НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JSONP


JSONP - це метод надсилання даних JSON, не турбуючись про міждоменні проблеми.

JSONP не використовує об’єкт XMLHttpRequest.

JSONP замість цього використовує тег <script>.


JSONP Інтро

JSONP означає JSON із Padding (підкладка).

Запит файлу з іншого домену може спричинити проблеми через міждоменну політику.

Запит зовнішнього скрипту з іншого домену не має цієї проблеми.

JSONP використовує цю перевагу та запитує файли за допомогою тегу script замість об’єкта XMLHttpRequest.

<script src="demo_jsonp.html">

Файл сервера

Файл на сервері загортає результат у виклик функції:

Приклад

<?php
$myJSON = '{ "name":"John", "age":30, "city":"New York" }';

echo "myFunc(".$myJSON.");";
?>
Показати PHP файл »

Результат повертає виклик функції з назвою "myFunc" з даними JSON як параметром.

Переконайтеся, що функція існує на клієнті.

Функція JavaScript

Функція з назвою "myFunc" знаходиться на клієнті та готова до обробки даних JSON:

Приклад

function myFunc(myObj) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = myObj.name;
}
Спробуйте самі »

Створення динамічного тегу script

Наведений вище приклад виконає функцію "myFunc", коли сторінка завантажується, залежно від місця розміщення тегу script, що не дуже задовольняє.

Тег script слід створювати лише за потреби:

Приклад

Створіть і вставте тег <script>, коли натиснуто кнопку:

function clickButton() {
  let s = document.createElement("script");
  s.src = "demo_jsonp.html";
  document.body.appendChild(s);
}
Спробуйте самі »

Динамічний результат JSONP

Наведені вище приклади все ще дуже статичні.

Зробіть приклад динамічним, надіславши JSON у файл php, і дозвольте файлу php повертати об’єкт JSON на основі інформації, яку він отримує.

PHP файл

<?php
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
$obj = json_decode($_GET["x"], false);

$conn = new mysqli("myServer", "myUser", "myPassword", "Northwind");
$result = $conn->query("SELECT name FROM ".$obj->$table." LIMIT ".$obj->$limit);
$outp = array();
$outp = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

echo "myFunc(".json_encode($outp).")";
?>

PHP файл. Пояснення:

  • Перетворити запит на об’єкт за допомогою функції PHP json_decode().
  • Отримати доступ до бази даних і заповнити масив потрібними даними.
  • Додати масив до об’єкта.
  • Перетворити масив на JSON за допомогою функції json_encode().
  • Огорнути "myFunc()" навколо об’єкта повернення.

JavaScript Приклад

Функція "myFunc" буде викликана з файлу php:

const obj = { table: "products", limit: 10 };
let s = document.createElement("script");
s.src = "jsonp_demo_db.html?x=" + JSON.stringify(obj);
document.body.appendChild(s);

function myFunc(myObj) {
  let txt = "";
  for (let x in myObj) {
    txt += myObj[x].name + "<br>";
  }
  document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
Спробуйте самі »

Функція зворотного виклику

Як змусити серверний файл викликати правильну функцію, якщо ви не контролюєте файл сервера?

Іноді файл сервера пропонує функцію зворотного виклику як параметр:

Приклад

Файл php викличе функцію, яку ви передаєте як параметр зворотного виклику:

let s = document.createElement("script");
s.src = "jsonp_demo_db.html?callback=myDisplayFunction";
document.body.appendChild(s);
Спробуйте самі »