НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Доступ до об’єктів


Засоби доступу JavaScript (гетери та сетери)

В ECMAScript 5 (ES5 2009) представлені методи отримання (гетери) та встановлення (сетери).

Гетери та сетери дозволяють визначати засоби доступу до об’єктів (вирахувані властивості).


JavaScript Гетер (ключове слово get)

В цьому прикладі використовується властивість lang, щоб отримати get значення властивості language (мова).

Приклад

// Створити об’єкт:
const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  language: "en",
  get lang() {
    return this.language;
  }
};

// Відображення даних із об’єкту за допомогою гетера:
document.getElementById("demo").innerHTML = person.lang;
Спробуйте самі »

JavaScript Сетер (ключове слово set)

В цьому прикладі використовується властивість lang для встановлення set значення language (мова).

Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  language: "",
  set lang(lang) {
    this.language = lang;
  }
};

// встановіть властивість об’єкту за допомогою сетера:
person.lang = "en";

// відображення даних із об’єкту:
document.getElementById("demo").innerHTML = person.language;
Спробуйте самі »

Place for your advertisement!

JavaScript Функція або гетер?

В чому різниця між цими двома прикладами?

Приклад 1

const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  fullName: function() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
};

// відображення даних із об’єкту за допомогою методу:
document.getElementById("demo").innerHTML = person.fullName();
Спробуйте самі »

Приклад 2

const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  get fullName() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
};

// Відображення даних із об’єкту за допомогою гетера:
document.getElementById("demo").innerHTML = person.fullName;
Спробуйте самі »

Приклад 1: доступ до fullName як до функції: person.fullName().

Приклад 2: доступ до fullName як до властивості: person.fullName.

Другий приклад представляє більш простий синтаксис.


Якість даних

JavaScript може забезпечити кращу якість даних при використанні гетерів та сетерів.

Використання властивості lang в цьому прикладі повертає значення властивості language в верхньому регістрі:

Приклад

// Створити об’єкт:
const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  language: "en",
  get lang() {
    return this.language.toUpperCase();
  }
};

// Відображення даних із об’єкту за допомогою гетера:
document.getElementById("demo").innerHTML = person.lang;
Спробуйте самі »

Використання властивості lang в цьому прикладі зберігає значення верхнього регістру у властивості language:

Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  language: "",
  set lang(lang) {
    this.language = lang.toUpperCase();
  }
};

// Встановіть властивість об’єкту за допомогою сетера:
person.lang = "en";

// відображення даних із об’єкту:
document.getElementById("demo").innerHTML = person.language;
Спробуйте самі »

Навіщо потрібні гетери та сетери?

  • Це спрощує синтаксис
  • Це допускає однаковий синтаксис для властивостей та методів
  • Це може забезпечити кращу якість даних
  • Це корисно для роботи за кадром (невидимої користувачам)

Метод Object.defineProperty()

Метод Object.defineProperty() також можна використовувати для додавання гетерів та сетерів:

Приклад лічильника

// Визначити об’єкт
const obj = {counter : 0};

// Визначити сетери
Object.defineProperty(obj, "reset", {
  get : function () {this.counter = 0;}
});
Object.defineProperty(obj, "increment", {
  get : function () {this.counter++;}
});
Object.defineProperty(obj, "decrement", {
  get : function () {this.counter--;}
});
Object.defineProperty(obj, "add", {
  set : function (value) {this.counter += value;}
});
Object.defineProperty(obj, "subtract", {
  set : function (value) {this.counter -= value;}
});

// Грайте з лічильником:
obj.reset;
obj.add = 5;
obj.subtract = 1;
obj.increment;
obj.decrement;
Спробуйте самі »