НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Функція стрілки

Функції стрілки (або стрілкові функції) були введені в ES6.

Функції стрілки дозволяють нам писати коротший синтаксис функцій:

let myFunction = (a, b) => a * b;
Спробуйте самі »

Раніше:

hello = function() {
  return "Hello World!";
}
Спробуйте самі »

Із функцією стрілки:

hello = () => {
  return "Hello World!";
}
Спробуйте самі »

Код стає коротшим! Якщо функція має лише одну інструкцію, та інструкція повертає значення, ви можете видалити скобки та ключове слово return:

Функції стрілки повертають значення за замовчуванням:

hello = () => "Hello World!";
Спробуйте самі »
Примітка: Це працює тільки коли функція має лише одну інструкцію.

Якщо є параметри, ви передаєте їх в круглих скобках:

Функції стрілки з параметрами:

hello = (val) => "Hello " + val;
Спробуйте самі »

Фактично, якщо є лише один параметр, ви також можете пропустити круглі скобки:

Функція стрілки без скобок:

hello = val => "Hello " + val;
this Спробуйте самі »

А як щодо this?

Обробка this також відрізняється в функціях стрілки від звичних функцій.

Короче кажучи, із функціями стрілки немає прив’язки до this.

В звичних функціях ключове слово this представляє об’єкт, що викликає функцію, яким може бути вікно, документ, кнопка або щось іще.

Із функціями стрілки ключове слово this завжди представляє об’єкт, що визначає функцію стрілки.

Давайте розглянемо два приклади, щоб зрозуміти різницю.

Обидва приклади викликають метод двічі: спочатку при завантаженні сторінки, і ще раз, коли користувач натискає кнопку.

В першому прикладі використовується звична функція, а в другому - функція стрілки.

Результат показує, що перший приклад повертає два різних об’єкти (вікно та кнопку), а інший приклад повертає об’єкт вікна двічі, оскільки об’єкт вікна є "власником" функції.

Приклад

У звичній функції this представляє об’єкт, що викликає функцію:

// Звична функція:
hello = function() {
  document.getElementById("demo").innerHTML += this;
}

// Об’єкт вікна викликає функцію:
window.addEventListener("load", hello);

// Об’єкт кнопки викликає функцію:
document.getElementById("btn").addEventListener("click", hello);
Спробуйте самі »

Приклад

За допомогою функції стрілки this представляє власника функції:

// Функція стрілки:
hello = () => {
  document.getElementById("demo").innerHTML += this;
}

// Об’єкт вікна викликає функцію:
window.addEventListener("load", hello);

// Об’єкт кнопки викликає функцію:
document.getElementById("btn").addEventListener("click", hello);
Спробуйте самі »

Пам’ятайте про ці відмінності, коли працюєте з функціями. Іноді поведінка звичних функцій - це те, що вам потрібно, якщо ні - то використовуйте функції стрілки.


Підтримка браузерами

В наступній таблиці визначені перші версії браузерів з повною підтримкою функції стрілок в JavaScript:

Chrome 45 Edge 12 Firefox 22 Safari 10 Opera 32
Sep, 2015 Jul, 2015 May, 2013 Sep, 2016 Sep, 2015