НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Помилки


Кинь та спробуй піймати (Зроби помилку та знайди її)

Інструкція try дозволяє перевірити блок коду на наявність помилок.

Інструкція catch дозволяє опрацювати будь-яку помилку.

Інструкція finally дозволяє виконати код після try та catch, незалежно від результату.

Інструкція throw дозволяє створювати власні помилки.


Помилки будуть!

При виконанні JavaScript коду можуть виникати різні помилки.

Помилки можуть бути помилками кодування, допущеними програмістом, помилками із-за неправильного введення та іншими непередбаченими ситуаціями.

Приклад

В цьому прикладі ми неправильно написали "alert" як "adddlert", щоб спеціально продукувати помилку:

<p id="demo"></p>

<script>
try {
  adddlert("Welcome guest!");
}
catch(err) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = err.message;
}
</script>
Спробуйте самі »

JavaScript перехоплює adddlert як помилку та виконує код перехоплення для її обробки.


JavaScript try та catch

Інструкція try дозволяє визначити блок коду, який буде перевірятися на наявність помилок під час його виконання.

Інструкція catch дозволяє визначити блок коду, який буде виконуватись, якщо в блоці try виникає помилка.

JavaScript інструкції try та catch ідуть в парі:

try {
  Блок коду try
}
catch(err) {
  Блок коду для обробки помилок
}

JavaScript Видає помилки

При виникненні помилки JavaScript зазвичай зупиняється та генерує повідомлення про помилку.

Технічний термін для цього: JavaScript викликає виняток (викликає помилку).

JavaScript фактично створює об’єкт Error з двома властивостями: ім’я та повідомлення.


Інструкція throw

Інструкція throw дозволяє створити користувальницьку помилку.

Технічно ви можете викликати виняток (викликати помилку).

Винятком може бути JavaScript String, Number, Boolean або Object:

throw "Too big";    // викликати текст
throw 500;          // викликати число

Якщо ви використовуєте throw разом із try та catch, ви можете контролювати виконання програми та генерувати власні повідомлення про помилки.


Приклад перевірки введення

В цьому прикладі досліджується введення. Якщо значення є помилковим, видається виключення (err).

Виключення (err) перехоплюється інструкцією catch та відображається користувальницьке повідомлення про помилку:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Будь ласка, введіть число між 5 та 10:</p>

<input id="demo" type="text">
<button type="button" onclick="myFunction()">Test Input</button>
<p id="p01"></p>

<script>
function myFunction() {
  const message = document.getElementById("p01");
  message.innerHTML = "";
  let x = document.getElementById("demo").value;
  try {
    if(x == "") throw "empty";
    if(isNaN(x)) throw "not a number/не число";
    x = Number(x);
    if(x < 5) throw "замало";
    if(x > 10) throw "забагато";
  }
  catch(err) {
    message.innerHTML = "Введено " + err;
  }
}
</script>

</body>
</html>
Спробуйте самі »

HTML Валідація (перевірка)

Код вище є прикладом.

Сучасні браузери часто використовують комбінацію JavaScript та вбудованої HTML перевірки, використовуючи передвизначені правила перевірки, визначені в HTML атрибутах:

<input id="demo" type="number" min="5" max="10" step="1">

Ви можете дізнатись більше про перевірку форм пізніше в даному підручнику на нашому сайті W3Schools українською.


Інструкція finally

Інструкція finally дозволяє виконувати код після try та catch незалежно від результату:

Синтаксис

try {
  Блок коду try
}
catch(err) {
  Блок коду для обробки помилок
}
finally {
  Блок коду, що буде виконуватись незалежно від результату try / catch
}

Приклад

function myFunction() {
  const message = document.getElementById("p01");
  message.innerHTML = "";
  let x = document.getElementById("demo").value;
  try {
    if(x == "") throw "is empty";
    if(isNaN(x)) throw "не число";
    x = Number(x);
    if(x > 10) throw "забагато";
    if(x < 5) throw "замало";
  }
  catch(err) {
    message.innerHTML = "Error: " + err + ".";
  }
  finally {
    document.getElementById("demo").value = "";
  }
}
Спробуйте самі »

Об’єкт Error (помилка)

JavaScript має вбудований об’єкт error, що надає інформацію про помилку при її виникненні.

Об’єкт error надає дві корисних властивості: ім’я та повідомлення.


Властивості об’єкта Error

ВластивістьОпис
ім’яВстановлює або повертає ім’я помилки
повідомленняВстановлює або повертає повідомлення про помилку (рядок)

Значення імені (назви) помилки

Властивість імені (назви) помилки може повернути шість різних значень:

Назва Error (помилки)Опис
EvalErrorВідбулась помилка в eval() функції
RangeErrorВідбулось число "out of range" (поза діапазоном)
ReferenceErrorВідбулось неприпустиме посилання
SyntaxErrorВідбулась синтаксична помилка
TypeErrorВідбулась помилка типу
URIErrorВідбулась помилка в encodeURI()

Шість різних значень описані нижче.


Помилка Eval Error

Помилка EvalError вказує на помилку в функції eval().

Нові версії JavaScript не генерують EvalError. Замість цього використовуйте SyntaxError.


Помилка Range Error

Помилка RangeError видається, якщо ви використовуєте число, що виходить за межі діапазону допустимих значень.

Наприклад: Ви не можете встановити кількість знакових цифр рівною 500.

Приклад

let num = 1;
try {
  num.toPrecision(500);   // Число не може містити 500 знакових цифр
}
catch(err) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = err.name;
}
Спробуйте самі »

Помилка Reference Error

Помилка ReferenceError видається, якщо ви використовуєте (посилаєтесь) на змінну, що не була оголошена:

Приклад

let x = 5;
try {
  x = y + 1;   // y не може використовуватись (посилатись)
}
catch(err) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = err.name;
}
Спробуйте самі »

Помилка Syntax Error

Помилка SyntaxError видається, якщо ви намагаєтесь запустити код із синтаксичною помилкою.

Приклад

try {
  eval("alert('Hello)");   // Відсутність ' продукує помилку
}
catch(err) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = err.name;
}
Спробуйте самі »

Type Error

Помилка TypeError видається, якщо ви використовуєте значення, що виходить за межі діапазону очікуваних типів:

Приклад

let num = 1;
try {
  num.toUpperCase();   // Ви не можете конвертувати число в верхній регістр
}
catch(err) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = err.name;
}
Спробуйте самі »

Помилка URI (Uniform Resource Identifier) Error

Помилка URIError видається, якщо ви використовуєте неприпустимі символи в функції URI:

Приклад

try {
  decodeURI("%%%");   // Ви не можете декодувати URI знаки відсотка
}
catch(err) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = err.name;
}
Спробуйте самі »

Нестандартні властивості об’єкту Error

Mozilla та Microsoft визначають деякі нестандартні властивості об’єкту error:

fileName (Mozilla)
lineNumber (Mozilla)
columnNumber (Mozilla)
stack (Mozilla)
description (Microsoft)
number (Microsoft)

Не використовуйте ці властивості на публічних вебсайтах. Вони не будуть працювати в усіх браузерах.


Повний довідник Error (помилок)

Для отримання детальної інформації про об’єкт Error, відвідайте Повний довідник JavaScript Error на нашому сайті W3Schools українською.