НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Вікно - об’єктна модель браузера


Об’єктна модель браузера (Browser Object Model - BOM) дозволяє JavaScript "спілкуватися" з браузером.


Об’єктна модель браузера (Browser Object Model - BOM)

Немає офіційних стандартів для Browser Object Model (BOM).

Оскільки сучасні браузери реалізували (майже) ті самі методи та властивості для інтерактивності JavaScript, це часто називають методами та властивостями BOM.


Об’єкт Window (Вікно)

Об’єкт window підтримується всіма браузерами. Він представляє вікно браузера.

Усі глобальні об’єкти, функції та змінні JavaScript автоматично стають членами об’єкта вікна.

Глобальні змінні є властивостями об’єкта вікна.

Глобальні функції — це методи об’єкта вікна.

Навіть об’єкт документа (з HTML DOM) є властивістю об’єкта вікна:

window.document.getElementById("header");

те саме, що:

document.getElementById("header");

Розмір вікна

Для визначення розміру вікна браузера можна використовувати дві властивості.

Обидві властивості повертають розміри в пікселях:

  • window.innerHeight - внутрішня висота вікна браузера (у пікселях)
  • window.innerWidth - внутрішня ширина вікна браузера (у пікселях)

Вікно браузера (окно перегляду браузера) НЕ включає панелі інструментів і смуги прокрутки.

Приклад

let w = window.innerWidth;
let h = window.innerHeight;
Спробуйте самі »

Інші методи вікна

Деякі інші методи:

  • window.open() - відкрити нове вікно
  • window.close() - закрити поточне вікно
  • window.moveTo() - перемістити поточне вікно
  • window.resizeTo() - змінити розмір поточного вікна