НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Версії

JavaScript було винайдено Бренданом Ейхом в 1995 році та став стандартом ECMA в 1997 році.

ECMAScript - офіційна назва мови.

Версії ECMAScript скорочені до ES1, ES2, ES3, ES5 та ES6.

З 2016 року нові версії іменуються по рокам випуску (ECMAScript 2016/2017/2018).

Редакції ECMAScript

Дозволяє використовувати кінцеві коми для параметрів функції
Версія Офіційна назва Опис
ES1 ECMAScript 1 (1997)Перше видання
ES2 ECMAScript 2 (1998)Редакційні зміни
ES3 ECMAScript 3 (1999)Додані регулярні вирази
Додано try/catch
Додано switch
Додано do-while
ES4 ECMAScript 4Ніколи не випускався
ES5 ECMAScript 5 (2009)

Докладніше про ECMAScript 5 (2009)
Додано "strict mode"
Додано підтримку JSON
Додано String.trim()
Додано Array.isArray()
Додано методи ітерації масиву
Дозволяє використовувати кінцеві коми для об’єктних літералів
ES6 ECMAScript 2015

Докладніше про ECMAScript 2015
Додано let та const
Додано значення параметрів за замовчуванням
Додано Array.find()
Додано Array.findIndex()
ECMAScript 2016

Докладніше про ECMAScript 2016
Додано експоненціальний оператор (**)
Додано Array.includes()
ECMAScript 2017

Докладніше про ECMAScript 2017
Додано рідковий відступ
Додано Object.entries()
Додано Object.values()
Додано асинхронні функції
Додано загальну пам’ять
ECMAScript 2018

Докладніше про ECMAScript 2018
Додано властивості rest / spread
Додано асинхронну ітерацию
Додано Promise.finally()
Доповнення до RegExp

В цьому підручнику розглядаються всі версії JavaScript:

  • Оригінальний JavaScript ES1 ES2 ES3 (1997–1999)
  • Перша основна редакція ES5 (2009 р.)
  • Друга редакція ES6 (2015 г.)
  • Щорічні доповнення (2016, 2017, 2018)

Place for your advertisement!

Підтримка браузерами

ECMAScript 1-6 повністю підтримується в усіх сучасних браузерах.


Браузерна підтримка для ES5 (2009 р.)

Браузер Версія Дата
Chrome23Nov 2012
Firefox21May 2013
IE9*Mar 2011
IE / Edge10Sep 2012
Safari6Jul 2012
Opera15Jul 2013

* Internet Explorer 9 не підтримує ECMAScript 5 "use strict".


Браузерна підтримка ES6 (2015)

Браузер Версія Дата
Chrome51May 2016
Firefox52Mar 2017
Edge14Aug 2016
Safari10Sep 2016
Opera38Jun 2016

Internet Explorer не підтримує ECMAScript 2015.


Браузерна підтримка для ECMAScript 2016

Браузер Версія Дата
Chrome52Jul 2016
Firefox54Jun 2017
Edge14Aug 2016
Safari10.1Mar 2017
Opera39Aug 2016