НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Методи встановлення дати


Методи встановлення дати дозволяють вам встановлювати значення дати (рік, місяць, дні, години, хвилини, секунди, мілісекунди) для об’єкта дати.


Методи встановлення дати

Методи встановлення дати використовуються для встановлення частини дати:

Метод Опис
setDate() Встановити день у вигляді числа (1-31)
setFullYear() Встановити рік (опціонально місяць та день)
setHours() Встановити годину (0-23)
setMilliseconds() Встановити мілісекунди (0-999)
setMinutes() Встановити хвилини (0-59)
setMonth() Встановити місяць (0-11)
setSeconds() Встановити секунди (0-59)
setTime() Встановити час (мілісекунди від 1 Січня 1970 року)

Метод setFullYear()

Метод setFullYear() встановлює рік об’єкта дати. В цьому прикладі до 2025 року:

Приклад

const d = new Date();
d.setFullYear(2025);
Спробуйте самі »

Метод setFullYear() може опціонально встановити місяць та день:

Приклад

const d = new Date();
d.setFullYear(2020, 11, 3);
Спробуйте самі »

Метод setMonth()

Метод setMonth() встановлює місяць об’єкта дати (0-11):

Приклад

const d = new Date();
d.setMonth(11);
Спробуйте самі »

Метод setDate()

Метод setDate() встановлює день об’єкта дати (1-31):

Приклад

const d = new Date();
d.setDate(15);
Спробуйте самі »

Метод setDate() також можна використовувати для додавання днів до дати:

Приклад

const d = new Date();
d.setDate(d.getDate() + 50);
Спробуйте самі »

Якщо додавання днів здвигає місяць або рік, зміни обробляються автоматично об’єктом дати.


Метод setHours()

Метод setHours() встановлює години об’єкта дати (0-23):

Приклад

const d = new Date();
d.setHours(22);
Спробуйте самі »

Метод setMinutes()

Метод setMinutes() встановлює хвилини об’єкта дати (0-59):

Приклад

const d = new Date();
d.setMinutes(30);
Спробуйте самі »

Метод setSeconds()

Метод setSeconds() встановлює секунди об’єкта дати (0-59):

Приклад

const d = new Date();
d.setSeconds(30);
Спробуйте самі »

Порівняння дат

Дати можна легко порівнювати.

В наступному прикладі сьогоднішня дата порівнюється з 14 Січня 2100 року:

Приклад

let text = "";
const today = new Date();
const someday = new Date();
someday.setFullYear(2100, 0, 14);

if (someday > today) {
  text = "Сьогодні до 14 Січня 2100 року.";
} else {
  text = "Сьогодні після 14 Січня 2100 року.";
}
Спробуйте самі »

JavaScript рахує місяці від 0 до 11. Січень - це 0. Грудень - це 11.

Повний довідник JavaScript Дати

Для детального ознайомлення з JavaScript датами, відвідайте:

Повний довідник JavaScript дати.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей та методів дати.

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте коректний метод дати, щоб встановити рік об’єкта дати на 2020.

const d = new Date();
d.;