НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

API веб-геолокації


Знайти позицію користувача

HTML Geolocation API використовується для отримання географічного положення користувача.

Оскільки це може поставити під загрозу конфіденційність, позиція недоступна, якщо користувач її не схвалить.

Примітка: Геолокація найточніша для пристроїв із GPS, наприклад смартфонів.


API геолокації підтримується всіма браузерами:

Yes Yes Yes Yes Yes

Примітка: Починаючи з Chrome 50, API геолокації працюватиме лише в безпечних контекстах, таких як HTTPS. Якщо ваш сайт розміщено на незахищеному джерелі (наприклад, HTTP), запити на отримання місцезнаходження користувачів більше не працюватимуть.


Використання API геолокації

Метод getCurrentPosition() використовується для повернення позиції користувача.

Наведений нижче приклад повертає широту та довготу місця розташування користувача:

Приклад

<script>
const x = document.getElementById("demo");
function getLocation() {
  if (navigator.geolocation) {
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
  } else {
    x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";
  }
}

function showPosition(position) {
  x.innerHTML = "Latitude: " + position.coords.latitude +
  "<br>Longitude: " + position.coords.longitude;
}
</script>
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу:

  • Перевірте, чи підтримується геолокація
  • Якщо підтримується, запустіть метод getCurrentPosition(). Якщо ні, відобразіть повідомлення для користувача
  • Якщо метод getCurrentPosition() виконано успішно, він повертає об’єкт координат функції, указаній у параметрі (showPosition)
  • Функція showPosition() виводить широту та довготу

Наведений вище приклад є дуже простим скриптом геолокації без обробки помилок.


Обробка помилок і відхилень

Другий параметр методу getCurrentPosition() використовується для обробки помилок. Він визначає функцію, яку потрібно запустити, якщо їй не вдається отримати місцезнаходження користувача:

Приклад

function showError(error) {
  switch(error.code) {
    case error.PERMISSION_DENIED:
      x.innerHTML = "Користувач відхилив запит на геолокацію."
      break;
    case error.POSITION_UNAVAILABLE:
      x.innerHTML = "Інформація про місцезнаходження недоступна."
      break;
    case error.TIMEOUT:
      x.innerHTML = "Час очікування запиту на отримання місцезнаходження користувача минув."
      break;
    case error.UNKNOWN_ERROR:
      x.innerHTML = "Сталася невідома помилка."
      break;
  }
}
Спробуйте самі »

Відображення результату на карті

Щоб відобразити результат на карті, вам потрібен доступ до картографічної служби, наприклад Google Maps.

У наведеному нижче прикладі отримані широта та довгота використовуються для відображення розташування на карті Google (з використанням статичного зображення):

Приклад

function showPosition(position) {
  let latlon = position.coords.latitude + "," + position.coords.longitude;

  let img_url = "https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=
  "+latlon+"&zoom=14&size=400x300&sensor=false&key=YOUR_KEY";

  document.getElementById("mapholder").innerHTML = "<img src='"+img_url+"'>";
}

Інформація про місцезнаходження

Ця сторінка продемонструвала, як показати положення користувача на карті.

Геолокація також дуже корисна для інформації про місцезнаходження, наприклад:

  • Остання місцева інформація
  • Показ визначних місць поблизу користувача
  • Покрокова навігація (GPS)

Метод getCurrentPosition() — повернення даних

Метод getCurrentPosition() повертає об’єкт у разі успіху. Властивості широти, довготи та точності завжди повертаються. Інші властивості повертаються, якщо вони доступні:

Властивість Поверне
coords.latitude Широта як десяткове число (завжди повертається)
coords.longitude Довгота як десяткове число (завжди повертається)
coords.accuracy Точність позиції (завжди повертається)
coords.altitude Висота над середнім рівнем моря в метрах (повертається, якщо є)
coords.altitudeAccuracy Висотна точність положення (повертається, якщо доступно)
coords.heading Напрямок у градусах за годинниковою стрілкою від півночі (повертається, якщо доступно)
coords.speed Швидкість у метрах за секунду (повертається, якщо доступно)
timestamp Дата/час відповіді (повертається, якщо є)

Об’єкт геолокації – інші цікаві методи

Об’єкт Geolocation також має інші цікаві методи:

  • watchPosition() - Повертає поточне положення користувача та продовжує повертати оновлене положення, коли користувач рухається (як GPS в автомобілі).
  • clearWatch() - Зупиняє метод watchPosition().

У прикладі нижче показано метод watchPosition(). Щоб перевірити це, вам потрібен точний пристрій GPS (наприклад, смартфон):

Приклад

<script>
const x = document.getElementById("demo");
function getLocation() {
  if (navigator.geolocation) {
    navigator.geolocation.watchPosition(showPosition);
  } else {
    x.innerHTML = "Геолокація не підтримується цим браузером.";
  }
}
function showPosition(position) {
  x.innerHTML = "Широта: " + position.coords.latitude +
  "<br>Довгота: " + position.coords.longitude;
}
</script>
Спробуйте самі »