НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Математичні об’єкти

JavaScript об’єкт Math дозволяє виконувати математичні задачі з числами.

Приклад

Math.PI;
Спробуйте самі »

Математичний об’єкт

На відміну від інших об’єктів, об’єкт Math не має конструктора.

Об’єкт Math - статичний.

Всі методи і властивості можна використовувати без попереднього створення об’єкта Math.


Математичні властивості (константи)

Синтаксис для будь-якої математичної властивості є: Math.property.

JavaScript надає 8 математичних констант, до яких можна отримати доступ як до математичних властивостей:

Приклад

Math.E        // поверне число Ейлера
Math.PI       // поверне PI
Math.SQRT2    // поверне квадратний корінь із 2
Math.SQRT1_2  // поверне квадратний корінь із 1/2
Math.LN2      // поверне натуральний логарифм із 2
Math.LN10     // поверне натуральний логарифм із 10
Math.LOG2E    // поверне логарифм основи 2 числа E
Math.LOG10E   // поверне логарифм основи 10 числа E
Спробуйте самі »

Математичні методи

Синтаксис для будь-яких математичних методів є: Math.method(number)


Число в ціле число

Є 4 розповсюджених методи округлення числа до цілого:

Math.round(x)Поверне x, округлене до найближчого цілого числа
Math.ceil(x)Поверне x, округлене в більший бік до найближчого цілого числа
Math.floor(x)Поверне x, округлене в меньший бік найближчого цілого числа
Math.trunc(x)Поверне цілу частину x (нове в ES6)

Math.round()

Math.round(x) поверне найближче ціле число:

Приклади

Math.round(4.6);
Спробуйте самі »
Math.round(4.5);
Спробуйте самі »
Math.round(4.4);
Спробуйте самі »

Math.ceil()

Math.ceil(x) поверне значення x, округлене в більший бік до найближчого цілого числа:

Приклад

Math.ceil(4.9);
Math.ceil(4.7);
Math.ceil(4.4);
Math.ceil(4.2);
Math.ceil(-4.2);
Спробуйте самі »

Math.floor()

Math.floor(x) поверне значення x, округлене в меньший бік до найближчого цілого числа:

Приклад

Math.floor(4.9);
Math.floor(4.7);
Math.floor(4.4);
Math.floor(4.2);
Math.floor(-4.2);
Спробуйте самі »

Math.trunc()

Math.trunc(x) поверне цілу частину x:

Приклад

Math.trunc(4.9);
Math.trunc(4.7);
Math.trunc(4.4);
Math.trunc(4.2);
Math.trunc(-4.2);
Спробуйте самі »

Math.sign()

Math.sign(x) поверне, якщо x негативний, нуль або позитивний:

Приклад

Math.sign(-4);
Math.sign(0);
Math.sign(4);
Спробуйте самі »

Math.trunc() та Math.sign() були додані в JavaScript 2015 - ES6.


Math.pow()

Math.pow(x, y) поверне значення x в степені y:

Приклад

Math.pow(8, 2); // поверне 64
Спробуйте самі »

Math.sqrt()

Math.sqrt(x) поверне квадратний корінь із x:

Приклад

Math.sqrt(64); // поверне 8
Спробуйте самі »

Math.abs()

Math.abs(x) поверне абсолютне (позитивне) значення x:

Приклад

Math.abs(-4.7);
Спробуйте самі »

Math.sin()

Math.sin(x) поверне синус (значення між -1 та 1) куту x (в радіанах).

Якщо ви хочете використовувати градуси замість радіанів, вам необхідно конвертувати градуси в радіани:

Кут в радіанах = Кут в градусах x PI / 180.

Приклад

Math.sin(90 * Math.PI / 180);     // поверне 1 (синус 90 градусів)
Спробуйте самі »

Math.cos()

Math.cos(x) поверне косинус (значення між -1 та 1) куту x (в радіанах).

Якщо ви хочете використовувати градуси замість радіанів, вам необхідно конвертувати градуси в радіани:

Кут в радіанах = Кут в градусах x PI / 180.

Приклад

Math.cos(0 * Math.PI / 180);     // поверне 1 (cos 0 градусів)
Спробуйте самі »

Math.min() та Math.max()

Math.min() та Math.max() може використовуватись для пошуку найменшого або найбільшого значення в списку аргументів:

Приклад

Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200);
Спробуйте самі »

Приклад

Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200);
Спробуйте самі »

Math.random()

Math.random() поверне рандомне (випадкове) число між 0 (включно) та 1 (не включаючи):

Приклад

Math.random();
Спробуйте самі »

Ви дізнаєтесь більше про Math.random() в наступному розділі цього підручника на нашому сайті W3Schools українською.


Метод Math.log()

Math.log(x) поверне натуральний логарифм x.

Натуральний логарифм поверне час, необхідний для досягнення визначеного рівня зростання:

Приклади

Math.log(1);
Спробуйте самі »
Math.log(2);
Спробуйте самі »
Math.log(3);
Спробуйте самі »

Math.E та Math.log() - близнюки.

Скільки разів потрібно помножити Math.E, щоб отримати 10?

Math.log(10);
Спробуйте самі »

Метод Math.log2()

Math.log2(x) поверне логарифм х по основі 2.

Скільки разів потрібно помножити 2, щоб отримати 8?

Math.log2(8);
Спробуйте самі »

Метод Math.log10()

Math.log10(x) поверне логарифм х по основі 10.

Скільки разів потрібно помножити 10, щоб отримати 1000?

Math.log10(1000);
Спробуйте самі »

JavaScript Математичні методи

Метод Опис
abs(x) Поверне абсолютне значення x
acos(x) поверне арккосинус x, в радіанах
acosh(x) Поверне гіперболічний арккосинус x
asin(x) Поверне арксинус x, в радіанах
asinh(x) Поверне гіперболічний арксинус x
atan(x) Поверне арктангенс x як числове значення між -PI/2 та PI/2 радіан
atan2(y, x) Поверне арктангенс часткового своїх аргументів
atanh(x) Поверне гіперболічний арктангенс x
cbrt(x) Поверне кубічний корінь x
ceil(x) Поверне x, округлений в більший бік найближчого цілого числа
cos(x) Поверне косинус x (x в радіанах)
cosh(x) Поверне гіперболічний косинус x
exp(x) Поверне значення Ex
floor(x) Поверне x, округлений в меньший бік найближчого цілого числа
log(x) Поверне натуральний логарифм (основа E) числа x
max(x, y, z, ..., n) Поверне число з найбільшим значенням
min(x, y, z, ..., n) Поверене число з найменшим значенням
pow(x, y) Поверне значення x в степені y
random() Поверне рандомне (випадкове) число між 0 та 1
round(x) Округляє x до найближчого цілого числа
sign(x) Поверне, якщо x негативне, нуль або позитивне число (-1, 0, 1)
sin(x) Поверне синус x (x в радіанах)
sinh(x) Поверне гіперболічний синус x
sqrt(x) Поверне квадратний корінь із x
tan(x) Поверне тангенс кута
tanh(x) Поверне гіперболічний тангенс числа
trunc(x) Поверне цілу частину числа (x)

Повний математичний довідник

Для отримання повної довідки про математичні об ’єкти JavaScript, відвідайте Повний довідник математичних об’єктів.

Довідник містить описи та приклади всіх математичних властивостей та методів.

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте коректний математичний метод, щоб створити рандомне (випадкове) число.

let r = ;