НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
HTML5. W3Schools українською. Повний довідник тегів

En

HTML Тег <input>


Приклад

HTML-форма з трьома полями введення; два текстових поля та одна кнопка надсилання:

<form action="/action_page.html">
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
Спробуйте самі »

Визначення та використання

Тег <input> визначає поле введення, куди користувач може вводити дані.

Елемент <input> є найважливішим елементом форми.

Елемент <input> можна відобразити кількома способами, залежно від атрибута типу.

Нижче наведено різні типи введення:

 • <input type="button">
 • <input type="checkbox">
 • <input type="color">
 • <input type="date">
 • <input type="datetime-local">
 • <input type="email">
 • <input type="file">
 • <input type="hidden">
 • <input type="image">
 • <input type="month">
 • <input type="number">
 • <input type="password">
 • <input type="radio">
 • <input type="range">
 • <input type="reset">
 • <input type="search">
 • <input type="submit">
 • <input type="tel">
 • <input type="text"> (значення за замовчуванням)
 • <input type="time">
 • <input type="url">
 • <input type="week">

Перегляньте атрибут type, щоб побачити приклади для кожного типу введення!


Поради та нотатки

Порада: Завжди використовуйте тег <label> для визначення міток для <input type="text">, <input type="checkbox">, <input type="radio">, <input type="file"> та <input type="password">.


Підтримка браузерами

Елемент
<input> Так Так Так Так Так

Атрибути

Атрибут Значення Опис
accept file_extension
audio/*
video/*
image/*
media_type
Визначає фільтр для типів файлів, які користувач може вибрати з діалогового вікна введення файлу (лише для type="file")
alt text Визначає альтернативний текст для зображень (лише для type="image")
autocomplete on
off
Визначає, чи для елемента <input> має бути ввімкнено автозаповнення
autofocus autofocus Вказує, що елемент <input> має автоматично отримувати фокус під час завантаження сторінки
checked checked Вказує, що елемент <input> має бути попередньо вибрано під час завантаження сторінки (для type="checkbox" або type="radio")
dirname inputname.dir Вказує, що напрямок тексту буде подано
disabled disabled Вказує, що елемент <input> має бути вимкнено
form form_id Визначає форму елементу <input>, якій належить
formaction URL Вказує URL-адресу файлу, який оброблятиме елемент керування введенням під час надсилання форми (для type="submit" та type="image")
formenctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Визначає, як мають бути закодовані дані форми під час надсилання їх на сервер (для type="submit" та type="image")
formmethod get
post
Визначає метод HTTP для надсилання даних на URL-адресу дії (для type="submit" та type="image")
formnovalidate formnovalidate Визначає, що елементи форми не повинні перевірятися під час надсилання
formtarget _blank
_self
_parent
_top
framename
Визначає, де відображати відповідь, отриману після надсилання форми (для type="submit" та type="image")
height pixels Визначає висоту елемента <input> (тільки для type="image")
list datalist_id Посилається на елемент <datalist>, який містить попередньо визначені параметри для елемента <input>
max number
date
Визначає максимальне значення для елемента <input>
maxlength number Визначає максимальну кількість символів, дозволених у елементі <input>
min number
date
Вказує мінімальне значення для елемента <input>
minlength number Визначає мінімальну кількість символів, необхідних для елемента <input>
multiple multiple Вказує, що користувач може ввести більше ніж одне значення в елементі <input>
name text Вказує назву елемента <input>
pattern regexp Визначає регулярний вираз, яким перевіряється значення елемента <input>
placeholder text Визначає коротку підказку, яка описує очікуване значення елемента <input>
readonly readonly Вказує, що поле введення доступне лише для читання
required required Вказує, що поле введення має бути заповнене перед надсиланням форми
size number Визначає ширину в символах елемента <input>
src URL Вказує URL-адресу зображення, яке буде використовуватися як кнопка надсилання (лише для type="image")
step number
any
Визначає інтервал між допустимими числами в полі введення
type button
checkbox
color
date
datetime-local
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
Визначає тип елементу <input> для відображення
value text Визначає значення елементу <input>
width pixels Визначає ширину елементу <input> (тільки для type="image")

Глобальні атрибути

Тег <input> також підтримує Глобальні атрибути в HTML.


Атрибути подій

Тег <input> також підтримує Атрибути подій в HTML.


Пов’язані сторінки

HTML підручник:

HTML DOM довідник:


CSS налаштування за замовчуванням

Немає.