НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

API Веб-воркери (веб-робітники)


Веб-воркер (веб-робітник) — це JavaScript, що працює у фоновому режимі, не впливаючи на продуктивність сторінки.


Що таке веб-робітник (Web Worker)?

Під час виконання скриптів на сторінці HTML сторінка перестає відповідати, доки скрипт не буде завершено.

Веб-воркер — це JavaScript, який працює у фоновому режимі незалежно від інших скриптів, не впливаючи на продуктивність сторінки. Ви можете продовжувати робити все, що завгодно: натискати, вибирати речі тощо, поки веб-воркер працює у фоновому режимі.

Підтримка браузерами

Числа в таблиці вказують першу версію браузера, що повністю підтримує веб-воркерів:

Chrome 4 IE 10 Firefox 3.5 Safari 4 Opera 11.5
Jan 2010 Sep 2012 Jun 2009 Jun 2009 Jun 2011

Приклад веб-воркерів

Наведений нижче приклад створює простий веб-воркер, який підраховує числа у фоновому режимі:

Приклад

Підрахунок чисел:

Спробуйте самі »

Перевірити підтримку веб-воркера

Перед створенням веб-воркера перевірте, чи підтримує його браузер користувача:

if (typeof(Worker) !== "undefined") {
  // Так! Веб-воркер підтримується!
  // Якийсь код.....
} else {
  // Вибачте! Веб-воркер не підтримується..
}

Створити файл веб-воркера

Тепер давайте створімо наш веб-воркер у зовнішньому JavaScript.

Тут ми створюємо скрипт, який має значення. Скрипт зберігається у файлі "demo_workers.js":

let i = 0;

function timedCount() {
  i ++;
  postMessage(i);
  setTimeout("timedCount()",500);
}

timedCount();

Важливою частиною наведеного вище коду є метод postMessage(), який використовується для повернення повідомлення на сторінку HTML.

Примітка: Зазвичай веб-воркери використовуються не для таких простих скриптів, а для більш інтенсивних завдань ЦП.


Створити об’єкт Web Worker

Тепер, коли у нас є файл web worker, нам потрібно викликати його зі сторінки HTML.

Наступні рядки перевіряють, чи робочий файл уже існує, якщо ні – створюється новий об’єкт веб-воркера та запускає код у "demo_workers.js":

if (typeof(w) == "undefined") {
  w = new Worker("demo_workers.js");
}

Тоді ми зможемо надсилати та отримувати повідомлення від веб-воркера.

Додайте "onmessage" слухач подій для веб-воркера.

w.onmessage = function(event){
  document.getElementById("result").innerHTML = event.data;
};

Коли веб-воркер публікує повідомлення, виконується код у обробнику подій. Дані веб-воркера зберігаються в event.data.


Припинити роботу веб-воркера

Після створення об’єкта веб-воркера він продовжуватиме прослуховувати повідомлення (навіть після завершення зовнішнього скрипту), доки його не буде припинено.

Щоб завершити роботу веб-воркера та звільнити ресурси браузера/комп’ютера, скористайтеся методом terminate():

w.terminate();

Повторне використання веб-воркера

Якщо для робочої змінної встановлено значення undefined, після її завершення можна повторно використовувати код:

w = undefined;

Приклад повного коду веб-воркера

Ми вже бачили код веб-воркера у файлі .js. Нижче наведено код для сторінки HTML:

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Рахувати числа: <output id="result"></output></p>
<button onclick="startWorker()">Пуск веб-воркера</button>
<button onclick="stopWorker()">Зупинити веб-воркера</button>

<script>
let w;

function startWorker() {
  if (typeof(w) == "undefined") {
    w = new Worker("demo_workers.js");
  }
  w.onmessage = function(event) {
    document.getElementById("result").innerHTML = event.data;
  };
}

function stopWorker() {
  w.terminate();
  w = undefined;
}
</script>

</body>
</html>
Спробуйте самі »

Веб-воркери та DOM

Оскільки веб-воркери знаходяться у зовнішніх файлах, вони не мають доступу до наведених нижче об’єктів JavaScript:

  • Об’єкт window
  • Об’єкт document
  • Батьківський об’єкт