НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript JSON


JSON - це формат для зберігання та передачі даних.

JSON часто використовується, коли дані відправляються з сервера на вебсторінку.


Що таке JSON?

  • JSON розшифровується, як JavaScript Object Notation (Нотування об’єктів JavaScript)
  • JSON - це легкий формат обміну даними
  • JSON не залежить від мови*
  • JSON є "самоописуючим" та легким для розуміння

* Синтаксис JSON є похідним від синтаксису об’єктної нотації JavaScript, але формат JSON є лише текстовим. Код для читання і генерації даних JSON можна написати на будь-які мові програмування.


JSON Приклад

Цей синтаксис JSON визначає об’єкт співробітників: масив із 3 записів (об’єктів) співробітників:

JSON Приклад

{
"employees":[
  {"firstName":"John", "lastName":"Doe"},
  {"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"},
  {"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}
]
}

Place for your advertisement!

Формат JSON оцінює об’єкти JavaScript

Формат JSON синтаксично ідентичний коду для створення об’єктів JavaScript.

Із-за цієї схожості програма JavaScript може легко конвертувати дані JSON у власні об’єкти JavaScript.


JSON Правила синтаксиса

  • Дані представлені парами ім’я/значення
  • Дані розділяються комами
  • Фігурні скобки містять об’єкти
  • Квадратні скобки містять масиви

Дані JSON - ім’я та значення

JSON дані записуються у вигляді пар ім’я/значення, як і властивості об’єкту JavaScript.

Пара ім’я/значення складається з імені поля (в подвійних лапках), за яким слідує двокрапка, за якою слідує значення:

"firstName":"John"

Імена JSON потребують подвійних лапок. Імена JavaScript не потребують.


JSON Об’єкти

Об’єкти JSON заключаються в фігурні скобки.

Як і в JavaScript, об’єкти можуть містити кілька пар ім’я/значення:

{"firstName":"John", "lastName":"Doe"}

JSON Масиви

JSON масиви заключаються в квадратні скобки.

Як і в JavaScript, масив може містити об’єкти:

"employees":[
  {"firstName":"John", "lastName":"Doe"},
  {"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"},
  {"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}
]

В наведеному вище прикладі об’єкт "employees" ("співробітники") - це масив. Він містить три об’єкти.

Кожен об’єкт - це запис про людину (з іменем та прізвищем).


Конвертація JSON тексту в об’єкт JavaScript

Зазвичай JSON використовується для читання даних з вебсервера та відображення даних на вебсторінці.

Для простоти це можна продемонструвати, використовуючи рядок як вхідні дані.

Спочатку створіть JavaScript рядок, що містить синтаксис JSON:

let text = '{ "employees" : [' +
'{ "firstName":"John" , "lastName":"Doe" },' +
'{ "firstName":"Anna" , "lastName":"Smith" },' +
'{ "firstName":"Peter" , "lastName":"Jones" } ]}';

Потім використовуйте вбудовану JavaScript функцію JSON.parse() щоб конвертувати рядок в об’єкт JavaScript:

const obj = JSON.parse(text);

Нарешті, використовуйте новий об’єкт JavaScript на своїй сторінці:

Приклад

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
obj.employees[1].firstName + " " + obj.employees[1].lastName;
</script>
Спробуйте самі »

Ви можете дізнатись більше про JSON в JSON Підручнику на нашому сайті W3Schools українською.