НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Методи об’єкту ES5

ECMAScript 5 (2009 року) додав багато нових методів об’єкту в JavaScript.

Управління об’єктами

// Створити об’єкт з існуючим об’єктом в якості прототипу
Object.create()

// Додавання або зміна властивості об’єкту
Object.defineProperty(object, property, descriptor)

// Додавання або зміна властивостей об’єкту
Object.defineProperties(object, descriptors)

// Доступ до властивостей
Object.getOwnPropertyDescriptor(object, property)

// Повертає всі властивості у вигляді масиву
Object.getOwnPropertyNames(object)

// Доступ до прототипу
Object.getPrototypeOf(object)

// Повертає перераховані властивості у вигляді масиву
Object.keys(object)

Захист об’єктів

// Попереджає додавання властивостей до об’єкту
Object.preventExtensions(object)

// Повертає true, якщо до об’єкту можна додати властивості
Object.isExtensible(object)

// Попереджає зміну властивостей об’єкту (не значень)
Object.seal(object)

// Повертає true, якщо об’єкт запечатаний
Object.isSealed(object)

// Попереджає будь-які зміни об’єкту
Object.freeze(object)

// Повертає true, якщо об’єкт заморожений
Object.isFrozen(object)

Зміна значення властивості

Синтаксис

Object.defineProperty(object, property, {value : value})

В цьому прикладі змінюється значення властивості:

Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  language : "EN"
};

// Змінити властивість
Object.defineProperty(person, "language", {value : "NO"});
Спробуйте самі »

Зміна метаданих

ES5 дозволяє змінювати наступні метадані властивості:

writable : true      // Значення властивості може бути змінено
enumerable : true    // Властивість можна перерахувати
configurable : true  // Властивість можна перелаштувати
writable : false     // Значення властивості не може бути змінено
enumerable : false   // Властивість не можна перерахувати
configurable : false // Властивість не можна перелаштувати

ES5 дозволяє змінювати гетери та сетери:

// Визначити гетер
get: function() { return language }
// Визначити сетер
set: function(value) { language = value }

Цей приклад робить language (мову) доступною лише для читання:

Object.defineProperty(person, "language", {writable:false});

В цьому прикладі language не перераховується:

Object.defineProperty(person, "language", {enumerable:false});

Список всіх властивостей

В цьому прикладі перераховані всі властивості об’єкту:

Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  language : "EN"
};

Object.defineProperty(person, "language", {enumerable:false});
Object.getOwnPropertyNames(person);  // Повертає масив властивостей
Спробуйте самі »

Список перераховуваних властивостей

В цьому прикладі перераховані лише перераховувані властивості об’єкту:

Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  language : "EN"
};

Object.defineProperty(person, "language", {enumerable:false});
Object.keys(person);  // Повертає масив перерахованих властивостей
Спробуйте самі »

Додавання властивості

В цьому прикладі до об’єкту додається нова властивість:

Приклад

// Створити об’єкт:
const person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  language : "EN"
};

// Додати властивість
Object.defineProperty(person, "year", {value:"2008"});
Спробуйте самі »

Додавання гетерів та сетерів

Метод Object.defineProperty() також можна використовувати для додавання гетерів та сетерів:

Приклад

//Створити об’єкт
const person = {firstName:"John", lastName:"Doe"};

// Визначити гетер
Object.defineProperty(person, "fullName", {
  get: function () {return this.firstName + " " + this.lastName;}
});
Спробуйте самі »

Приклад лічильника

Приклад

// Визначити об’єкт
const obj = {counter:0};

// Визначити сетери
Object.defineProperty(obj, "reset", {
  get : function () {this.counter = 0;}
});
Object.defineProperty(obj, "increment", {
  get : function () {this.counter++;}
});
Object.defineProperty(obj, "decrement", {
  get : function () {this.counter--;}
});
Object.defineProperty(obj, "add", {
  set : function (value) {this.counter += value;}
});
Object.defineProperty(obj, "subtract", {
  set : function (i) {this.counter -= i;}
});

// Пограйте з лічильником:
obj.reset;
obj.add = 5;
obj.subtract = 1;
obj.increment;
obj.decrement;
Спробуйте самі »