НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
HTML5. W3Schools українською. Повний довідник тегів

En

HTML Довідник - Підтримка браузерів


HTML Довідник по підтримці браузерів

В таблиці нижче перераховані всі HTML-елементи та їх атрибути, а також підтримка браузерами:

 
<a> Так Так Так Так Так
download 14.0 18.0 20.0 10.1 15.0
href Так Так Так Так Так
hreflang Так Так Так Так Так
media Так Так Так Так Так
ping Так Ні Так Ні Так
referrerpolicy 51.0 79.0 50.0 11.1 38.0
rel Так Так Так Так Так
target Так Так Так Так Так
type Так Так Так Так Так

 
<abbr> Так Так Так Так Так

 
<address> Так Так Так Так Так

 
<area> Так Так Так Так Так
alt Так Так Так Так Так
coords Так Так Так Так Так
download Так Так Так Так Так
href Так Так Так Так Так
hreflang Так Так Так Так Так
media Так Так Так Так Так
referrerpolicy 51.0 79.0 50.0 11.1 38.0
rel Так Так Так Так Так
shape Так Так Так Так Так
target Так Так Так Так Так
type Так Так Так Так Так

 
<article> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

 
<aside> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

 
<audio> 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5
autoplay 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5
controls 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5
loop 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5
muted 4.0 10.0 11.0 7.1 11.5
preload 4.0 9.0 4.0 4.0 11.5
src 4.0 9.0 3.5 4.0 11.5

 
<b> Так Так Так Так Так

 
<base> Так Так Так Так Так
href Так Так Так Так Так
target Так Так Так Так Так

 
<bdi> 16.0 79.0 10.0 Ні 15.0

 
<bdo> Так Так Так Так Так
dir Так Так Так Так Так

 
<blockquote> Так Так Так Так Так
cite Так Так Так Так Так

 
<body> Так Так Так Так Так

 
<br> Так Так Так Так Так

 
<button> Так Так Так Так Так
autofocus 5.0 10.0 4.0 5.0 9.6
disabled Так Так Так Так Так
form 10.0 16.0 4.0 5.1 9.5
formaction 9.0 10.0 4.0 5.1 15.0
formenctype 9.0 10.0 4.0 5.1 11.5
formmethod 9.0 10.0 4.0 5.1 15.0
formnovalidate 6.0 11.0 4.0 Так Так
formtarget 9.0 10.0 4.0 5.1 10.6
name Так Так Так Так Так
type Так Так Так Так Так
value Так Так Так Так Так

 
<canvas> 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0
height 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0
width 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0

 
<caption> Так Так Так Так Так

 
<cite> Так Так Так Так Так

 
<code> Так Так Так Так Так

 
<col> Так Так Так Так Так
span Так Так Так Так Так

 
<colgroup> Так Так Так Так Так
span Так Так Так Так Так

 
<data> 62.0 13.0 22.0 Ні 49.0
value 62.0 13.0 22.0 Ні 49.0

 
<datalist> 20.0 10.0 4.0 12.1 9.5

 
<dd> Так Так Так Так Так

 
<del> Так Так Так Так Так
cite Так Так Так Так Так
datetime Так Так Так Так Так

 
<details> 12.0  79.0 49.0 6.0 15.0
open 12.0 79.0 49.0 6.0 15.0

 
<dfn> Так Так Так Так Так

 
<dialog> 37.0 79.0 53.0* Ні 24.0
open 37.0 79.0 53.0* Ні 24.0

* Не підтримується за замовчуванням, але його можна ввімкнути в about:config (встановіть для dom.dialog_element.enabled значення true).


 
<div> Так Так Так Так Так

 
<dl> Так Так Так Так Так

 
<dt> Так Так Так Так Так

 
<em> Так Так Так Так Так

 
<embed> Так Так Так Так Так
height Так Так Так Так Так
src Так Так Так Так Так
type Так Так Так Так Так
width Так Так Так Так Так

 
<fieldset> Так Так Так Так Так
disabled Так Так Так 6.0 Так
form Так Так Так Так Так
name Так 11.0 Так Так Так

 
<figcaption> 8.0 9.0 4.0 5.1 11.0

 
<figure> 8.0 9.0 4.0 5.1 11.0

 
<footer> 5.0 9.0 4.0 5.0 11.1

 
<form> Так Так Так Так Так
accept-charset Так Так Так Так Так
action Так Так Так Так Так
autocomplete Так Так 4.0 5.2 15.0
enctype Так Так Так Так Так
method Так Так Так Так Так
name Так Так Так Так Так
novalidate Так 10.0 4.0 10.1 15.0
rel Так Так Так Так Так
target Так Так Так Так Так

 
<h1> - <h6> Так Так Так Так Так

 
<head> Так Так Так Так Так

 
<header> 5.0  9.0 4.0 5.0 11.1

 
<hr> Так Так Так Так Так

 
<html> Так Так Так Так Так
xmlns Так Так Так Так Так

 
<i> Так Так Так Так Так

 
<iframe> Так Так Так Так Так
allow 60.0 79.0 74.0 11.1 47.0
allowfullscreen 27.0 11.0 -ms- 18.0 7.0 Так
allowpaymentrequest Ні Ні Ні Ні Ні
height Так Так Так Так Так
name Так Так Так Так Так
referrerpolicy 51.0 79.0 50.0 11.1 38.0
sandbox 4.0 10.0 17.0 5.0 15.0
src Так Так Так Так Так
srcdoc 20.0 79.0 25.0 6.0 15.0
width Так Так Так Так Так

 
<img> Так Так Так Так Так
alt Так Так Так Так Так
crossorigin Так Так Так Так Так
height Так Так Так Так Так
ismap Так Так Так Так Так
loading 77.0 79.0 75.0 Ні 64.0
longdesc Так Так Так Так Так
referrerpolicy 51.0 79.0 50.0 11.1 38.0
sizes Так Так Так Так Так
src Так Так Так Так Так
srcset 34.0 ? 38.0 8.0 21.0
usemap Так Так Так Так Так
width Так Так Так Так Так

 
<input> Так Так Так Так Так
accept 26.0 10.0 37.0 11.1 15.0
alt Так Так Так Так Так
autocomplete 17.0 6.0 2.0 5.1 10.0
autofocus 5.0 11.0 4.0 5.0 9.6
checked Так Так Так Так Так
dirname Так 79.0 Ні Так Так
disabled Так Так Так Так Так
form Так Так Так 5.1 10.6
formaction Так 10.0 Так 5.1 10.6
formenctype Так 10.0 Так 5.1 10.6
formmethod Так 10.0 Так 5.1 10.6
formnovalidate Так 10.0 Так 10.1 10.6
formtarget Так 10.0 Так 5.1 10.6
height Так Так 16.0 Так Так
list 20.0 10.0 4.0 Ні 9.6
max 5.0 10.0 16.0 5.1 10.6
maxlength 4.0 10.0 4.0 5.1 15.0
min 5.0 10.0 16.0 5.1 10.6
minlength 40.0 17.0 51.0 10.1 27.0
multiple 6.0 10.0 3.6 5.0 11.0
name Так Так Так Так Так
pattern 5.0 10.0 4.0 10.1 9.6
placeholder 10.0 10.0 4.0 5.0 11.0
readonly Так Так Так Так Так
required 5.0 10.0 4.0 10.1 9.6
size Так Так Так Так Так
src Так Так Так Так Так
step 6.0 10.0 16.0 5.0 10.6
type Так Так Так Так Так
value Так Так Так Так Так
width Так Так 16.0 Так Так

 
<ins> Так Так Так Так Так
cite Так Так Так Так Так
datetime Так Так Так Так Так

 
<kbd> Так Так Так Так Так

 
<label> Так Так Так Так Так
for Так Так Так Так Так
form Так Так Так Так Так

 
<legend> Так Так Так Так Так

 
<li> Так Так Так Так Так
value Так Так Так Так Так

 
<link> Так Так Так Так Так
crossorigin 25.0 79.0 18.0 ? 15.0
href Так Так Так Так Так
hreflang Так Так Так Так Так
media Так Так Так Так Так
referrerpolicy 51.0 79.0 50.0 11.1 38.0
rel Так Так Так Так Так
sizes Ні Ні Ні Ні Ні
title Так Так Так Так Так
type Так Так Так Так Так

 
<main> 26.0 12.0 21.0 7.0 16.0

 
<map> Так Так Так Так Так
name Так Так Так Так Так

 
<mark> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

 
<meta> Так Так Так Так Так
charset Так Так Так Так Так
content Так Так Так Так Так
http_equiv Так Так Так Так Так
name Так Так Так Так Так

 
<meter> 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
form Ні Ні Ні Ні Ні
high 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
low 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
max 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
min 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
optimum 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5
value 8.0 13.0 16.0 6.0 11.5

 
<nav> 5.0 9.0 4.0 5.0 11.1

 
<noscript> Так Так Так Так Так

 
<object> Так Так Так Так Так
data Так Так Так Так Так
form Ні Ні Ні Ні Ні
height Так Так Так Так Так
name Так Так Так Так Так
type Так Так Так Так Так
usemap Ні Ні Так Ні Ні
width Так Так Так Так Так

 
<ol> Так Так Так Так Так
reversed 18.0 79.0 18.0 6.0 12.1
start Так Так Так Так Так
type Так Так Так Так Так

 
<optgroup> Так Так Так Так Так
disabled Так 8.0 Так Так Так
label Так Так Так Так Так

 
<option> Так Так Так Так Так
disabled Так 8.0 Так Так Так
label Так 8.0 Ні Так Так
selected Так Так Так Так Так
value Так Так Так Так Так

 
<output> 10.0 13.0 4.0 5.1 11.0
for 10.0 13.0 4.0 7.0 11.5
form Ні Ні Ні Ні Ні
name 10.0 13.0 4.0 7.0 11.5

 
<p> Так Так Так Так Так

 
<param> Так Так Так Так Так
name Так Так Так Так Так
value Так Так Так Так Так

 
<picture> 38.0 13.0 38.0 9.1 25.0

 
<pre> Так Так Так Так Так

 
<progress> 8.0 10.0 16.0 6.0 11.0
max 8.0 10.0 16.0 6.0 11.0
value 8.0 10.0 16.0 6.0 11.0

 
<q> Так Так Так Так Так
cite Так Так Так Так Так

 
<rp> 5.0 5.5 38.0 5.0 15.0

 
<rt> 5.0 5.5 38.0 5.0 15.0

 
<ruby> 5.0 5.5 38.0 5.0 15.0

 
<s> Так Так Так Так Так

 
<samp> Так Так Так Так Так

 
<script> Так Так Так Так Так
async 8.0 10.0 3.6 5.1 15.0
crossorigin 30.0 18.0 13.0 13.0 12.1
defer 8.0 10.0 3.5 5.0 15.0
integrity 45.0 17.0 43.0 13.0 66.0
nomodule 61.0 16.0 60.0 11.0 48.0
referrerpolicy 70.0 79.0 65.0 Ні Так
src Так Так Так Так Так
type Так Так Так Так Так

 
<section> 5.0 9.0 4.0 5.0 11.5

 
<select> Так Так Так Так Так
autofocus Так 10.0 Ні Так Так
disabled Так 9.0 Так Так Так
form Так Так Так Так Так
multiple Так Так Так Так Так
name Так Так Так Так Так
required Так 10.0 4.0 Так Так
size Так Так Так Так Так

 
<slot> 53.0 79.0 63.0 10.0 40.0

 
<small> Так Так Так Так Так

 
<source> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5
media 38.0 9.0 15.0 9.1 25.0
sizes 38.0 13.0 3.8 9.1 25.0
src 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5
srcset 38.0 13.0 38.0 9.1 25.0
type 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5

 
<span> Так Так Так Так Так

 
<strong> Так Так Так Так Так

 
<style> Так Так Так Так Так
media Так Так Так Так Так
type Так Так Так Так Так

 
<sub> Так Так Так Так Так

 
<summary> 12.0 79.0 49.0 6.0 15.0

 
<sup> Так Так Так Так Так

 
<svg> 4.0 9.0 3.0 3.2 10.1

 
<table> Так Так Так Так Так

 
<tbody> Так Так Так Так Так

 
<td> Так Так Так Так Так
colspan Так Так Так Так Так
headers Так Так Так Так Так
rowspan Так Так Так Так Так

 
<template> 26.0 13.0 22.0 8.0 15.0

 
<textarea> Так Так Так Так Так
autocomplete Ні Ні 59.0 13.0 Ні
autofocus Так 10.0 4.0 Так Так
cols Так Так Так Так Так
dirname Так 79.0 Ні Так Так
disabled Так Так Так Так Так
form Так 11.0 Так Так Так
maxlength Так 10.0 4.0 Так Так
minlength Так Так Так Так Так
name Так Так Так Так Так
placeholder Так 10.0 4.0 5.0 11.5
readonly Так Так Так Так Так
required Так 10.0 4.0 Так Так
rows Так Так Так Так Так
spellcheck Так 11.0 Так Так Так
wrap Так Так Так Так Так

 
<tfoot> Так Так Так Так Так

 
<th> Так Так Так Так Так
abbr Так Так Так Так Так
colspan Так Так Так Так Так
headers Так Так Так Так Так
rowspan Так Так Так Так Так
scope Так Так Так Так Так

 
<thead> Так Так Так Так Так

 
<time> 62.0 18.0 22.0 7.0 49.0
datetime 62.0 18.0 22.0 7.0 49.0

 
<title> Так Так Так Так Так

 
<tr> Так Так Так Так Так

 
<track> 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1
default 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1
kind 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1
label 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1
src 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1
srclang 23.0 10.0 31.0 6.0 12.1

 
<u> Так Так Так Так Так

 
<ul> Так Так Так Так Так

 
<var> Так Так Так Так Так

 
<video> 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5
autoplay 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5
controls 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5
height 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5
loop 4.0 9.0 11.0 3.1 11.5
muted 30.0 10.0 11.0 5.0 Так
poster 4.0 9.0 3.6 3.1 10.5
preload 4.0 9.0 4.0 3.1 10.5
src 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5
width 4.0 9.0 3.5 3.1 11.5

 
<wbr> Так Так Так Так Так