НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
HTML5. W3Schools українською. Повний довідник тегів

En

HTML <!DOCTYPE>


Тип HTML документу

Всі HTML документи мають починатися з оголошення (об’яви) <!DOCTYPE>.

Об’ява не є тегом HTML. Це 'інформація' для браузера про те, який тип документа слід очікувати.

В HTML5 об’ява <!DOCTYPE> проста:

<!DOCTYPE html>

В старих документах (HTML 4 або XHTML) об’ява більш складна, оскільки об’ява має посилатися на DTD (визначення типу документа).

<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN' 'http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd'>
<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd'>

Ви можете дізнатись більше про типи документів в довіднику <!DOCTYPE>.


Допустимі елементи HTML в різних DOCTYPE

В таблиці нижче наведені всі HTML елементи та показано, як кожен елемент відображається в різних !DOCTYPE.

Тег HTML 5 HTML 4 XHTML
<a> Так Так Так
<abbr> Так Так Так
<acronym> Ні Так Так
<address> Так Так Так
<applet> Ні Так Ні
<area> Так Так Ні
<article> Так Ні Ні
<aside> Так Ні Ні
<audio> Так Ні Ні
<b> Так Так Так
<base> Так Так Так
<basefont> Ні Так Ні
<bdi> Так Ні Ні
<bdo> Так Так Ні
<big> Ні Так Так
<blockquote> Так Так Так
<body> Так Так Так
<br> Так Так Так
<button> Так Так Так
<canvas> Так Ні Ні
<caption> Так Так Так
<center> Ні Так Ні
<cite> Так Так Так
<code> Так Так Так
<col> Так Так Ні
<colgroup> Так Так Ні
<datalist> Так Ні Ні
<dd> Так Так Так
<del> Так Так Ні
<details> Так Ні Ні
<dfn> Так Так Так
<dialog> Так Ні Ні
<dir> Ні Так Ні
<div> Так Так Так
<dl> Так Так Так
<dt> Так Так Так
<em> Так Так Так
<embed> Так Ні Ні
<fieldset> Так Так Так
<figcaption> Так Ні Ні
<figure> Так Ні Ні
<font> Ні Так Ні
<footer> Так Ні Ні
<form> Так Так Так
<frame> Ні Ні Ні
<frameset> Ні Так Ні
<h1> to <h6> Так Так Так
<head> Так Так Так
<header> Так Ні Ні
<hr> Так Так Так
<html> Так Так Так
<i> Так Так Так
<iframe> Так Так Ні
<img> Так Так Так
<input> Так Так Так
<ins> Так Так Ні
<kbd> Так Так Так
<label> Так Так Так
<legend> Так Так Так
<li> Так Так Так
<link> Так Так Так
<main> Так Ні Ні
<map> Так Так Ні
<mark> Так Ні Ні
<meta> Так Так Так
<meter> Так Ні Ні
<nav> Так Ні Ні
<noframes> Ні Так Ні
<noscript> Так Так Так
<object> Так Так Так
<ol> Так Так Так
<optgroup> Так Так Так
<option> Так Так Так
<output> Так Ні Ні
<p> Так Так Так
<param> Так Так Так
<pre> Так Так Так
<progress> Так Ні Ні
<q> Так Так Так
<rp> Так Ні Ні
<rt> Так Ні Ні
<ruby> Так Ні Ні
<s> Так Так Ні
<samp> Так Так Так
<script> Так Так Так
<section> Так Ні Ні
<select> Так Так Так
<small> Так Так Так
<source> Так Ні Ні
<span> Так Так Так
<strike> Ні Так Ні
<strong> Так Так Так
<style> Так Так Так
<sub> Так Так Так
<summary> Так Ні Ні
<sup> Так Так Так
<table> Так Так Так
<tbody> Так Так Ні
<td> Так Так Так
<textarea> Так Так Так
<tfoot> Так Так Ні
<th> Так Так Так
<thead> Так Так Ні
<time> Так Ні Ні
<title> Так Так Так
<tr> Так Так Так
<track> Так Ні Ні
<tt> Ні Так Так
<u> Так Так Ні
<ul> Так Так Так
<var> Так Так Так
<video> Так Ні Ні
<wbr> Так Ні Ні