НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Мапи (Карти)

Мапа містить пари ключ-значення, де ключі можуть мати будь-який тип даних.

Мапа запам’ятовує початковий порядок вставки ключів.

Мапа має властивість, що представляє розмір мапи.

Методы Мапи

МетодОпис
new Map()Створює об’єкт new Map (нова Мапа)
set()Встановлює значення для ключа на Мапі
get()Отримує значення ключа на Мапі
clear()Видаляє всі елементи з Мапи
delete()Видаляє елемент Мапи, що вказаний ключом
has()Повертає true, якщо ключ існує на Мапі
forEach()Викликає зворотній виклик для кожної пари ключ/значення на Мапі
entries()Повертає об’єкт-ітератор з парами [ключ, значення] на Мапі
keys()Повертає об’єкт-ітератор з ключами на Мапі
values()Повертає об’єкт-ітератор значень на Мапі
ВластивістьОпис
sizeПовертає кількість елементів Мапи

Як зробити Мапу

Ви можете створити JavaScript Мапу за допомогою:

  • Передача масиву в new Map()
  • Створюйте Мапу та використовуйте Map.set()

Метод new Map()

Ви можете створити мапу, передавши масив в конструктор new Map():

Приклад

// Створити Мапу
const fruits = new Map([
  ["apples", 500],
  ["bananas", 300],
  ["oranges", 200]
]);
Спробуйте самі »

Метод Map.set()

Ви можете додавати елементи до мапи за допомогою метода set():

Приклад

// Створити Мапу
const fruits = new Map();

// Встановити значення Мапи
fruits.set("apples", 500);
fruits.set("bananas", 300);
fruits.set("oranges", 200);
Спробуйте самі »

Метод set() також можна використовувати для зміни існуючих значень Мапи:

Приклад

fruits.set("apples", 500);
Спробуйте самі »

Place for your advertisement!

Метод Map.get()

Метод get() отримує значення ключа на Мапі:

Приклад

fruits.get("apples");    // Поверне 500
Спробуйте самі »

Метод Map.size

Властивість size повертає кількість елементів на мапі:

Приклад

fruits.size;
Спробуйте самі »

Метод Map.delete()

Метод delete() видаляє елемент Map (Мапу):

Приклад

fruits.delete("apples");
Спробуйте самі »

Метод Map.clear()

Метод clear() видаляє всі елементи з Мапи:

Приклад

fruits.clear();
Спробуйте самі »

Метод Map.has()

Метод has() повертає значення true, якщо ключ існує на Мапі:

Приклад

fruits.has("apples");
Спробуйте самі »

Спробуй це:

fruits.delete("apples");
fruits.has("apples");
Спробуйте самі »

Мапи та Об’єкти

typeof поверне об’єкт:

Приклад

// Поверне об’єкт:
typeof fruits;
Спробуйте самі »

instanceof Мапа поверне true:

Приклад

// Поверне true:
fruits instanceof Map;
Спробуйте самі »

JavaScript Об’єкти та Мапи

Відмінності між JavaScript Об’єктами та Мапами:

Об’єктМапа
Ітерабельність Не прямо ітерований Прямо ітерований
Розмір Не має властивості size (розмір) Має властивість size (розмір)
Типи ключів Ключі мають бути рядками (або символами) Ключи можуть мати будь-який тип даних
Впорядкованість ключів Ключі невпорядковані Ключи впорядковані за вставкою
За замовчуванням Є ключі за замовчуванням Немає ключів за замовчуванням

Метод Map.forEach()

Метод forEach() викликає зворотній виклик для кожної пари ключ/значення на Мапі:

Приклад

// Список всіх записів
let text = "";
fruits.forEach (function(value, key) {
  text += key + ' = ' + value;
})
Спробуйте самі »

Метод Map.keys()

Метод keys() повертає об’єкт-ітератор з ключами на Мапі:

Приклад

// Список всіх ключів
let veggies = "";
for (const x of fruits.keys()) {
  veggies += x;
}
Спробуйте самі »

Метод Map.values()

Метод values повертає об’єкт-ітератор зі значеннями на Мапі:

Приклад

// Скласти всі значення
let total = 0;
for (const x of fruits.values()) {
  total += x;
}
Спробуйте самі »

Метод Map.entries()

Метод entries() повертає об’єкт-ітератор з [ключ, значення] на Мапі:

Приклад

// Список всіх записів
let text = "";
for (const x of fruits.entries()) {
  text += x;
}
Спробуйте самі »

Об’єкти та Ключі

Можливість використовувати об’єкти як ключі - важлива особливість Мапи.

Приклад

// Створити Об’єкти
const apples = {name: 'Apples'};
const bananas = {name: 'Bananas'};
const oranges = {name: 'Oranges'};

// Створити Мапу
const fruits = new Map();

// Додати нові елементи на Мапу
fruits.set(apples, 500);
fruits.set(bananas, 300);
fruits.set(oranges, 200);
Спробуйте самі »

Пам’ятайте: ключ - це об’єкт (apples), а не рядок ("apples"):

Приклад

fruits.get("apples");  // Поверне undefined
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

JavaScript Мапи підтримуються в усіх сучасних браузерах, крім Internet Explorer:

Chrome Edge Firefox Safari Opera