НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Sass. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Sass Функції самоаналізу


Sass Функції самоаналізу

Функції самоаналізу рідко використовуються під час створення таблиці стилів. Однак вони є цінними, якщо щось не працює належним чином — щоб зрозуміти, що відбувається: наприклад, функції налагодження (дебагінгу).

У наступній таблиці перераховано всі функції самоаналізу в Sass:

Функція Опис & Приклад
call(function, arguments...) Викликає функцію з аргументами та повертає результат.
content-exists() Перевіряє, чи поточному міксину передано блок @content.
feature-exists(feature) Перевіряє, чи функція підтримується поточною реалізацією Sass.

Приклад:
feature-exists("at-error");
Результат: true
function-exists(functionname) Перевіряє, чи існує зазначена функція.

Приклад:
function-exists("nonsense")
Результат: false
get-function(functionname, css: false) Повертає вказану функцію. Якщо css має значення true, він повертає звичайну функцію CSS.
global-variable-exists(variablename) Перевіряє, чи існує вказана глобальна змінна.

Приклад:
variable-exists(a)
Результат: true
inspect(value) Повертає рядкове представлення значення.
mixin-exists(mixinname) Перевіряє, чи існує вказаний міксин.

Приклад:
mixin-exists("important-text")
Результат: true
type-of(value) Повертає тип значення. Може бути number, string, color, list, map, bool, null, function, arglist.

Приклад:
type-of(15px)
Результат: number
type-of(#ff0000)
Результат: color
unit(number) Повертає одиницю, пов’язану з числом.

Приклад:
unit(15px)
Результат: px
unitless(number) Перевіряє, чи пов’язано з вказаним числом одиницю.

Приклад:
unitless(15px)
Результат: false
unitless(15)
Результат: true
variable-exists(variablename) Перевіряє, чи існує зазначена змінна в поточній області.

Приклад:
variable-exists(b)
Результат: true