НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Графіка. Уроки W3Schools українською для початківців

En

SVG <rect>


Фігури SVG

SVG має деякі попередньо визначені елементи форми, які можуть використовуватися розробниками:

 • Прямокутник <rect>
 • Коло <circle>
 • Еліпс <ellipse>
 • Лінія <line>
 • Полілінія (Крива) <polyline>
 • Багатокутник <polygon>
 • Шлях <path>

У наступних розділах буде пояснено кожен елемент, починаючи з елемента rect.


SVG Прямокутник - <rect>

Приклад 1

Елемент <rect> використовується для створення прямокутника та варіантів форми прямокутника:

На жаль, ваш браузер не підтримує вбудований SVG.

Ось код SVG:

Приклад

<svg width="400" height="110">
 <rect width="300" height="100" style="fill:rgb(0,0,255);stroke-width:3;stroke:rgb(0,0,0)" />
</svg>
Спробуйте самі »

Пояснення коду:

 • Атрибути width та height елементу <rect> визначають висоту та ширину прямокутника
 • Атрибут style використовується для визначення властивостей CSS для прямокутника
 • CSS властивість fill визначає колір заливки прямокутника
 • CSS властивість stroke-width визначає ширину рамки прямокутника
 • CSS властивість stroke визначає колір рамки прямокутника

Приклад 2

Давайте розглянемо інший приклад, який містить деякі нові атрибути:

На жаль, ваш браузер не підтримує вбудований SVG.

Ось код SVG:

Приклад

<svg width="400" height="180">
  <rect x="50" y="20" width="150" height="150"
  style="fill:blue;stroke:pink;stroke-width:5;fill-opacity:0.1;stroke-opacity:0.9" />
</svg>
Спробуйте самі »

Пояснення коду:

 • Атрибут x визначає ліве положення прямокутника (наприклад, x="50" розміщує прямокутник на відстані 50 пікселів від лівого поля)
 • Атрибут y визначає верхню позицію прямокутника (наприклад, y="20" розміщує прямокутник на 20 пікселів від верхнього поля)
 • CSS властивість fill-opacity визначає непрозорість кольору заливки (допустимий діапазон: від 0 до 1)
 • CSS властивість stroke-opacity визначає непрозорість кольору обведення (допустимий діапазон: від 0 до 1)

Приклад 3

Визначити непрозорість для всього елемента:

На жаль, ваш браузер не підтримує вбудований SVG.

Ось код SVG:

Приклад

<svg width="400" height="180">
  <rect x="50" y="20" width="150" height="150"
  style="fill:blue;stroke:pink;stroke-width:5;opacity:0.5" />
</svg>
Спробуйте самі »

Пояснення коду:

 • CSS властивість opacity визначає значення непрозорості для всього елемента (допустимий діапазон: 0 to 1)

Приклад 4

Створити прямокутник із закругленими кутами:

На жаль, ваш браузер не підтримує вбудований SVG.

Ось код SVG:

Приклад

<svg width="400" height="180">
  <rect x="50" y="20" rx="20" ry="20" width="150" height="150"
  style="fill:red;stroke:black;stroke-width:5;opacity:0.5" />
</svg>
Спробуйте самі »

Пояснення коду:

 • Атрибути rx та ry округлюють кути прямокутника