НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи установки дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Набори JS Карти JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітове JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

Place for your advertisement!
JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Рядки

JavaScript рядки призначені для зберігання та обробки тексту.

Рядок JavaScript складається з нуля або більше символів, записаних у лапках.

Приклад

let text = "John Doe";
Спробуйте самі »

Ви можете використовувати одинарні або подвійні лапки:

Приклад

let carName1 = "Volvo XC60";  // Подвійні лапки
let carName2 = 'Volvo XC60';  // Одинарні лапки
Спробуйте самі »

Ви можете використовувати лапки всередині рядка, якщо вони не збігаються з лапками, що оточують рядок:

Приклад

let answer1 = "It's alright";
let answer2 = "He is called 'Johnny'";
let answer3 = 'He is called "Johnny"';
Спробуйте самі »

Довжина рядка

Щоб знайти довжину рядка, скористайтеся вбудованою властивістю length:

Приклад

let text = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
let length = text.length;
Спробуйте самі »

Екранний символ

Оскільки рядки мають бути записані в лапках, JavaScript неправильно сприйме цей рядок:

let text = "Ми українці - нащадки "Запорозьких козаків" та славних воїнів Київської Русі.";

Рядок буде розрізано на "Ми українці - нащадки ".

Рішення, щоб уникнути цієї проблеми, полягає в застосуванні екранованого символу зворотної косої риски.

Зворотній слеш (\) перетворює спеціальні символи на рядкові символи:

Код Результат Опис
\' ' Одинарні лапки
\" " Подвійні лапки
\\ \ Зворотній слеш

Послідовність \"  вставляє подвійні лапки в рядок::

Приклад

let text = "Ми українці - нащадки \"Запорозьких козаків\" та славних воїнів Київської Русі.";
Спробуйте самі »

Послідовність \'  вставляє одинарну лапку в рядок:

Приклад

let text= 'It\'s alright.';
Спробуйте самі »

Послідовність \\  вставляє зворотній слеш в рядок:

Приклад

let text = "Символ \\ називається зворотній слеш.";
Спробуйте самі »

Шість інших керуючих послідовностей дійсні в JavaScript:

Код Результат
\b Backspace
\f Подача форми
\n Новий рядок
\r Повернення каретки
\t Горизонтальна вкладка
\v Вертикальна вкладка

Наведені вище 6 керуючих символів спочатку були розроблені для керування друкарськими машинками, телетайпами та факсами. Вони не мають жодного сенсу в HTML.


Порушення довгих рядків коду

Для кращої читабельності програмісти часто уникають рядків коду, довші за 80 символів.

Якщо оператор JavaScript не вміщується в один рядок, найкраще розбити його після інструкції:

Приклад

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Hello Dolly!";
Спробуйте самі »

Ви також можете розбити рядок коду всередині текстового рядка за допомогою одного зворотного слешу:

Приклад

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello \
Dolly!";
Спробуйте самі »

Метод \ не є кращим. Він може не мати універсальної підтримки.
Деякі веб-браузери не дозволяють пробіли після символу \.

Більш безпечний спосіб розбити рядок – це додавання рядків:

Приклад

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello " +
"Dolly!";
Спробуйте самі »

Ви не можете розбити рядок коду зворотнім слешем:

Приклад

document.getElementById("demo").innerHTML = \
"Hello Dolly!";
Спробуйте самі »

JavaScript рядки як об’єкти

Зазвичай JavaScript рядки — це примітивні значення, створені з літералів:

let x = "John";

Але рядки також можна визначити як об’єкти за допомогою ключового слова new:

let y = new String("John");

Приклад

let x = "John";
let y = new String("John");
Спробуйте самі »

Не створюйте рядкові об’єкти.

Ключове слово new ускладнює код і сповільнює швидкість виконання.

Рядкові об’єкти можуть давати несподівані результати:

Під час використання оператора == x та y рівні:

let x = "John";
let y = new String("John");
Спробуйте самі »

Під час використання оператора === x та y не рівні:

let x = "John";
let y = new String("John");
Спробуйте самі »

Зверніть увагу на різницю між (x==y) та (x===y).

(x == y) true чи false?

let x = new String("John");
let y = new String("John");
Спробуйте самі »

(x === y) true чи false?

let x = new String("John");
let y = new String("John");
Спробуйте самі »

Порівняння двох об’єктів JavaScript завжди повертає false.

Повне посилання на рядок

Щоб отримати повну довідкову інформацію про рядки, перейдіть до:

Повний довідник JavaScript Рядків.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей і методів рядків.

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте властивість length, щоб повідомити про довжину txt.

let txt = "Hello World!";
let x = ;
alert(x);


Place for your advertisement!