НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JSON.parse()


JSON зазвичай використовується для обміну даними з вебсервером.

При отриманні даних із вебсервера ці дані завжди є рядком.

Проаналізуйте дані за допомогою JSON.parse(), і дані стануть об’єктом JavaScript.


Приклад. Розбір JSON

Уявіть, що ми отримали цей текст із вебсервера:

'{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}'

Використовуйте функцію JavaScript JSON.parse(), щоб перетворити текст на об’єкт JavaScript:

const obj = JSON.parse('{"name":"John", "age":30, "city":"New York"}');

Переконайтеся, що текст має формат JSON, інакше ви отримаєте синтаксичну помилку.

Використовуйте об’єкт JavaScript на своїй сторінці:

Приклад

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = obj.name;
</script>
Спробуйте самі »

Масив як JSON

У разі використання JSON.parse() для JSON, отриманого з масиву, метод повертатиме масив JavaScript замість об’єкта JavaScript.

Приклад

const text = '["Ford", "BMW", "Audi", "Fiat"]';
const myArr = JSON.parse(text);
Спробуйте самі »

Винятки

Дати розбору

Об’єкти дати не дозволені в JSON.

Якщо потрібно включити дату, запишіть її у вигляді рядка.

Ви можете пізніше перетворити його назад на об’єкт дати:

Приклад

Перетворення (конвертація) рядка на дату:

const text = '{"name":"John", "birth":"1986-12-14", "city":"New York"}';
const obj = JSON.parse(text);
obj.birth = new Date(obj.birth);

document.getElementById("demo").innerHTML = obj.name + ", " + obj.birth;
Спробуйте самі »

Або ви можете використати другий параметр функції JSON.parse() під назвою reviver.

Параметр reviver — це функція, яка перевіряє кожну властивість перед поверненням значення.

Приклад

Перетворіть рядок на дату за допомогою функції reviver:

const text = '{"name":"John", "birth":"1986-12-14", "city":"New York"}';
const obj = JSON.parse(text, function (key, value) {
  if (key == "birth") {
    return new Date(value);
  } else {
    return value;
  }
});

document.getElementById("demo").innerHTML = obj.name + ", " + obj.birth;
Спробуйте самі »

Функції аналізу (парсингу)

Функції не дозволені в JSON.

Якщо вам потрібно включити функцію, запишіть її у вигляді рядка.

Ви можете пізніше перетворити його на функцію:

Приклад

Перетворення рядка на функцію:

const text = '{"name":"John", "age":"function () {return 30;}", "city":"New York"}';
const obj = JSON.parse(text);
obj.age = eval("(" + obj.age + ")");

document.getElementById("demo").innerHTML = obj.name + ", " + obj.age();
Спробуйте самі »

Вам слід уникати використання функцій у JSON, функції втратять область видимості, і вам доведеться використовувати eval(), щоб перетворити їх назад у функції.