НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JSON PHP


Поширеним використанням JSON є читання даних із вебсервера та відображення даних на вебсторінці.

Цей розділ навчить вас, як обмінюватися даними JSON між клієнтом і сервером PHP.


PHP файл

PHP має деякі вбудовані функції для обробки JSON.

Об’єкти в PHP можна перетворити на JSON за допомогою функції PHP json_encode():

PHP файл

<?php
$myObj->name = "John";
$myObj->age = 30;
$myObj->city = "New York";

$myJSON = json_encode($myObj);

echo $myJSON;
?>
Показати PHP файл »

Клієнтський JavaScript

Ось JavaScript на клієнті, який використовує виклик AJAX для запиту файлу PHP із прикладу вище:

Приклад

Використовуйте JSON.parse(), щоб перетворити результат на об’єкт JavaScript:

const xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onload = function() {
  const myObj = JSON.parse(this.responseText);
  document.getElementById("demo").innerHTML = myObj.name;
}
xmlhttp.open("GET", "demo_file.html");
xmlhttp.send();
Спробуйте самі »

PHP Масив

Масиви в PHP також перетворюються на JSON під час використання функції PHP json_encode():

PHP файл

<?php
$myArr = array("John", "Mary", "Peter", "Sally");

$myJSON = json_encode($myArr);

echo $myJSON;
?>
Показати PHP файл »

Клієнтський JavaScript

Ось JavaScript на клієнті, який використовує виклик AJAX для запиту файлу PHP із прикладу масиву вище:

Приклад

Використовуйте JSON.parse(), щоб перетворити результат у масив JavaScript:

var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onload = function() {
  const myObj = JSON.parse(this.responseText);
  document.getElementById("demo").innerHTML = myObj[2];
}
xmlhttp.open("GET", "demo_file_array.html", true);
xmlhttp.send();
Спробуйте самі »

PHP База даних

PHP — це мова програмування на стороні сервера, яку можна використовувати для доступу до бази даних.

Уявіть, що у вас є база даних на вашому сервері, і ви хочете надіслати до неї запит від клієнта, у якому ви просите 10 перших рядків у таблиці під назвою "customers".

На клієнті створіть об’єкт JSON, який описує кількість рядків, які потрібно повернути.

Перш ніж надсилати запит на сервер, перетворіть об’єкт JSON на рядок і надішліть його як параметр URL-адреси PHP-сторінки:

Приклад

Використовуйте JSON.stringify(), щоб перетворити об’єкт JavaScript у JSON:

const limit = {"limit":10};
const dbParam = JSON.stringify(limit);
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onload = function() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = this.responseText;
}
xmlhttp.open("GET","json_demo_db.html?x=" + dbParam);
xmlhttp.send();
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу:

  • Визначте об’єкт, що містить властивість "limit" та значення.
  • Перетворіть об’єкт на рядок JSON.
  • Надіслати запит до файлу PHP із рядком JSON як параметром.
  • Зачекайте, поки запит повернеться з результатом (у вигляді JSON)
  • Відображення результату, отриманого з файлу PHP.

Подивіться на файл PHP:

PHP файл

<?php
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
$obj = json_decode($_GET["x"], false);

$conn = new mysqli("myServer", "myUser", "myPassword", "Northwind");
$stmt = $conn->prepare("SELECT name FROM customers LIMIT ?");
$stmt->bind_param("s", $obj->limit);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$outp = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

echo json_encode($outp);
?>

Пояснення PHP файлу:

  • Перетворіть запит на об’єкт за допомогою PHP функції json_decode().
  • Доступ до бази даних і заповнення масиву запитуваними даними.
  • Додайте масив до об’єкта та поверніть об’єкт як JSON за допомогою функції json_encode().

Використовуйте дані

Приклад

xmlhttp.onload = function() {
  const myObj = JSON.parse(this.responseText);
  let text = "";
  for (let x in myObj) {
    text += myObj[x].name + "<br>";
  }
  document.getElementById("demo").innerHTML = text;
}
Спробуйте самі »

PHP Метод = POST

Під час надсилання даних на сервер часто найкраще використовувати HTTP метод POST.

Щоб надсилати запити AJAX за допомогою методу POST, укажіть метод і правильний заголовок.

Дані, надіслані на сервер, тепер мають бути аргументом методу send():

Приклад

const dbParam = JSON.stringify({"limit":10});
const xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onload = function() {
  const myObj = JSON.parse(this.responseText);
  let text ="";
  for (let x in myObj) {
    text += myObj[x].name + "<br>";
  }
  document.getElementById("demo").innerHTML = text;
}
xmlhttp.open("POST", "json_demo_db_post.html");
xmlhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xmlhttp.send("x=" + dbParam);
Спробуйте самі »

Єдина відмінність файлу PHP полягає в методі отримання переданих даних.

PHP файл

Використовуйте $_POST замість $_GET:

<?php
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
$obj = json_decode($_POST["x"], false);
$conn = new mysqli("myServer", "myUser", "myPassword", "Northwind");
$stmt = $conn->prepare("SELECT name FROM customers LIMIT ?");
$stmt->bind_param("s", $obj->limit);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$outp = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

echo json_encode($outp);
?>