НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Поширені помилки


В цьому розділі вказані деякі поширені помилки JavaScript.


Випадкове використання оператора присвоювання

Програми JavaScript можуть генерувати неочікувані результати, якщо програміст випадково використає оператор присвоювання (=) замість оператора порівняння (==) в операторі if.

Цей оператор if повертає false (як і очікувалось), оскільки x не дорівнює 10:

let x = 0;
if (x == 10)
Спробуйте самі »

Цей оператор if повертає true (можливо, не так, як очікувалось), тому що 10 є true:

let x = 0;
if (x = 10)
Спробуйте самі »

Цей оператор if повертає false (можливо, не так, як очікувалось), тому що 0 - це false:

let x = 0;
if (x = 0)
Спробуйте самі »

Присвоєння завжди повертає значення присвоювання.

Очікування нечіткого порівняння

При звичному порівнянні тип даних не має значения. Цей оператор if повертає значення true:

let x = 10;
let y = "10";
if (x == y)
Спробуйте самі »

В строгому порівнянні тип даних має значення. Цей оператор if повертає false:

let x = 10;
let y = "10";
if (x === y)
Спробуйте самі »

Часто забувають, що в операторах switch використовується строге порівняння:

Цей case switch буде відображати попередження:

let x = 10;
switch(x) {
  case 10: alert("Hello");
}
Спробуйте самі »

Цей case switch не буде відображати попередження:

let x = 10;
switch(x) {
  case "10": alert("Hello");
}
Спробуйте самі »

Незрозуміле додавання & Конкатенація

Додавання - це додавання чисел.

Конкатенація - это додавання рядків.

В JavaScript в обох операціях використовується один і той самий оператор +.

Із-за цього додавання числа як числа призведе до іншого результату, ніж додавання числа у вигляді рядка:

let x = 10;
x = 10 + 5;       // Тепер x дорівнює 15

let y = 10;
y += "5";        // Тепер y дорівнює "105"
Спробуйте самі »

При додаванні двох змінних буває важко передбачити результат:

let x = 10;
let y = 5;
let z = x + y;     // Тепер z дорівнює 15

let x = 10;
let y = "5";
let z = x + y;     // Тепер z дорівнює "105"
Спробуйте самі »
Place for your advertisement!

Нерозуміння чисел з плаваючою комою (флоатів)

Всі числа в JavaScript зберігаються як 64-бітні числа з плаваючою комою (флоати).

Всі мови програмування, включаючи JavaScript, мають складнощі з точними значеннями з плаваючою комою:

let x = 0.1;
let y = 0.2;
let z = x + y           // результат z не буде 0.3
Спробуйте самі »

Щоб вирішити вказану вище проблему, допомагає множення та ділення:

Приклад

let z = (x * 10 + y * 10) / 10;       // z буде 0.3
Спробуйте самі »

Розрив рядка JavaScript

JavaScript дозволяє розбити оператор на два рядка:

Приклад 1

let x =
"Hello World!";
Спробуйте самі »

Але розбити вираз в середині рядка не вийде:

Приклад 2

let x = "Hello
World!";
Спробуйте самі »

Необхідно використовувати "бекслеш" (зворотну косу риску \ ), якщо треба розбити оператор на рядок:

Приклад 3

let x = "Hello \
World!";
Спробуйте самі »

Неправильне встановлення крапки з комою

Із-за неправильної крапки з комою цей блок коду буде виконуватись незалежно від значення x:

if (x == 19);
{
  // блок коду  
}
Спробуйте самі »

Порушення інструкції про повернення

За замовчуванням в JavaScript оператор автоматично закривається в кінці рядка.

По цій причині ці два приклади повертають однаковий результат:

Приклад 1

function myFunction(a) {
  let power = 10 
  return a * power
}
Спробуйте самі »

Приклад 2

function myFunction(a) {
  let power = 10;
  return a * power;
}
Спробуйте самі »

JavaScript також дозволяє розбити оператор на два рядка.

Із-за цього приклад 3 також поверне той самий результат:

Приклад 3

function myFunction(a) {
  let
  power = 10; 
  return a * power;
}
Спробуйте самі »

Але що відбудеться, якщо розділити оператор return на два рядки, як тут:

Приклад 4

function myFunction(a) {
  let
  power = 10; 
  return
  a * power;
}
Спробуйте самі »

Функція поверне undefined!

Чому? Тому що JavaScript подумав, що ви мали на увазі наступне:

Приклад 5

function myFunction(a) {
  let
  power = 10; 
  return;
  a * power;
}
Спробуйте самі »

Пояснення

Якщо інструкція неповна, наприклад:

let

JavaScript намагається завершити інструкцію, прочитавши наступний рядок:

power = 10;

Але оскільки ця інструкція є повною:

return

JavaScript автоматично закриє її ось так:

return;

Це відбувається тому, що закриваючі (завершуючі) оператори з крапкою з комою не є обов’язковими в JavaScript.

JavaScript закриє оператор повернення (return) в кінці рядка, тому що це повна інструкція.

Николи не забувайте про оператор return.


Доступ до масивів за допомогою іменованих індексів

Багато мов програмування підтримують масиви з іменованими індексами.

Масиви з іменованими індексами називаються асоціативними масивами (або хешами).

JavaScript не підтримує масиви з іменованими індексами.

В JavaScript масиви використовують нумеровані індекси:

Приклад

const person = [];
person[0] = "John";
person[1] = "Doe";
person[2] = 46;
person.length;      // person.length поверне 3
person[0];          // person[0] поверне "John"
Спробуйте самі »

В JavaScript об’єкти використовують іменовані індекси.

Якщо ви використовуєте іменований індекс при доступі до масиву, JavaScript перевизначить масив на стандартний об’єкт.

Після автоматичесного перевизначення методи і властивості масиву будуть давати невизначені (undefined) або невірні (incorrect) результати:

Приклад:

const person = [];
person["firstName"] = "John";
person["lastName"] = "Doe";
person["age"] = 46;
person.length;      // person.length поверне 0
person[0];         // person[0] поверне undefined
Спробуйте самі »

Завершення визначень комою

Кінцеві коми у визначеннях об’єктів та масивів допустимі в ECMAScript 5.

Приклад об’єкту:

person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:46,}

Приклад масиву:

points = [40, 100, 1, 5, 25, 10,];

УВАГА!!

Internet Explorer 8 вийде із ладу.

JSON не допускає використання кінцевих ком.

JSON:

person = {"firstName":"John", "lastName":"Doe", "age":46}

JSON:

points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];

Undefined не дорівнює нулю

Об’єкти, змінні, властивості та методи JavaScript можуть бути undefined.

Крім того, пусті об’єкти JavaScript можуть мати значення null.

Це може дещо ускладнити перевірку того, що об’єкт пустий.

Ви можете перевірити, чи існує об’єкт, перевіривши його тип undefined:

Приклад:

if (typeof myObj === "undefined") 
Спробуйте самі »

Але ви не можете перевірити, чи є об’єкт null, тому що це викличе помилку, якщо об’єкт undefined:

Невірно:

if (myObj === null) 

Щоб вирішити цю проблему, ви маєте перевірити, чи не є об’єкт null, та не є undefined.

Але це все одно може викликати помилку:

Невірно:

if (myObj !== null && typeof myObj !== "undefined") 

Із-за цього ви маєте перевірити, не undefined до того, як ви зможете перевірити не null:

Вірно:

if (typeof myObj !== "undefined" && myObj !== null) 
Спробуйте самі »