НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Булеві (логічні) значення


JavaScript булеве (логічне) значення представляє одне з двох значень: true (правда, істина) або false (неправда, фальш).


Булеві (логічні) значення

Дуже часто в програмуванні вам знадобиться тип даних, який може мати лише одне з двох значень, наприклад:

  • YES / NO
  • ON / OFF
  • TRUE / FALSE

Для цього в JavaScript є тип даних булеві значення. Вони можуть приймати лише значення true або false.


Функція Boolean()

Ви можете використовувати функцію Boolean(), щоб дізнатись, чи є вираз (або змінна) правдивою (true):

Приклад

Boolean(10 > 9) // поверне true
Спробуйте самі »

Або навіть простіше:

Приклад

(10 > 9)
10 > 9
Спробуйте самі »

Порівняння та умови

В розділі JS Порівняння дається повний огляд операторів порівняння.

В розділі JS Умови дається повний огляд умовних операторів (інструкцій).

Ось декілька прикладів:

Оператор Опис Приклад
== дорівнює if (day == "Monday")
> більше, ніж if (salary > 9000)
< менше, ніж if (age < 18)

Булеве значення виразу є основою для всіх JavaScript порівнянь та умов.


Все, що має "Значення" є True (істина)

Приклади

100

3.14

-15

"Hello"

"false"

7 + 1 + 3.14
Спробуйте самі »

Все, що не має "Значення" є False (неправда)

Булеве значення 0 (нуль) є false:

let x = 0;
Boolean(x);
Спробуйте самі »

Булеве значення -0 (мінус нуль) є false:

let x = -0;
Boolean(x);
Спробуйте самі »

Булеве значення ""(пустий рядок) є false:

let x = "";
Boolean(x);
Спробуйте самі »

Булеве значення undefined (невизначено) є false:

let x;
Boolean(x);
Спробуйте самі »

Булеве значення null (нуль) є false:

let x = null;
Boolean(x);
Спробуйте самі »

Булеве значення false (як ви вже здогадались) є false:

let x = false;
Boolean(x);
Спробуйте самі »

Булеве значення NaN (не число) є false:

let x = 10 / "Hallo";
Boolean(x);
Спробуйте самі »

JavaScript Булеві значення як об’єкти

Зазвичай, JavaScript булеві значення - це примітивні значення, створені із літералів:

let x = false;

Але булеві значення можуть також бути визначені як об’єкти з ключовим словом new:

let y = new Boolean(false);

Приклад

let x = false;
let y = new Boolean(false);

// typeof x поверне булеве
// typeof y поверне об’єкт
Спробуйте самі »

Не створюйте булеві об’єкти.

Ключове слово new ускладнює код та знижує швидкість виконання.

Булеві об’єкти можуть продукувати неочікувані результати:

При використанні оператора == x та y рівні:

let x = false;
let y = new Boolean(false);
Спробуйте самі »

При використанні оператора === x та y не рівні:

let x = false;
let y = new Boolean(false);
Спробуйте самі »

Зверніть увагу на різницю між (x==y) та (x===y).

(x == y) true або false?

let x = new Boolean(false);
let y = new Boolean(false);
Спробуйте самі »

(x === y) true або false?

let x = new Boolean(false);
let y = new Boolean(false);
Спробуйте самі »

Порівняння двох JavaScript об’єктів завжди поверне false.


Повний довідник булевих значень

Для докладного ознайомлення з булевими значеннями в JavaScript відвідайте Повний довідник JavaScript булевих значень.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей та методів булевих значень.