НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

AJAX - XMLHttpRequest


Об’єкт XMLHttpRequest використовується для запиту даних із сервера.


Надіслати запит на сервер

Щоб надіслати запит на сервер, ми використовуємо методи open() і send() об’єкта XMLHttpRequest:

xhttp.open("GET", "ajax_info.txt", true);
xhttp.send();
Метод Опис
open(method, url, async) Визначає тип запиту

метод: тип запиту: GET або POST
url: розташування сервера (файлу)
async: true (асинхронний) або false (синхронний)
send() Надсилає запит на сервер (використовується для GET)
send(string) Надсилає запит на сервер (використовується для POST)

URL-адреса – файл на сервері

Параметр url методу open() є адресою файлу на сервері:

xhttp.open("GET", "ajax_test.asp", true);

Файл може бути будь-яким типом, як-от .txt та .xml, або файлами серверних скриптів, як-от .asp та .html (які можуть виконувати дії на сервері перед надсиланням відповіді).


Асинхронний – true або false?

Запити до сервера мають надсилатися асинхронно.

Асинхронний параметр методу open() повинен мати значення true:

xhttp.open("GET", "ajax_test.asp", true);

Надсилаючи асинхронно, JavaScript не повинен чекати відповіді сервера, натомість може:

  • виконувати інші скрипти під час очікування відповіді сервера
  • працювати з відповіддю після того, як відповідь буде готова

Значенням за замовчуванням для параметра async є async = true.

Ви можете безпечно видалити третій параметр зі свого коду.

Синхронний XMLHttpRequest (async = false) не рекомендується, оскільки JavaScript припинить виконання, доки відповідь сервера не буде готова. Якщо сервер зайнятий або повільний, програма зависне або зупиниться.


GET або POST?

GET є простішим і швидшим, ніж POST, і його можна використовувати в більшості випадків.

Однак завжди використовуйте запити POST, коли:

  • Кешований файл не є варіантом (оновіть файл або базу даних на сервері).
  • Надсилання великого обсягу даних на сервер (POST не має обмежень щодо розміру).
  • Надсилаючи дані користувача (які можуть містити невідомі символи), POST надійніший і безпечніший, ніж GET.

GET Запити

Простий GET запит:

Приклад

xhttp.open("GET", "demo_get.asp");
xhttp.send();
Спробуйте самі »

У прикладі вище ви можете отримати кешований результат. Щоб уникнути цього, додайте унікальний ідентифікатор до URL-адреси:

Приклад

xhttp.open("GET", "demo_get.asp?t=" + Math.random());
xhttp.send();
Спробуйте самі »

Якщо ви хочете надіслати інформацію за допомогою методу GET, додайте інформацію до URL-адреси:

Приклад

xhttp.open("GET", "demo_get2.asp?fname=Henry&lname=Ford");
xhttp.send();
Спробуйте самі »

Як сервер використовує вхідні дані та як сервер відповідає на запит, пояснюється в наступному розділі.


POST Запити

Простий POST запит:

Приклад

xhttp.open("POST", "demo_post.asp");
xhttp.send();
Спробуйте самі »

Щоб дані POST були, як форма HTML, додайте заголовок HTTP за допомогою setRequestHeader(). Укажіть дані, які потрібно надіслати, у методі send():

Приклад

xhttp.open("POST", "ajax_test.asp");
xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhttp.send("fname=Henry&lname=Ford");
Спробуйте самі »
Метод Опис
setRequestHeader(header, value) Додає HTTP-заголовки до запиту

header: визначає назву заголовка
value: визначає значення заголовка

Синхронний запит

Щоб виконати синхронний запит, змініть третій параметр у методі open() на false:

xhttp.open("GET", "ajax_info.txt", false);

Іноді async = false використовується для швидкого тестування. Ви також знайдете синхронні запити в старішому коді JavaScript.

Оскільки код чекатиме на завершення роботи сервера, немає потреби у функції onreadystatechange:

Приклад

xhttp.open("GET", "ajax_info.txt", false);
xhttp.send();
document.getElementById("demo").innerHTML = xhttp.responseText;
Спробуйте самі »

Синхронний XMLHttpRequest (async = false) не рекомендується, оскільки JavaScript припинить виконання, доки відповідь сервера не буде готова. Якщо сервер зайнятий або повільний, програма зависне або зупиниться.

Рекомендується, щоб сучасні інструменти розробника попереджали про використання синхронних запитів і можуть створювати виняток InvalidAccessError, коли це відбувається.