента
selected <option> Визначає, що параметр має бути попередньо обраним при завантаженні сторінки
shape <area> Визначає форму області
size <input>, <select> Визначає ширину в символах (для <input>) або вказує кількість видимих параметрів (для <select>)
sizes <img>, <link>, <source> Визначає розмір зв’язаного ресурсу
span <col>, <colgroup> Визначає кількість стовпців для інтервалу
spellcheck Глобальні Атрибути Визначає, чи потрібно перевіряти орфографію і граматику елемента
src <audio>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <script>, <source>, <track>, <video> Визначає URL файлу мультимедіа
srcdoc <iframe> Визначає зміст HTML сторінки для відображення в <iframe>
srclang <track> Визначає мову текстових даних доріжки (вимагається, якщо kind="subtitles")
srcset <img>, <source> Визначає URL зображення для використання в різних ситуаціях
start <ol> Визначає початкове значення впорядкованого списку
step <input> Визначає допустимі інтервали номерів для поля введення
style Глобальні Атрибути Визначає вбудований стиль CSS для елемента
tabindex Глобальні Атрибути Визначає порядок табуляції елемента
target <a>, <area>, <base>, <form> Визначає цільовий об’єкт для відкриття зв’язаного документа або надсилання форми
title Глобальні Атрибути Визначає додаткові відомості про елемент
translate Глобальні Атрибути Визначає, чи потрібно перекладати зміст елемента
type <button>, <embed>, <input>, <link>, <menu>, <object>, <script>, <source>, <style> Визначає тип елемента
usemap <img>, <object> Визначає зображення як клієнтської мапи зображень
value <button>, <input>, <li>, <option>, <meter>, <progress>, <param> Визначає значення елемента
width <canvas>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <object>, <video> Визначає ширину елемента
wrap <textarea> Визначає, як текст в текстовій області має бути обгорнутий при надсиланні в формі