НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Дебагінг JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS 2019 JS 2020 JS 2021/2022 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Навчальний табір JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

ECMAScript 2018

Угода про іменування JavaScript почалась з ES1, ES2, ES3, ES5 та ES6.

Але ECMAScript 2016 та ECMAScript 2017 не називалися ES7 та ES8.

З 2016 року нові версії іменуються по рокам (ECMAScript 2016/2017/2018).

Нові можливості ECMAScript 2018

В цьому розділі представлені нові функції в ECMAScript 2018:


JavaScript Асинхронна ітерація

В ECMAScript 2018 додані асинхронні ітератори та ітерації.

З асинхронними ітераціями ми можемо використовувати ключове слово await в циклах for/of.

Приклад

for await () {}

Firefox та Safari були першими браузерами з підтримкою асинхронної ітерації JavaScript:

Chrome 63 Edge 79 Firefox 57 Safari 11 Opera 50
Dec 2017 Jan 2020 Nov 2017 Sep 2017 Jan 2018

JavaScript Promise.finally

ECMAScript 2018 завершує повну реалізацію об’єкту Promise з Promise.finally:

Приклад

let myPromise = new Promise();

myPromise.then();
myPromise.catch();
myPromise.finally();

Chrome та Firefox були першими браузерами з підтримкою Promise.finally:

Chrome 63 Edge 18 Firefox 58 Safari 11.1 Opera 50
Dec 2017 Nov 2018 Jan 2018 Mar 2018 Jan 2018

JavaScript Object Rest Властивості

В ECMAScript 2018 додані rest властивості.

Це дозволяє зруйнувати об’єкт та зібрати залишки на новому об’єкті:

Приклад

let { x, y, ...z } = { x: 1, y: 2, a: 3, b: 4 };
x; // 1
y; // 2
z; // { a: 3, b: 4 }

Chrome, Firefox та Opera були першими браузерами з підтримкою object rest властивостей:

Chrome 60 Edge 79 Firefox 55 Safari 11.1 Opera 47
Jul 2017 Jan 2020 Aug 2017 Mar 2018 Aug 2017

Нові можливості JavaScript RegExp

В ECMAScript 2018 додані 4 нові функції RegExp:

  • Unicode Property Escapes (\p{...})
  • Lookbehind Assertions (?<= ) and (?<! )
  • Named Capture Groups
  • s (dotAll) Flag

Chrome та Firefox були першими браузерами з підтримкою всіх нових функцій RegExp:

Chrome 64 Edge 79 Firefox 78 Safari 12 Opera 51
Jan 2018 Jan 2020 Jun 2020 Sep 2018 Feb 2018