НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Форми


JavaScript Перевірка форми

Перевірку форми HTML можна виконати за допомогою JavaScript.

Якщо поле форми (fname) порожнє, ця функція сповіщає про повідомлення та повертає false, щоб запобігти надсиланню форми:

JavaScript Приклад

function validateForm() {
  let x = document.forms["myForm"]["fname"].value;
  if (x == "") {
    alert("Ім’я має бути заповнене");
    return false;
  }
}

Функцію можна викликати, коли надсилається форма:

HTML Форма. Приклад

<form name="myForm" action="/action_page.html" onsubmit="return validateForm()" method="post">
Name: <input type="text" name="fname">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
Спробуйте самі »

JavaScript може перевіряти введені цифри

JavaScript часто використовується для перевірки числового введення:

Будь ласка, введіть число від 1 до 10

Спробуйте самі »

Автоматична перевірка форми HTML

Перевірка форми HTML може виконуватися автоматично браузером:

Якщо поле форми (fname) порожнє, атрибут required запобігає надсиланню цієї форми:

HTML Форма. Приклад

<form action="/action_page.html" method="post">
  <input type="text" name="fname" required>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
Спробуйте самі »

Автоматична перевірка форми HTML не працює в Internet Explorer 9 або раніших версіях.


Перевірка даних

Перевірка даних – це процес забезпечення того, що введені користувачем дані є чистими, правильними та корисними.

Типові завдання перевірки:

  • чи користувач заповнив усі необхідні поля?
  • користувач ввів правильну дату?
  • користувач ввів текст у числове поле?

Найчастіше метою перевірки даних є забезпечення правильного введення користувачем.

Перевірку можна визначити багатьма різними методами та розгорнути різними способами.

Перевірка на стороні сервера виконується веб-сервером після надсилання вхідних даних на сервер.

Перевірка на стороні клієнта виконується веб-браузером перед тим, як дані надсилаються на веб-сервер.


Перевірка обмежень HTML

HTML5 представив нову концепцію перевірки HTML під назвою перевірка обмежень.

Перевірка обмежень HTML базується на:

  • Перевірка обмежень HTML Атрибути введення
  • Перевірка обмежень Псевдоселекторів CSS
  • Перевірка обмежень Властивості та методи DOM

Вхідні атрибути HTML для перевірки обмежень

Атрибут Опис
disabled Визначає, що елемент введення має бути вимкнено
max Визначає максимальне значення вхідного елемента
min Визначає мінімальне значення елемента введення
pattern Визначає шаблон значення елемента введення
required Визначає, що для поля введення потрібен елемент
type Визначає тип елемента введення

Щоб отримати повний список, перейдіть до розділу HTML Атрибути введення.


Псевдоселектори CSS перевірки обмежень

Селектор Опис
:disabled Вибирає елементи введення з "вимкненим" визначеним атрибутом
:invalid Вибирає елементи введення з недійсними значеннями
:optional Вибирає елементи введення без "обов’язкових" визначених атрибутів
:required Вибирає елементи введення з "обов’язковим" визначеним атрибутом
:valid Вибирає елементи введення з дійсними значеннями

Щоб отримати повний список, перейдіть до розділу CSS Псевдо класи.