НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript ES5

ECMAScript 2009, також відомий як ES5, був першою серйозною версією JavaScript.

В цьому розділі описані найбільш важливі функції ES5.

Особливості ES5


Підтримка браузерами

ES5 повністю підтримується в усіх сучасних браузерах:

Chrome IE Edge Firefox Safari Opera
Yes 9.0 Yes Yes Yes Yes

Директива "use strict"

"use strict" визначає, що код JavaScript має виконуватися в "строгому режимі".

В строгому режимі ви можете, наприклад, не використовувати неоголошені змінні.

Вы можете використовувати строгий режим в усіх своїх програмах. Це допомагає вам писати більш чистий код, наприклад, попереджає використання неоголошених змінних.

"use strict" - це просто рядковий вираз. Старі браузеры не видадуть помилку, якщо не зрозуміють її.

Докладніше в розділі JS Строгий режим.


Доступ до властивостей по рядкам

Метод charAt() повертає символ по вказаному індексу (позиції) в рядку:

Приклад

var str = "HELLO WORLD";
str.charAt(0);            // поверне H
Спробуйте самі »

ES5 дозволяє доступ до властивостей рядків:

Приклад

var str = "HELLO WORLD";
str[0];                   // поверне H
Спробуйте самі »

Доступ до властивості в рядку може бути дещо непередбачуваним.

Докладніше в розділі JS Рядкові методи.


Place for your advertisement!

Рядки на кількох рядках

ES5 дозволяє використовувати рядкові літерали на кількох рядках, якщо вони екрановані зворотним слешем:

Приклад

"Hello \
Dolly!";
Спробуйте самі »

Метод \ може не мати універсальної підтримки.
Старі браузери можуть по-різному обробляти пробіли навколо зворотного слешу.
Деякі старі браузери не допускають пробілів після символу \ .

Більш безпечний спосіб розбити рядковий літерал - використовувати додавання рядків:

Приклад

"Hello " +
"Dolly!";
Спробуйте самі »

Зарезервовані слова як назви властивостей

ES5 дозволяє використовувати зарезервовані слова як імена властивостей:

Приклад об’єкту

var obj = {name: "John", new: "yes"}
Спробуйте самі »

String.trim()

String.trim() видаляє пробіли з обох сторін рядка.

Приклад

var str = "       Hello World!        ";
alert(str.trim());
Спробуйте самі »

Докладніше в JS Рядкові методи.


Array.isArray()

Метод isArray() перевіряє, чи є об’єкт масивом.

Приклад

function myFunction() {
  var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
  var x = document.getElementById("demo");
  x.innerHTML = Array.isArray(fruits);
}
Спробуйте самі »

Докладніше в JS Масиви.


Array.forEach()

Метод forEach() викликає функцію один раз для кожного елемента масиву.

Приклад

var txt = "";
var numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
numbers.forEach(myFunction);

function myFunction(value) {
  txt = txt + value + "<br>";
}
Спробуйте самі »

Докладніше в JS Методи ітерації масивів.


Array.map()

В цьому прикладі кожне значення масиву множиться на 2:

Приклад

var numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
var numbers2 = numbers1.map(myFunction);

function myFunction(value) {
  return value * 2;
}
Спробуйте самі »

Докладніше в JS Методи ітерації масивів.


Array.filter()

В цьому прикладі створюється новий масив з елементів зі значенням понад 18:

Приклад

var numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
var over18 = numbers.filter(myFunction);

function myFunction(value) {
  return value > 18;
}
Спробуйте самі »

Докладніше в JS Методи ітерації масивів.


Array.reduce()

Цей приклад знаходить суму всіх чисел в масиві:

Приклад

var numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
var sum = numbers1.reduce(myFunction);

function myFunction(total, value) {
  return total + value;
}
Спробуйте самі »

Докладніше в JS Методи ітерації масивів.


Array.reduceRight()

Цей приклад також знаходить суму всіх чисел в масиві:

Приклад

var numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
var sum = numbers1.reduceRight(myFunction);

function myFunction(total, value) {
  return total + value;
}
Спробуйте самі »

Докладніше в JS Методи ітерації масивів.


Array.every()

В цьому прикладі перевіряється, чи всі значення понад 18:

Приклад

var numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
var allOver18 = numbers.every(myFunction);

function myFunction(value) {
  return value > 18;
}
Спробуйте самі »

Докладніше JS Методи ітерації масивів.


Array.some()

В цьому прикладі перевіряється, чи не перевищують деякі значення 18:

Приклад

var numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
var allOver18 = numbers.some(myFunction);

function myFunction(value) {
  return value > 18;
}
Спробуйте самі »

Докладніше в JS Методи ітерації масивів.


Array.indexOf()

Пошук в масиві значення елемента та повернення його позиції.

Приклад

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var a = fruits.indexOf("Apple");
Спробуйте самі »

Докладніше в JS Методи ітерації масивів.


Array.lastIndexOf()

Array.lastIndexOf() те ж саме, що й Array.indexOf(), але пошук виконується з кінця масиву.

Приклад

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var a = fruits.lastIndexOf("Apple");
Спробуйте самі »

Докладніше в JS Методи ітерації масивів.


JSON.parse()

Зазвичай JSON використовується для отримання даних з вебсервера.

Уявіть, що ви отримали цей текстовий рядок з вебсервера:

'{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}'

JavaScript функція JSON.parse() використовується для конвертації тексту в об’єкт JavaScript:

var obj = JSON.parse('{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}');
Спробуйте самі »

Докладніше в JSON Підручнику.


JSON.stringify()

Зазвичай JSON використовується для відправки даних на вебсервер.

При відправці даних на вебсервер данні мають бути рядком.

Уявіть, що у нас є цей об’єкт в JavaScript:

var obj = {name:"John", age:30, city:"New York"};

Використовуйте JavaScript функцію JSON.stringify(), щоб конвертувати його в рядок.

var myJSON = JSON.stringify(obj);

Результатом буде рядок, наступний за нотацією JSON.

myJSON тепер є рядком та готовий до відправки на сервер:

Приклад

var obj = {name:"John", age:30, city:"New York"};
var myJSON = JSON.stringify(obj);
document.getElementById("demo").innerHTML = myJSON;
Спробуйте самі »

Докладніше читайте в JSON Підручнику на нашому сайті W3Schools українською.


Date.now()

Date.now() повертає кількість мілісекунд з нульової дати (1 січня 1970 00:00:00 UTC).

Приклад

var timInMSs = Date.now();
Спробуйте самі »

Date.now() повертає те саме, що і getTime(), що виконується для об’єкту Date.

Докладніше в розділі JS Дати.


Date.toISOString()

Метод toISOString() конвертує об’єкт Date в рядок, використовуючи стандартний формат ISO:

Приклад

const d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toISOString();
Спробуйте самі »

Date.toJSON()

Date.toJSON() конвертує об’єкт Date в рядок, відформатований як дата JSON.

Дати JSON мають той же формат, що і стандарт ISO-8601: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ:

Приклад

d = new Date();
document.getElementById("demo").innerHTML = d.toJSON();
Спробуйте самі »

Властивості Гетери та Сетери

ES5 дозволяє визначати методи об’єкту з синтаксисом, який виглядає як отримання (гетери) або встановлення (сетери) властивості.

В цьому прикладі створюється гетер для властивості з іменем fullName:

Приклад

// Створити об’єкт:
var person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  get fullName() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
};

// відображення даних із об’єкта за допомогою гетера:
document.getElementById("demo").innerHTML = person.fullName;
Спробуйте самі »

В цьому прикладі створюються сетер (установщик) та гетер (отримувач) для властивостей мови:

Приклад

var person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  language : "NO",
  get lang() {
    return this.language;
  },
  set lang(value) {
    this.language = value;
  }
};

// Встановити властивіість об’єкту за допомогою сетера:
person.lang = "en";

// Відображення даних із об’єкту за допомогою гетера:
document.getElementById("demo").innerHTML = person.lang;
Спробуйте самі »

В цьому прикладі використовується сетер для захисту оновлень мови в верхньому регістрі:

Приклад

var person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  language : "NO",
  set lang(value) {
    this.language = value.toUpperCase();
  }
};

// Встановити властивість об’єкту за допомогою установщика:
person.lang = "en";

// відображення даних від об’єкту:
document.getElementById("demo").innerHTML = person.language;
Спробуйте самі »

Дізнатись більше про гетери та сетери ви можете в розділі JS Засоби доступу до об’єктів.


Object.defineProperty()

Object.defineProperty() - це новий метод об’єкту в ES5.

Він дозволяє вам визначати властивість об’єкту та / або змінювати значення властивості та / або метадані.

Приклад

// Створити об’єкт:
var person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  language : "NO",
};

// Змінити властивість:
Object.defineProperty(person, "language", {
  value: "EN",
  writable : true,
  enumerable : true,
  configurable : true
});

// Перерахувати властивості
var txt = "";
for (var x in person) {
  txt += person[x] + "<br>";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
Спробуйте самі »

Наступний приклад - той самий код, за виключенням того, що він приховує властивість language з перерахування:

Приклад

// Створити об’єкт:
var person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  language : "NO",
};

// Змінити властивість:
Object.defineProperty(person, "language", {
  value: "EN",
  writable : true,
  enumerable : false,
  configurable : true
});

// Перерахувати властивості
var txt = "";
for (var x in person) {
  txt += person[x] + "<br>";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
Спробуйте самі »

В цьому прикладі створюються сетер та гетер для захисту оновлень мови в верхньому регістрі:

Приклад

/// Створити об’єкт:
var person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  language : "NO"
};

// Змінити властивість:
Object.defineProperty(person, "language", {
  get : function() { return language },
  set : function(value) { language = value.toUpperCase()}
});

// Змінити мову
person.language = "en";

// Відобразити мову
document.getElementById("demo").innerHTML = person.language;
Спробуйте самі »

ES5 Методи об’єкту

ES5 додав багато нових методів об’єкту в JavaScript:

Управління об’єктами

// Створення об’єкту з існуючим об’єктом як прототипу
Object.create(parent, donor)

// Додавання або зміна властивості об’єкту
Object.defineProperty(object, property, descriptor)

// Додавання або зміна властивостей об’єкту
Object.defineProperties(object, descriptors)

// Доступ до властивостей
Object.getOwnPropertyDescriptor(object, property)

// Повертає всі властивості у вигляді масиву
Object.getOwnPropertyNames(object)

// Доступ до прототипу
Object.getPrototypeOf(object)

// Повертає перераховані властивості у вигляді масиву
Object.keys(object)

Захист об’єктів

// Попереджає додавання властивостей до об’єкту
Object.preventExtensions(object)

// Повертає true, якщо до об’єкту можна додати властивості
Object.isExtensible(object)

// Попереджає зміну властивостей об’єкту (не значень)
Object.seal(object)

// Повертає true, якщо об’єкт запечатано
Object.isSealed(object)

// Попереджає будь-які зміни об’єкту
Object.freeze(object)

// Повертає true, якщо об’єкт заморожено
Object.isFrozen(object)

Докладніше в Об’єкт ECMAScript5.


Завершуючі коми

ES5 дозволяє використовувати кінцеві коми у визначеннях об’єктів та масивів:

Приклад об’єкту

person = {
  firstName: "John",
  lastName: " Doe",
  age: 46,
}

Приклад масиву

points = [
  1,
  5,
  10,
  25,
  40,
  100,
];

УВАГА !!!

JSON не допускає кінцевих ком.

JSON Об’єкти:

// Допускається:
var person = '{"firstName":"John", "lastName":"Doe", "age":46}'
JSON.parse(person)

// Не допускається:
var person = '{"firstName":"John", "lastName":"Doe", "age":46,}'
JSON.parse(person)

JSON Масиви:

// Допускається:
points = [40, 100, 1, 5, 25, 10]

// Не допускається:
points = [40, 100, 1, 5, 25, 10,]