НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
HTML5. W3Schools українською. Повний довідник тегів

En

HTML Canvas Довідник


Опис

Canvas - в перекладі з англ. Полотно.

HTML5 тег <canvas> використовується для малювання графіки на льоту за допомогою скриптів (зазвичай за допомогою JavaScript).

Однак елемент <canvas> не має власних можливостей для малювання (він є лише контейнером для графіки) - необхідно використовувати скрипти, щоб малювати графіку.

Метод getContext() повертає об’єкт, який надає методи і властивості для малювання в canvas.

Ця довідка буде охоплювати властивості і методи об’єкта getContext('2d'), який можна використовувати для малювання тексту, ліній, кубів, кіл і багато чого іншого - в canvas.


Підтримка браузерами

Цифри в таблиці визначають першу версію браузера, яка повністю підтримує цей елемент.

Елемент
<canvas> 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0

Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome та Safari підтримують <canvas> і його властивості та методи.

Примітка: Internet Explorer 8 і більш ранні версії не підтримують елемент <canvas>.


Кольори, стилі і тіні

Властивості Опис
fillStyle Встановлює або повертає колір, градієнт або шаблон, що використовується для заповнення малюнка
strokeStyle Встановлює або повертає колір, градієнт або шаблон для штрихів
shadowColor Встановлює або повертає колір для використання при створенні тіней
shadowBlur Встановлює або повертає рівень розмиття для тіней
shadowOffsetX Встановлює або повертає горизонтальну відстань тіні від форми
shadowOffsetY Встановлює або повертає вертикальну відстань тіні від форми

Метод Опис
createLinearGradient() Створює лінійний градієнт (для використання на змісті canvas)
createPattern() Повторює визначений елемент у вказаному напрямку
createRadialGradient() Створює радіальний / круговий градієнт (для використання на змісті canvas)
addColorStop() Визначає кольори та позиції зупину в об’єкті градієнта

Стилі рядків

Властивості Опис
lineCap Встановлює або повертає стиль заголовних літер для рядка
lineJoin Встановлює або повертає тип створеного кута, коли зустрічаються дві лінії
lineWidth Встановлює або повертає поточну ширину рядка
miterLimit Встановлює або повертає максимальну довжину митри (скосу)

Прямокутники

Метод Опис
rect() Створює прямокутник
fillRect() Малює 'заповнений' прямокутник
strokeRect() Малює прямокутник (без заливки)
clearRect() Очищує вказані пікселі в межах даного прямокутника

Контури

Метод Опис
fill() Заповнює поточний малюнок (контур)
stroke() Фактично малює визначений вами контур
beginPath() Починається контур або скидується поточний контур
moveTo() Переміщує контур до вказаної точки на полотні, не створюючи рядка
closePath() Створює контур від поточної точки до початкової точки
lineTo() Додає нову точку і створює лінію до цієї точки з останньої вказаної точки на полотні
clip() Закріплює область будь-якої форми та розміру з оригінального полотна
quadraticCurveTo() Створює квадратичну криву Безьє
bezierCurveTo() Створює кубічну криву Безьє
arc() Створює дугу/криву (використовується для створення кіл або частин кіл)
arcTo() Створює дугу/криву між двома дотичними
isPointInPath() Повертає true (правда), якщо вказана точка знаходиться в поточному контурі, інакше false (неправда)

Трансформації

Метод Опис
scale() Масштабує поточний малюнок, роблячи більшим або меньшим
rotate() Обертає поточний малюнок
translate() Змінює позицію (0,0) на полотні
transform() Замінює поточну матрицю трансформації для малюнка
setTransform() Скидує поточне перетворення на ідентичну матрицю. Потім запускається transform()

Текст

Властивості Опис
font Встановлює або повертає поточні властивості шрифту для текстового змісту
textAlign Встановлює або повертає поточне вирівнювання для текстового змісту
textBaseline Встановлює або повертає поточну текстову базову лінію, яка використовується при малюванні текста

Метод Опис
fillText() Малює 'заповнений' текст (із заливкою) на полотні
strokeText() Малює текст на полотні (без заливки)
measureText() Повертає об’єкт, який містить ширину вказаного тексту

Малювання зображення

Метод Опис
drawImage() Малює зображення, полотно або відео в canvas

Піксельна маніпуляція

Властивості Опис
width Повертає ширину об’єкта ImageData
height Повертає висоту об’єкта ImageData
data Повертає об’єкт, який містить дані зображення вказаного об’єкта ImageData

Метод Опис
createImageData() Створює новий, пустий об’єкт ImageData
getImageData() Повертає об’єкт ImageData, який копіює піксельні дані для заданого прямокутника в canvas
putImageData() Повертає дані зображення (із вказаного об’єкта ImageData) назад в canvas

Композиція

Властивості Опис
globalAlpha Встановлює або повертає поточне значення альфа або прозорості малюнка
globalCompositeOperation Встановлює або повертає спосіб малювання нового зображення на існуючому зображенні.

Інше

Метод Опис
save() Зберігає стан поточного контексту
restore() Повертає раніше збережений стан контуру та атрибути
createEvent()  
getContext()  
toDataURL()