НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Sass. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Sass Рядкові функції


Sass Рядкові функції

Рядкові функції використовуються для маніпулювання рядками та отримання інформації про них.

Рядки Sass базуються на 1. Перший символ у рядку має індекс 1, а не 0.

У наступній таблиці перераховано всі рядкові функції в Sass:

Функція Опис & Приклад
quote(string) Додає лапки до рядка та повертає результат.

Приклад:
quote(Hello world!)
Результат: "Hello world!"
str-index(string, substring) Повертає індекс першого входження підрядка в межах рядка.

Приклад:
str-index("Hello world!", "H")
Результат: 1
str-insert(string, insert, index) Повертає рядок із insert, вставленим у вказану позицію індексу.

Приклад:
str-insert("Hello world!", " wonderful", 6)
Результат: "Hello wonderful world!"
str-length(string) Повертає довжину рядка (у символах).

Приклад:
str-length("Hello world!")
Результат: 12
str-slice(string, start, end) Витягує символи з рядка; починає на початку і закінчює в кінці та повертає фрагмент.

Приклад:
str-slice("Hello world!", 2, 5)
Результат: "ello"
to-lower-case(string) Повертає копію рядка, перетворену на нижній регістр.

Приклад:
to-lower-case("Hello World!")
Результат: "hello world!"
to-upper-case(string) Повертає копію рядка, перетвореного у верхній регістр.

Приклад:
to-upper-case("Hello World!")
Результат: "HELLO WORLD!"
unique-id() Повертає унікальний випадково згенерований рядок без лапок (гарантовано унікальний у поточному сеансі sass).

Приклад:
unique-id()
Результат: tyghefnsv
unquote(string) Видаляє лапки навколо рядка (якщо є) і повертає результат.

Приклад:
unquote("Hello world!")
Результат: Hello world!