НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Break та Continue


Інструкція break (в пер. - обірвати) "виплигує" із циклу.

Інструкція continue (в пер. - продовжити) "переплигує" через одну ітерацію циклу.


Інструкція Break

Ви вже бачили інструкцію break, що використовувалась в попередньому розділі цього підручника. Його використовували для "виплигування" (припинення дії) із інструкції switch().

Інструкція break також може використовуватись для виходу із циклу:

Приклад

for (let i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 3) { break; }
  text += "Число є " + i + "<br>";
}
Спробуйте самі »

В наведеному вище прикладі інструкція break завершує цикл ("розриває" цикл), коли лічильник циклу (i) є 3.


Інструкція Continue

Інструкція continue перериває одну ітерацію (в циклі), якщо виникає вказана умова, та продовжує наступну ітерацію в циклі.

В цьому прикладі пропускається значення 3:

Приклад

for (let i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 3) { continue; }
  text += "Число є " + i + "<br>";
}
Спробуйте самі »

JavaScript Мітки

Щоб помітити JavaScript інструкції (оператори), ви ставите перед інструкціями ім’я мітки та двокрапку:

мітка:
інструкції

Інструкції break та continue - єдині JavaScript інструкції, що можуть "виплигнути" із блоку кода.

Синтаксис:

break ім’ямітки;

continue ім’ямітки;

Інструкцію continue (з посиланням на мітку або без неї) можна використовувати лише для пропуску однієї ітерації циклу.

Інструкцію break без посилання на мітку можна використовувати лише для виходу із циклу або переключення.

З посиланням на мітку інструкцію break можна використовувати для виходу із будь-якого блоку кода:

Приклад

const cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"];
list: {
  text += cars[0] + "<br>";
  text += cars[1] + "<br>";
  break list;
  text += cars[2] + "<br>";
  text += cars[3] + "<br>";
}
Спробуйте самі »

Блок коду - це блок коду між скобками { та }.


Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Зупиніть цикл, коли i дорівнює 5.

for (i = 0; i < 10; i++) {
console.log(i);
if (i == 5) {   
;
}
}