НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Побітові операції


JavaScript Побітові оператори

Оператор Ім’я Опис
& AND Встановлює кожен біт в 1, якщо обидва біти 1
| OR Встановлює кожен біт в 1, якщо один із двох бітів 1
^ XOR Встановлює кожен біт в 1, якщо лише один із двох бітів 1
~ NOT Інвертує всі біти
<< Здвиг ліворуч з нульовим заповненням Здвигає ліворуч, вставляючи нулі праворуч та дозволяючи крайнім лівим бітам відпасти
>> Здвиг праворуч Здвигає праворуч, вставляючи копії крайнього лівого біта зліва і дозволяючи крайнім правим бітам відпасти
>>> Здвиг праворуч з нульовим заповненням Здвигає праворуч, вводячи нулі зліва і дозволяючи крайнім правим бітам відпасти

Приклади

Операція Результат Те саме, що Результат
5 & 1 1 0101 & 0001  0001
5 | 1 5 0101 | 0001  0101
~ 5 10  ~0101  1010
5 << 1 10 0101 << 1  1010
5 ^ 1 4 0101 ^ 0001  0100
5 >> 1 2 0101 >> 1  0010
5 >>> 1 2 0101 >>> 1  0010

JavaScript використовує 32-бітові побітові операнди

JavaScript зберігає числа як 64-бітні числа з плаваючою комою, але всі побітові операції виконуються з 32-бітними бінарними числами.

Перед виконанням побітової операції JavaScript конвертує числа в 32-бітні цілі числа зі знаком.

Після виконання побітової операції, результат конвертується знову в 64-бітні JavaScript числа.

В наведених вище прикладах використовуються 4-бітні беззнакові бінарні числа. Із-за цього ~ 5 повертає 10.

Оскільки JavaScript використовує 32бітні цілі числа зі знаком, він не поверне 10. Він поверне -6.

00000000000000000000000000000101 (5)

11111111111111111111111111111010 (~5 = -6)

Ціле число зі знаком використовує крайній лівий біт як знак мінус.


Побітове AND

Коли побітове AND виконується для пари бітів, він повертає 1, якщо обидва біти дорівнюють 1.

Однобітовий приклад:
ОпераціяРезультат
0 & 00
0 & 10
1 & 00
1 & 11
4-бітовий приклад:
ОпераціяРезультат
1111 & 00000000
1111 & 00010001
1111 & 00100010
1111 & 01000100

Побітове OR

Коли для пари бітів виконується побітове OR, воно повертає 1, якщо один із бітів дорівнює 1:

Однобітовий приклад:
ОпераціяРезультат
0 | 00
0 | 1
1 | 01
1 | 11
4-бітовий приклад:
ОпераціяРезультат
1111 | 00001111
1111 | 00011111
1111 | 00101111
1111 | 01001111

Побітове XOR

Коли побітове XOR виконується для пари бітів, повертає 1, якщо біти різні:

Однобітовий приклад:
ОпераціяРезультат
0 ^ 00
0 ^ 1
1 ^ 01
1 ^ 1
4-бітовий приклад:
ОпераціяРезультат
1111 ^ 00001111
1111 ^ 00011110
1111 ^ 00101101
1111 ^ 01001011

JavaScript Побітове AND (&)

Побітове AND повертає 1 тільки якщо обидва біти дорівнюють 1:

ДесятковеБінарне
500000000000000000000000000000101
100000000000000000000000000000001
5 & 100000000000000000000000000000001 (1)

Приклад

let x = 5 & 1;
Спробуйте самі »

JavaScript Побітове OR (|)

Побітове OR повертає 1, якщо один із бітів дорівнює 1:

ДесятковеБінарне
500000000000000000000000000000101
100000000000000000000000000000001
5 | 100000000000000000000000000000101 (5)

Приклад

let x = 5 | 1;
Спробуйте самі »

JavaScript Побітове XOR (^)

Побітове XOR повертає 1, якщо біти різні:

ДесятковеБінарне
500000000000000000000000000000101
100000000000000000000000000000001
5 ^ 100000000000000000000000000000100 (4)

Приклад

let x = 5 ^ 1;
Спробуйте самі »

JavaScript Побітове NOT (~)

ДесятковеБінарне
500000000000000000000000000000101
~511111111111111111111111111111010 (-6)

Приклад

let x = ~5;
Спробуйте самі »

JavaScript (Нульове заповнення) Побітовий здвиг вліво (<<)

Це здвиг вліво з нульовим заповненням. Один або кілька нульових біт вставляються справа, а крайні ліві біти відпадають:

ДесятковеБінарне
500000000000000000000000000000101
5 << 100000000000000000000000000001010 (10)

Приклад

let x = 5 << 1;
Спробуйте самі »

JavaScript (Збереження знаку) Побітовий здвиг вправо (>>)

Це знак, що зберігає правий здвиг. Копії самого лівого біту вставляються зліва, а крайні праві біти відпадають:

ДесятковеБінарне
-511111111111111111111111111111011
-5 >> 111111111111111111111111111111101 (-3)

Приклад

let x = -5 >> 1;
Спробуйте самі »

JavaScript (Нульове заповнення) Здвиг вправо (>>>)

Це здвиг вправо з нульовим заповненням. Один або кілька нульових біт вставляються зліва, а крайні праві біти відпадають:

ДесятковеБінарне
500000000000000000000000000000101
5 >>> 100000000000000000000000000000010 (2)

Приклад

let x = 5 >>> 1;
Спробуйте самі »

Бінарні числа

Бінарні числа з одним набором бітів легко зрозуміти:

Бінарне представленняДесяткове значення
000000000000000000000000000000011
000000000000000000000000000000102
000000000000000000000000000001004
000000000000000000000000000010008
0000000000000000000000000001000016
0000000000000000000000000010000032
0000000000000000000000000100000064

Встановлення ще кількох бітів показує бінарний патерн:

Бінарне представленняДесяткове значення
000000000000000000000000000001015 (4 + 1)
0000000000000000000000000000110113 (8 + 4 + 1)
0000000000000000000000000010110145 (32 + 8 + 4 + 1)

JavaScript бінарні числа зберігаються в форматі доповнення до двух.

Це означає, що негативне число - це побітове NOT числа плюс 1:

Бінарне представленняДесяткове значення
000000000000000000000000000001015
11111111111111111111111111111011-5
000000000000000000000000000001106
11111111111111111111111111111010-6
0000000000000000000000000010100040
11111111111111111111111111011000-40

Конвертація десяткових в бінарні

Приклад

function dec2bin(dec){
  return (dec >>> 0).toString(2);
}
Спробуйте самі »

Конвертація бінарних в десяткові

Приклад

function bin2dec(bin){
  return parseInt(bin, 2).toString(10);
}
Спробуйте самі »