НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Цикл For


Цикли можуть виконувати блок коду кілька разів.


JavaScript Цикли

Цикли зручні, якщо ви хочете запускати один і той самий код знову і знову, кожен раз з іншим значенням.

Часто так буває при роботі з масивами:

Замість запису:

text += cars[0] + "<br>";
text += cars[1] + "<br>";
text += cars[2] + "<br>";
text += cars[3] + "<br>";
text += cars[4] + "<br>";
text += cars[5] + "<br>";

Ви можете записати:

for (let i = 0; i < cars.length; i++) {
  text += cars[i] + "<br>";
}
Спробуйте самі »

Різні види циклів

JavaScript підтримує різні види циклів:

  • for - проходить через блок коду кілька разів
  • for/in - перебирає властивості об’єкту
  • for/of - перебирає значення об’єкту, що ітерується
  • while - перебирає блок коду, поки виконується вказана умова
  • do/while - також перебирає блок коду, поки виконується вказана умова

Цикл For

Цикл for має наступний синтаксис:

for (інструкція 1; інструкція 2; інструкція 3) {
  // блок коду, який має бути виконаний
}

Інструкція 1 виконується (один раз) перед виконанням блоку коду.

Інструкція 2 визначає умову виконання блоку коду.

Інструкція 3 виконується (кожен раз) після виконання блоку коду.

Приклад

for (let i = 0; i < 5; i++) {
  text += "Число є " + i + "<br>";
}
Спробуйте самі »

Із наведеного вище прикладу ви можете прочитати:

Інструкція 1 встановлює змінну до початку циклу (let i = 0).

Інструкція 2 визначає умову для запуску циклу (i має бути менше ніж 5).

Інструкція 3 збільшує значення (i++) кожен раз, коли виконується блок коду в циклі.


Інструкція 1

Зазвичай, ви будете використовувати інструкцію 1 для ініціалізації змінної, що використовується в циклі (let i = 0).

Це не завжди так, JavaScript все одно. Інструкція 1 є не обов’язковою.

Ви можете вказати багато значень в інструкції 1 (розділених комами):

Приклад

for (let i = 0, len = cars.length, text = ""; i < len; i++) {
  text += cars[i] + "<br>";
}
Спробуйте самі »

І ви можете опустити інструкцію 1 (наприклад, коли ваші значення встановлені до початку циклу):

Приклад

let i = 2;
let len = cars.length;
let text = "";
for (; i < len; i++) {
  text += cars[i] + "<br>";
}
Спробуйте самі »

Інструкція 2

Часто інструкція 2 використовується для оцінки стану початкової змінної.

Це не завжди так, JavaScript все одно. Інструкція 2 є також необов’язковою.

Якщо інструкція 2 поверне true, цикл почнеться заново, якщо він поверне false, цикл завершиться.

Якщо ви опустите інструкцію 2, ви маєте зробити обрив (break) всередині циклу. Інакше цикл ніколи не закінчиться. Це призведе до збою роботи вашого браузера (зависанню). Прочитайте про обриви в наступному розділі цього підручника на нашому сайті W3Schools українською.


Інструкція 3

Часто інструкція 3 збільшує значення початкової змінної.

Це не завжди так, JavaScript все одно, а інструкція 3 є необов’язковою.

Інструкція 3 може робити що завгодно, наприклад, негативний інкремент (i--), позитивний інкремент (i = i + 15), або будь-що інше.

Інструкцію 3 також можна опустити (наприклад, коли ви збільшуєте свої значення всередині циклу):

Приклад

let i = 0;
let len = cars.length;
let text = "";
for (; i < len; ) {
  text += cars[i] + "<br>";
  i++;
}
Спробуйте самі »

Область дії циклу

Використання var в циклі:

Приклад

var i = 5;

for (var i = 0; i < 10; i++) {
  // якийсь код
}

// Тут i буде 10
Спробуйте самі »

Використання let в циклі:

Приклад

let i = 5;

for (let i = 0; i < 10; i++) {
  // якийсь код
}

// Тут i буде 5
Спробуйте самі »

В першому прикладі з використанням var змінна, оголошена в циклі, повторно оголошує змінну поза циклом.

В другому прикладі з використанням let змінна, оголошена в циклі, не оголошує змінну поза циклом.

Коли let використовується для оголошення змінної i в циклі, змінна i буде видима лише всередині циклу.


For/Of та For/In Цикли

Цикл for/in та цикл for/of пояснюються в наступному розділі.


Цикли While

Цикл while та цикл do/while пояснюються в наступних розділах.


Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Створіть цикл, що запускається від 0 до 9.

let i;
 ( = ;  < ; ) {
console.log(i);
}