НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript HTML DOM


За допомогою HTML DOM JavaScript може отримувати доступ і змінювати всі елементи документа HTML.


HTML DOM (Document Object Model / об’єктна модель документа)

Коли вебсторінка завантажується, веб-браузер створює Document Object Model сторінки.

Модель HTML DOM побудована як дерево об’єктів:

Дерево об’єктів HTML DOM

DOM HTML дерево

Завдяки об’єктній моделі JavaScript отримує всю необхідну потужність для створення динамічного HTML:

 • JavaScript може змінювати всі елементи HTML на сторінці
 • JavaScript може змінювати всі атрибути HTML на сторінці
 • JavaScript може змінювати всі стилі CSS на сторінці
 • JavaScript може видаляти наявні елементи та атрибути HTML
 • JavaScript може додавати нові елементи та атрибути HTML
 • JavaScript може реагувати на всі наявні події HTML на сторінці
 • JavaScript може створювати нові події HTML на сторінці

Що ви дізнаєтесь

У наступних розділах цього посібника ви дізнаєтесь:

 • Як змінити вміст елементів HTML
 • Як змінити стиль (CSS) елементів HTML
 • Як реагувати на події HTML DOM
 • Як додавати та видаляти елементи HTML

Що таке DOM?

DOM є стандартом W3C (World Wide Web Consortium).

DOM визначає стандарт для доступу до документів:

"Об’єктна модель документа W3C (DOM) — це платформа та нейтральний щодо мови інтерфейс, який дозволяє програмам і скриптам динамічно отримувати доступ до вмісту, структури та стилю документа та оновлювати їх."

Стандарт W3C DOM розділений на 3 різні частини:

 • Core DOM – стандартна модель для всіх типів документів
 • XML DOM – стандартна модель для документів XML
 • HTML DOM – стандартна модель для документів HTML

Що таке HTML DOM?

HTML DOM — це стандартна модель об’єкта та інтерфейс програмування для HTML. Він визначає:

 • Елементи HTML як об’єкти
 • Властивості всіх елементів HTML
 • Методи доступу до всіх елементів HTML
 • Події для всіх елементів HTML

Іншими словами: HTML DOM — це стандарт отримання, зміни, додавання або видалення елементів HTML.