НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Ключове слово this


Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  id       : 5566,
  fullName : function() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
};
Спробуйте самі »

Що таке this?

В JavaScript ключове слово this відноситься до об’єкту, якому воно належить.

Which object depends on how this is being invoked (used or called).

Ключове слово this відноситься до різних об’єктів в залежності від того, де воно використовується:

В методі об’єкта this відноситься до об’єкта.
Сам по собі this відноситься до глобального об’єкту.
В функції this відноситься до глобального об’єкту.
В функції в строгому режимі this є undefined.
В події this відноситься до елемента, що отримав подію.
Такі методи, як call(), apply() та bind() можуть посилатись на this в будь-якому об’єкті.

Примітка

this не є змінною. Це ключове слово. Ви не можете змінити значення this.

this в методі

Коли використовується в методі об’єкта, this відноситься до об’єкта.

В прикладі вгорі на цій сторінці, this відноситься до об’єкту person.

Тому що метод fullName є методом об’єкту person.

fullName : function() {
  return this.firstName + " " + this.lastName;
}
Спробуйте самі »

this сам по собі

Коли використовується сам по собі this відноситься до глобального об’єкту.

Тому що this запускається в глобальній області дії.

В браузері вікно глобального об’єкту є [object Window]:

Приклад

let x = this;
Спробуйте самі »

В строгому режимі, коли використовується сам по собі, this також відноситься до глобального об’єкту:

Приклад

"use strict";
let x = this;
Спробуйте самі »

this в функції (за замовчуванням)

В функції глобальний об’єкт за замовчуванням є прив’язкою для this.

У вікні браузера глобальний об’єкт є [object Window]:

Приклад

function myFunction() {
  return this;
}
Спробуйте самі »

this в функції (Strict)

В строгому режимі JavaScript не допускається прив’язка за замовчуванням.

Таким чином, при використанні в функції, в строгому режимі, this є undefined.

Приклад

"use strict";
function myFunction() {
  return this;
}
Спробуйте самі »

this в обробниках подій

В HTML обробниках подій this відноситься до HTML елемента, що отримав подію:

Приклад

<button onclick="this.style.display='none'">
  Натисни, щоб видалити мене!
</button>
Спробуйте самі »

Прив’язка метода об’єкта

В цьому прикладі this є персональним об’єктом (тобто, об’єкт person є "власником" функції):

Приклад

const person = {
  firstName  : "John",
  lastName   : "Doe",
  id         : 5566,
  myFunction : function() {
    return this;
  }
};
Спробуйте самі »

Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  id       : 5566,
  fullName : function() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
};
Спробуйте самі »

Іншими словами this.firstName є firstName властивістю this (об’єкта person).


Явна прив’язка функцій

Методи call() та apply() є передвизначеними JavaScript методами.

Вони обидва можуть використовуватись для виклику метода об’єкта з іншим об’єктом як аргумент.

В наведеному нижче прикладі при виклику person1.fullName з person2 як аргументом, this буде посилатись на person2, навіть якщо fullName є методом person1:

Приклад

const person1 = {
  fullName: function() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
}

const person2 = {
  firstName:"John",
  lastName: "Doe",
}

// Поверне "John Doe":
person1.fullName.call(person2);
Спробуйте самі »

Function Borrowing

With the bind() method, an object can borrow a method from another object.

This example creates 2 objects (person and member).

The member object borrows the fullname method from the person object:

Приклад

const person = {
  firstName:"John",
  lastName: "Doe",
  fullName: function () {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
}

const member = {
  firstName:"Hege",
  lastName: "Nilsen",
}

let fullName = person.fullName.bind(member);
Спробуйте самі »

This Precedence

To determine which object this refers to; Use the following precedence of order.

PrecedenceObject
1bind()
2apply() and call()
3Object method
4Global scope

Is this in a function being called using bind()?

Is this in a function is being called using apply()?

Is this in a function is being called using call()?

Is this in an object function (method)?

Is this in a function in the global scope.