НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Дебагінг JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS 2019 JS 2020 JS 2021/2022 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Навчальний табір JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Ключове слово Const

Ключове слово const було введено в ES6 (2015).

Змінні, визначені за допомогою const не можуть бути повторно оголошені.

Змінні, визначені за допомогою const не можна перепризначити.

Змінні, визначені за допомогою const мають область дії блока.

Неможливо перепризначити

Змінну const не можна перепризначити:

Приклад

const PI = 3.141592653589793;
PI = 3.14;      // Це видасть помилку
PI = PI + 10;   // Це також видасть помилку
Спробуйте самі »

Має бути призначено

JavaScript змінним const має бути присвоєно значення при їх оголошенні.

Правильно

const PI = 3.14159265359;

Неправильно

const PI;
PI = 3.14159265359;

Коли використовувати JavaScript const?

Як правило, завжди оголошуйте змінні за допомогою const, якщо ви не знаєте, що значення зміниться.

Завжди використовуйте const під час оголошення:

  • Новий масив
  • Новий об’єкт
  • Нова функція
  • Новий RegExp

Постійні об'єкти та масиви

Ключове слово const трохи вводить в оману.

Воно не визначає постійне значення. Це визначає постійне посилання на значення.

Через це ви НЕ МОЖЕТЕ:

  • Перезначити постійне значення
  • Перезначити постійний масив
  • Перезначити постійний об'єкт

Але ви МОЖЕТЕ:

  • Змінити постійний масив
  • Змінити постійний об’єкт

Постійні масиви

Ви можете змінити елементи постійного масиву:

Приклад

// Ви можете створити постійний масив:
const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

// Ви можете змінити елемент:
cars[0] = "Toyota";

// Ви можете додати елемент:
cars.push("Audi");
Спробуйте самі »

Але ви не можете перепризначити масив:

Приклад

const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

cars = ["Toyota", "Volvo", "Audi"];    // ERROR (ПОМИЛКА)
Спробуйте самі »

Постійні об’єкти

Ви можете змінити властивості постійного об’єкту:

Приклад

// Ви можете створити об’єкт const:
const car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};

// Ви можете змінити властивість:
car.color = "red";

// Ви можете додати властивість:
car.owner = "Johnson";
Спробуйте самі »

Але ви не можете перепризначити об’єкт:

Приклад

const car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};

car = {type:"Volvo", model:"EX60", color:"red"};    // ERROR (ПОМИЛКА)
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

Ключове слово const не підтримується в Internet Explorer 10 або раніших.

У наступній таблиці визначено перші версії браузера з повною підтримкою ключового слова const:

Chrome 49 IE 11 / Edge Firefox 36 Safari 10 Opera 36
Mar, 2016 Oct, 2013 Feb, 2015 Sep, 2016 Mar, 2016

Область дії блоку

Оголошення змінної за допомогою const аналогічно let коли справа доходить Області дії блоку.

Змінна х, оголошена в блоці в цьому прикладі, не збігається зі змінною x, оголошеною поза блоком:

Приклад

const x = 10;
// Тут x дорівнює 10

{
const x = 2;
// Тут x дорівнює 2
}

// Тут x дорівнює 10
Спробуйте самі »

Ви можете дізнатися більше про область дії блоку в розділі JavaScript Область дії.


Повторне оголошення

Повторне оголошення JavaScript змінної var дозволено в будь-якому місці програми:

Приклад

var x = 2;     // Дозволено
var x = 3;     // Дозволено
x = 4;         // Дозволено

Повторне оголошення існуючої змінної var або let на const у тій самій області не дозволено:

Приклад

var x = 2;     // Дозволено
const x = 2;   // Не дозволено

{
let x = 2;     // Дозволено
const x = 2;   // Не дозволено
}

{
const x = 2;   // Дозволено
const x = 2;   // Не дозволено
}

Перепризначення існуючої змінної const у тій самій області дії не дозволено:

Приклад

const x = 2;     // Дозволено
x = 2;           // Не дозволено
var x = 2;       // Не дозволено
let x = 2;       // Не дозволено
const x = 2;     // Не дозволено

{
  const x = 2;   // Дозволено
  x = 2;         // Не дозволено
  var x = 2;     // Не дозволено
  let x = 2;     // Не дозволено
  const x = 2;   // Не разрешено
}

Дозволено повторне оголошення змінної за допомогою const в іншій області дії або в іншому блоці:

Приклад

const x = 2;       // Дозволено

{
  const x = 3;   // Дозволено
}

{
  const x = 4;   // Дозволено
}

Підйом (хостинг) Const

Змінні, визначені за допомогою var піднімаються вгору і можуть бути ініціалізовані у будь-який час.

Важливо: Ви можете використовувати змінну до оголошення:

Приклад

Це OK:

carName = "Volvo";
var carName;
Спробуйте самі »

Якщо ви хочете дізнатися більше про підйом, вивчіть розділ JavaScript Підйом на нашому сайті W3Schools українською.

Змінні, визначені за допомогою const також піднімаються вгору, але не ініціалізуються.

Важливо: використання змінної const перед її оголошенням призведе до помилки ReferenceError:

Приклад

alert (carName);
const carName = "Volvo";
Спробуйте самі »