НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Дебагінг JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS 2019 JS 2020 JS 2021/2022 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Навчальний табір JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

ECMAScript 2020


Номери версій JavaScript

Старі версії JS позначаються цифрами: ES5 (2009) та ES6 (2015).

З 2016 року версії мають назви за роками: ECMAScript 2016, 2017, 2018, 2019, ...

Нові функції в ES2020

Попередження

Ці функції відносно нові.

Старішим веббраузерам може знадобитися альтернативний код (Polyfill)

JavaScript BigInt

JavaScript BigInt змінні використовуються для зберігання великих цілих значень, які занадто великі, щоб бути представленими звичайним JavaScript Number.

Цілі числа JavaScript точні лише до 15 цифр.

Integer Приклад

let x = 999999999999999;
let y = 9999999999999999; // занадто велике
Спробуйте самі »

BigInt Приклад

let x = 9999999999999999;
let y = 9999999999999999n;
Спробуйте самі »

Щоб створити BigInt, додайте n до кінця цілого числа або виклику BigInt():

Приклад

let x = 1234567890123456789012345n;
let y = BigInt(1234567890123456789012345)
Спробуйте самі »

JavaScript typeof BigInt є "bigint":

Приклад

let x = BigInt(999999999999999);
let type = typeof x;
Спробуйте самі »

BigInt підтримується в усіх сучасних браузерах з вересня 2020 року:

Chrome 67 Edge 79 Firefox 68 Safari 14 Opera 54
May 2018 Jan 2020 Jul 2019 Sep 2020 Jun 2018

JavaScript String matchAll()

До ES2020 не існувало методу рядка, який можна було б використовувати для пошуку всіх входжень рядка в рядку.

Приклад

const iterator = text.matchAll("Cats");
Спробуйте самі »

Якщо параметр є регулярним виразом, необхідно встановити глобальний прапор (g); інакше видається TypeError.

Приклад

const iterator = text.matchAll(/Cats/g);
Спробуйте самі »

Якщо ви хочете здійснювати пошук без урахування регістру, потрібно встановити прапорець нечутливості (i):

Приклад

const iterator = text.matchAll(/Cats/gi);
Спробуйте самі »

Примітка

ES2021 запровадив рядковий метод replaceAll().


Оператор Nullish Coalescing (??)

Оператор ?? повертає перший аргумент, якщо він не є nullish (null або undefined).

В іншому випадку повертається другий.

Приклад

let name = null;
let text = "missing";
let result = name ?? text;
Спробуйте самі »

Оператор nullish підтримується в усіх сучасних браузерах з березня 2020 року:

Chrome 80 Edge 80 Firefox 72 Safari 13.1 Opera 67
Feb 2020 Feb 2020 Jan 2020 Mar 2020 Mar 2020

Додатковий оператор ланцюжка (з’єднання) (?.)

Додатковий оператор ланцюжка повертає undefined, якщо об’єкт є undefined or null (замість того, щоб видавати помилку).

Приклад

const car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};
let name = car?.name;
Спробуйте самі »

Оператор ?.= підтримується в усіх сучасних браузерах з березня 2020 року:

Chrome 80 Edge 80 Firefox 74 Safari 13.1 Opera 67
Feb 2020 Feb 2020 Mar 2020 Mar 2020 Mar 2020

Оператор &&=

Логічний AND оператор присвоєння використовується між двома значеннями.

Якщо перше значення true, призначається друге значення.

Логічне AND присвоєння. Приклад

let x = 10;
x &&= 5;
Спробуйте самі »

Оператор &&= підтримується в усіх сучасних браузерах з вересня 2020 року:

Chrome 85 Edge 85 Firefox 79 Safari 14 Opera 71
Aug 2020 Aug 2020 Mar 2020 Sep 2020 Sep 2020

Оператор ||=

Оператор логічне OR присвоєння використовується між двома значеннями.

Якщо перше значення false, присвоюється друге значення.

Логічне OR присвоєння. Приклад

let x = 10;
x ||= 5;
Спробуйте самі »

Оператор ||= підтримується в усіх сучасних браузерах з вересня 2020 року:

Chrome 85 Edge 85 Firefox 79 Safari 14 Opera 71
Aug 2020 Aug 2020 Mar 2020 Sep 2020 Sep 2020

Оператор ??=

Оператор присвоєння нульового об’єднання використовується між двома значеннями.

Якщо перше значення undefined або null, присвоюється друге значення.

Присвоєння нульового об’єднання. Приклад

let x;
x ??= 5;
Спробуйте самі »

Оператор ??= підтримується в усіх сучасних браузерах з вересня 2020 року:

Chrome 85 Edge 85 Firefox 79 Safari 14 Opera 71
Aug 2020 Aug 2020 Mar 2020 Sep 2020 Sep 2020