НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

Асинхроний JavaScript

"Я кінчу пізніше!" 😀

Функції, що виконуються паралельно з іншими функціями, називаються асинхронними.

Хорошим прикладом є JavaScript setTimeout().

Асинхронний JavaScript

Приклади, використані в попередньому розділі, дуже спрощені.

Метою прикладів було продемонструвати синтаксис функцій зворотного виклику:

Приклад

function myDisplayer(something) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = something;
}

function myCalculator(num1, num2, myCallback) {
  let sum = num1 + num2;
  myCallback(sum);
}

myCalculator(5, 5, myDisplayer);
Спробуйте самі »

У наведеному вище прикладі myDisplayer є назвою функції.

Він передається в myCalculator() як аргумент.

У реальному світі зворотні виклики найчастіше використовуються з асинхронними функціями.

Типовим прикладом є JavaScript setTimeout().


Очікування тайм-ауту

Коли використовується функція JavaScript setTimeout(), ви можете вказати функцію зворотного виклику, яка буде виконуватися після закінчення часу очікування:

Приклад

setTimeout(myFunction, 3000);

function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "I love You !!";
}
Спробуйте самі »

У наведеному вище прикладі myFunction використовується як зворотний виклик.

myFunction передається в setTimeout() як аргумент.

3000 — це кількість мілісекунд до тайм-ауту, тому myFunction() буде викликано через 3 секунди.

Примітка

Коли ви передаєте функцію як аргумент, пам’ятайте, що не слід використовувати круглі дужки.

Правильно: setTimeout(myFunction, 3000);

Неправильно: setTimeout(myFunction(), 3000);

Замість того, щоб передавати назву функції як аргумент іншій функції, ви завжди можете передати цілу функцію:

Приклад

setTimeout(function() { myFunction("I love You !!!"); }, 3000);

function myFunction(value) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = value;
}
Спробуйте самі »

У наведеному вище прикладі function(){ myFunction("I love You !!!"); } використовується як зворотний виклик. Це повна функція. Повна функція передається в setTimeout() як аргумент.

3000 — це кількість мілісекунд до тайм-ауту, тому myFunction() буде викликано через 3 секунди.


Очікування інтервалів:

Коли використовується функція JavaScript setInterval(), ви можете вказати функцію зворотного виклику, яка буде виконуватися для кожного інтервалу:

Приклад

setInterval(myFunction, 1000);

function myFunction() {
  let d = new Date();
  document.getElementById("demo").innerHTML=
  d.getHours() + ":" +
  d.getMinutes() + ":" +
  d.getSeconds();
}
Спробуйте самі »

У наведеному вище прикладі myFunction використовується як зворотний виклик.

myFunction передається в setInterval() як аргумент.

1000 — це кількість мілісекунд між інтервалами, тому myFunction() буде викликатися щосекунди.


Альтернативи зворотного виклику

Завдяки асинхронному програмуванню програми JavaScript можуть запускати довгострокові завдання та паралельно виконувати інші завдання.

Але асинхронні програми складно писати та налагоджувати.

Через це більшість сучасних асинхронних методів JavaScript не використовують зворотні виклики. Натомість у JavaScript асинхронне програмування вирішується за допомогою Промісів.

Примітка

Ви дізнаєтеся про проміси в наступному розділі цього підручника на нашому сайті W3Schools українською.