НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

Google Chart


Від простих лінійних діаграм до складних ієрархічних деревних карт, галерея Google Chart надає велику кількість готових до використання типів діаграм:

  • Scatter Chart / Точкова діаграма
  • Line Chart / Лінійна діаграма
  • Bar / Column Chart / Бар / Стовпчаста діаграма
  • Area Chart / Діаграма площі
  • Pie Chart / Кругова діаграма
  • Donut Chart / Кольцева діаграма
  • Org Chart / Діаграма організацій
  • Map / Geo Chart / Мапа / Географічна діаграма

Як використовувати Google Chart?

Щоб використовувати Google Chart на своїй вебсторінці, додайте посилання до завантажувача діаграм:

<script
src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js">
</script>

Google Chart легко користуватись.

Просто додайте елемент <div>, щоб відобразити діаграму:

<div id="myChart" style="max-width:700px; height:400px"></div>

Елемент <div> повинен мати унікальний id.

Потім завантажте Google Graph API:

  1. Завантажте API візуалізації та пакет базової діаграми
  2. Установіть функцію зворотного виклику для виклику під час завантаження API
1 google.charts.load('current',{packages:['corechart']});

2 google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

Це все!


Лінійний графік

Source Code

function drawChart() {
// Set Data
var data = google.visualization.arrayToDataTable([
  ['Price', 'Size'],
  [50,7],[60,8],[70,8],[80,9],[90,9],[100,9],
  [110,10],[120,11],[130,14],[140,14],[150,15]
  ]);
// Set Options
var options = {
  title: 'House Prices vs Size',
  hAxis: {title: 'Square Meters'},
  vAxis: {title: 'Price in Millions'},
  legend: 'none'
};
// Draw Chart
var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('myChart'));
chart.draw(data, options);
}
Спробуйте самі »

Точкові діаграми

Щоб побудувати точкову діаграму тих самих даних, змініть google.visualization на ScatterChart:

var chart = new google.visualization.ScatterChart(document.getElementById('myChart'));
Спробуйте самі »

Стовпчасті діаграми

Вихідний код

function drawChart() {

var data = google.visualization.arrayToDataTable([
  ['Contry', 'Mhl'],
  ['Italy', 55],
  ['France', 49],
  ['Spain', 44],
  ['USA', 24],
  ['Argentina', 15]
]);

var options = {
  title: 'World Wide Wine Production'
};

var chart = new google.visualization.BarChart(document.getElementById('myChart'));
chart.draw(data, options);

}
Спробуйте самі »

Кругові діаграми

Щоб перетворити бар-діаграму на кругову діаграму, просто замініть:

google.visualization.BarChart

with:

google.visualization.PieChart

var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('myChart'));
Спробуйте самі »

Кругова діаграма в 3D

Щоб відобразити кругову діаграму в 3D, просто додайте is3D: true до параметрів:

var options = {
  title: 'World Wide Wine Production',
  is3D: true
};
Спробуйте самі »