НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи установки дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Набори JS Карти JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітове JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

Place for your advertisement!
JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Рядковий пошук

JavaScript Методи рядкового пошуку

  • String indexOf()
  • String lastIndexOf()
  • String startsWith()
  • String endsWith()

JavaScript Метод indexOf()

Метод indexOf() повертає індекс (позицію) first (першого) входження зазначеного тексту в рядок:

Приклад

let str = "Знайдіть, будь ласка місце, де розташовано слово 'locate'! ";
str.indexOf("locate");
Спробуйте самі »

Примітка

JavaScript підраховує позиції з нуля.

0 — перша позиція в рядку, 1 — друга, 2 — третя, ...


JavaScript Метод lastIndexOf()

Метод lastIndexOf() повертає індекс останнього входження зазначеного тексту в рядок:

Приклад

let str = "Будь ласка, знайдіть місце, де зустрічається 'locate'!";
str.lastIndexOf("locate");
Спробуйте самі »

Обидва методи, і indexOf(), і lastIndexOf() повертають -1, якщо текст не знайдено:

Приклад

let str = "Будь ласка, знайдіть місце, де зустрічається 'locate'!";
str.lastIndexOf("John");
Спробуйте самі »

Обидва методи приймають другий параметр як початкову позицію для пошуку:

Приклад

let str = "Будь ласка, знайдіть місце, де зустрічається 'locate'!";
str.indexOf("locate", 15);
Спробуйте самі »

Методи lastIndexOf() здійснюють пошук у зворотному напрямку (від кінця до початку), що означає: якщо другий параметр дорівнює 15, пошук починається з позиції 15 і виконується до початку рядка.

Приклад

let str = "Будь ласка, знайдіть місце, де зустрічається 'locate'!";
str.lastIndexOf("locate", 15);
Спробуйте самі »

JavaScript Метод search()

Метод search() шукає в рядку вказане значення та повертає позицію збігу:

Приклад

let str = "Будь ласка, знайдіть місце, де зустрічається 'locate'!";
str.search("locate");
Спробуйте самі »

Ви помітили?

Два методи, indexOf() і search(), є рівними?

Вони приймають однакові аргументи (параметри) і повертають однакове значення?

Ці два методи НЕ однакові. Ось такі відмінності:

  • Метод search() не може приймати другий аргумент початкової позиції.
  • Метод indexOf() не може приймати потужні пошукові значення (регулярні вирази).

Ви дізнаєтеся більше про регулярні вирази в наступному розділі.


JavaScript Метод match()

Метод match() шукає в рядку збіг із регулярним виразом і повертає збіги як об’єкт Array.

Приклад 1

Шукати в рядку "ain":

let text = "The rain in SPAIN stays mainly in the plain";
text.match(/ain/g);
Спробуйте самі »

Докладніше про регулярні вирази читайте в розділі JS RegExp.

Примітка

Якщо регулярний вираз не включає модифікатор g (для виконання глобального пошуку), метод match() поверне лише перший збіг у рядку.

Синтаксис

string.match(regexp)
regexp Вимагається. Значення для пошуку, як регулярний вираз.
Повертає: Масив, що містить збіги, один елемент для кожного збігу або null, якщо збігів не знайдено

Приклад 2

Виконайте глобальний пошук без урахування регістру "ain":

let text = "The rain in SPAIN stays mainly in the plain";
text.match(/ain/gi);
Спробуйте самі »

JavaScript Метод includes()

Метод includes() повертає true, якщо рядок містить указане значення.

Приклад

let text = "Hello world, welcome to the universe.";
text.includes("world");
Спробуйте самі »

Синтаксис

string.includes(searchvalue, start)
searchvalue Вимагається. Рядок для пошуку
start Додатково. За замовчуванням 0. Позиція для початку пошуку
Повертає: Повертає true, якщо рядок містить значення, інакше false
JS Версія: ES6 (2015)

Перевірте, чи рядок містить "world", починаючи пошук із позиції 12:

let text = "Hello world, welcome to the universe.";
text.includes("world", 12);
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

includes() є функцією ES6 (JavaScript 2015).

Вона підтримується всіма сучасними браузерами:

Chrome Edge Firefox Safari Opera
Yes Yes Yes Yes Yes

includes() не підтримується в Internet Explorer.


JavaScript Метод startsWith()

Метод startsWith() повертає true, якщо рядок починається з указаного значення, інакше false:

Приклад

let text = "Hello world, welcome to the universe.";

text.startsWith("Hello");
Спробуйте самі »

Синтаксис

string.startsWith(searchvalue, start)

Значення параметрів

Параметр Опис
searchvalue Вимагається. Значення для пошуку.
start Додатково. За замовчуванням 0. Позиція для початку пошуку.

Приклади

let text = "Hello world, welcome to the universe.";

text.startsWith("world")    // Поверне false
let text = "Hello world, welcome to the universe.";

text.startsWith("world", 5)    // Поверне false
let text = "Hello world, welcome to the universe.";

text.startsWith("world", 6)    // Поверне true
Спробуйте самі »

Примітка

Метод startsWith() чутливий до регістру.


Підтримка браузерами

startsWith() є функцією ES6 (JavaScript 2015).

Вона підтримується всіма сучасними браузерами:

Chrome Edge Firefox Safari Opera
Yes Yes Yes Yes Yes

startsWith() не підтримується в Internet Explorer.


JavaScript Метод endsWith()

Метод endsWith() повертає true, якщо рядок закінчується вказаним значенням, інакше false:

Приклад

Перевірте, чи закінчується рядок на "Doe":

let text = "John Doe";
text.endsWith("Doe");
Спробуйте самі »

Синтаксис

string.endsWith(searchvalue, length)

Значення параметрів

Параметр Опис
searchvalue Вимагається. Значення для пошуку.
length Додатково. Довжина пошуку.

Перевірте, чи закінчуються 11 перших символів рядка на "world":

let text = "Hello world, welcome to the universe.";
text.endsWith("world", 11);

Спробуйте самі »

Примітка

Метод endsWith() чутливий до регістру.


Підтримка браузерами

endsWith()є функцією ES6 (JavaScript 2015).

Вона підтримується всіма сучасними браузерами:

Chrome Edge Firefox Safari Opera
Yes Yes Yes Yes Yes

endsWith() не підтримується в Internet Explorer.


Повний довідник рядків

Щоб отримати повну довідкову інформацію про рядки, перейдіть на:

Повний довідник JavaScript рядків на нашому сайті W3Schools українською.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей і методів рядків.


Place for your advertisement!