НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Успадкування класів


Успадкування класу

Щоб створити успадкування класу, використовуйте ключове слово extends.

Клас, створений за допомогою успадкування класу, успадковує всі методи від іншого класу:

Приклад

Створіть клас під назвою "Model", який успадкує методи від класу "Car":

class Car {
  constructor(brand) {
    this.carname = brand;
  }
  present() {
    return 'I have a ' + this.carname;
  }
}

class Model extends Car {
  constructor(brand, mod) {
    super(brand);
    this.model = mod;
  }
  show() {
    return this.present() + ', it is a ' + this.model;
  }
}

let myCar = new Model("Ford", "Mustang");
document.getElementById("demo").innerHTML = myCar.show();
Спробуйте самі »

Метод super() посилається на батьківський клас.

Викликаючи метод super() у методі конструктора, ми викликаємо метод конструктора батьківського елемента та отримуємо доступ до його властивостей і методів.

Успадкування корисне для повторного використання коду: повторно використовуйте властивості та методи існуючого класу під час створення нового класу.


Гетери та сетери

Класи також дозволяють використовувати гетери та сетери.

Використання методів отримання та встановлення для ваших властивостей може бути розумним, особливо якщо ви хочете зробити щось особливе зі значенням перед їх поверненням або перед тим, як їх установити.

Щоб додати методи отримання (гетери) та налаштування (сетери) в клас, використовуйте ключові слова get та set.

Приклад

Створіть геттер і сеттер для властивості "carname":

class Car {
  constructor(brand) {
    this.carname = brand;
  }
  get cnam() {
    return this.carname;
  }
  set cnam(x) {
    this.carname = x;
  }
}

let myCar = new Car("Ford");

document.getElementById("demo").innerHTML = myCar.cnam;
Спробуйте самі »

Примітка: навіть якщо геттер є методом, ви не використовуєте круглі дужки, коли хочете отримати значення властивості.

Назва методу гетер/сетер не може збігатися з назвою властивості, у цьому випадку carname.

Багато програмістів використовують символ підкреслення _ перед назвою властивості, щоб відокремити гетер/сетер від фактичної властивості:

Приклад

Ви можете використовувати символ підкреслення, щоб відокремити гетер/сетер від фактичної властивості:

class Car {
  constructor(brand) {
    this._carname = brand;
  }
  get carname() {
    return this._carname;
  }
  set carname(x) {
    this._carname = x;
  }
}

let myCar = new Car("Ford");

document.getElementById("demo").innerHTML = myCar.carname;
Спробуйте самі »

Щоб використовувати сетер, використовуйте той самий синтаксис, що й під час встановлення значення властивості, без дужок:

Приклад

Використовуйте сетер, щоб змінити назву автомобіля на "Volvo":

class Car {
  constructor(brand) {
    this._carname = brand;
  }
  get carname() {
    return this._carname;
  }
  set carname(x) {
    this._carname = x;
  }
}

let myCar = new Car("Ford");
myCar.carname = "Volvo";
document.getElementById("demo").innerHTML = myCar.carname;
Спробуйте самі »

Підйом / Хостинг

На відміну від функцій та інших оголошень JavaScript, оголошення класів не піднімаються.

Це означає, що ви повинні оголосити клас, перш ніж використовувати його:

Приклад

// Ви ще не можете використовувати цей клас.
// myCar = new Car("Ford")
// Це викликало б помилку.

class Car {
  constructor(brand) {
    this.carname = brand;
  }
}

// Тепер ви можете використовувати клас:
let myCar = new Car("Ford")
Спробуйте самі »

Примітка: Для інших оголошень, як-от функцій, ви НЕ отримаєте повідомлення про помилку, коли спробуєте використати їх до того, як вони будуть оголошені, оскільки поведінка JavaScript оголошень за замовчуванням є підняттям (переміщення оголошення вгору).