НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

Chart.js

Chart.js є безкоштовною бібліотекою JavaScript для створення HTML-діаграм. Це одна з найпростіших бібліотек візуалізації для JavaScript, і має наступні вбудовані типи діаграм:

  • Точкова діаграма
  • Лінійна діаграма
  • Барна діаграма
  • Діаграма пирога
  • Діаграма пончиків
  • Діаграма бульбашок
  • Діаграма області
  • Радарна діаграма
  • Змішана діаграма

Як використовувати Chart.js?

Chart.js легко використовувати.

Спочатку додайте посилання на надання CDN (Content Delivery Network - мережа доставки контенту):

<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.9.4/Chart.js">
</script>

Потім додайте <canvas> там, де ви хочете намалювати діаграму:

<canvas id="myChart" style="width:100%;max-width:700px"></canvas>

Елемент canvas повинен мати унікальний ідентифікатор.

Це все!

Типовий синтаксис точкової діаграми:

var myChart = new Chart("myChart", {
  type: "scatter",
  data: {},
  options: {}
});

Типовий синтаксис лінійної діаграми:

var myChart = new Chart("myChart", {
  type: "line",
  data: {},
  options: {}
});

Типовий синтаксис бар-діаграми:

var myChart = new Chart("myChart", {
  type: "bar",
  data: {},
  options: {}
});

Точкові діаграми

Ціни на житло проти розміру

Вихідний код

var xyValues = [
  {x:50, y:7},
  {x:60, y:8},
  {x:70, y:8},
  {x:80, y:9},
  {x:90, y:9},
  {x:100, y:9},
  {x:110, y:10},
  {x:120, y:11},
  {x:130, y:14},
  {x:140, y:14},
  {x:150, y:15}
];

new Chart("myChart", {
  type: "scatter",
  data: {
    datasets: [{
      pointRadius: 4,
      pointBackgroundColor: "rgba(0,0,255,1)",
      data: xyValues
    }]
  },
  options:{...}
});
Спробуйте самі »

Лінійні графіки

Ціни на житло проти розміру

Вихідний код

var xValues = [50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150];
var yValues = [7,8,8,9,9,9,10,11,14,14,15];

new Chart("myChart", {
  type: "line",
  data: {
    labels: xValues,
    datasets: [{
      backgroundColor: "rgba(0,0,0,1.0)",
      borderColor: "rgba(0,0,0,0.1)",
      data: yValues
    }]
  },
  options:{...}
});
Спробуйте самі »

Якщо встановити borderColor на нуль, можна перетворити точкову діаграму на лінійний графік:

borderColor: "rgba(0,0,0,0)",
Спробуйте самі »

Кілька ліній

Вихідний код

var xValues = [100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000];

new Chart("myChart", {
  type: "line",
  data: {
    labels: xValues,
    datasets: [{
      data: [860,1140,1060,1060,1070,1110,1330,2210,7830,2478],
      borderColor: "red",
      fill: false
    },{
      data: [1600,1700,1700,1900,2000,2700,4000,5000,6000,7000],
      borderColor: "green",
      fill: false
    },{
      data: [300,700,2000,5000,6000,4000,2000,1000,200,100],
      borderColor: "blue",
      fill: false
    }]
  },
  options: {
    legend: {display: false}
  }
});

Спробуйте самі »


Прямолінійний графік

Вихідний код

var xValues = [];
var yValues = [];
generateData("x * 2 + 7", 0, 10, 0.5);

new Chart("myChart", {
  type: "line",
  data: {
    labels: xValues,
    datasets: [{
      fill: false,
      pointRadius: 1,
      borderColor: "rgba(255,0,0,0.5)",
      data: yValues
    }]
  },
  options: {...}
});

function generateData(value, i1, i2, step = 1) {
  for (let x = i1; x <= i2; x += step) {
    yValues.push(eval(value));
    xValues.push(x);
  }
}
Спробуйте самі »

Графіки функції

Те саме, що і лінійний графік. Просто змініть параметр Generatatea:

generateData("Math.sin(x)", 0, 10, 0.5);
Спробуйте самі »

Бар-діаграми

Вихідний код

var xValues = ["Italy", "France", "Spain", "USA", "Argentina"];
var yValues = [55, 49, 44, 24, 15];
var barColors = ["red", "green","blue","orange","brown"];

new Chart("myChart", {
  type: "bar",
  data: {
    labels: xValues,
    datasets: [{
      backgroundColor: barColors,
      data: yValues
    }]
  },
  options: {...}
});
Спробуйте самі »

Колір має лише один бар:

var barColors = ["blue"];
Спробуйте самі »

Той же колір усі бари:

var barColors ="red";
Спробуйте самі »

Кольорові відтінки:

var barColors = [
  "rgba(0,0,255,1.0)",
  "rgba(0,0,255,0.8)",
  "rgba(0,0,255,0.6)",
  "rgba(0,0,255,0.4)",
  "rgba(0,0,255,0.2)",
];
Спробуйте самі »

Горизонтальні бари

Просто змініть тип з "bar" на "horizontalBar":

type: "horizontalBar",
Спробуйте самі »

Пиріг-діаграми

Приклад

new Chart("myChart", {
  type: "pie",
  data: {
    labels: xValues,
    datasets: [{
      backgroundColor: barColors,
      data: yValues
    }]
  },
  options: {
    title: {
      display: true,
      text: "World Wide Wine Production"
    }
  }
});
Спробуйте самі »

Пончикові діаграми

Просто змініть тип з "pie" на "doughnut":

type: "doughnut";
Спробуйте самі »