НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Дебагінг JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS 2019 JS 2020 JS 2021/2022 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Навчальний табір JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

ECMAScript 2021


Номери версій JavaScript

Старі версії JS позначаються цифрами: ES5 (2009) та ES6 (2015).

З 2016 року версії мають назви за роками: ECMAScript 2016, 2017, 2018, 2019, ...

Нові функції в ES2021


Нові функції в ES2022

  • Array at()
  • String at()
  • RegExp /d
  • Object.hasOwn()
  • error.cause
  • await import
  • Приватні методи та поля
  • Оголошення полів класу

Попередження

Ці функції відносно нові.

Старішим веббраузерам може знадобитися альтернативний код (Polyfill)


JavaScript String ReplaceAll()

ES2021 запровадив рядковий метод replaceAll():

Приклад

text = text.replaceAll("Cats","Dogs");
text = text.replaceAll("cats","dogs");
Спробуйте самі »

Метод replaceAll() дозволяє вказати регулярний вираз замість рядка, який потрібно замінити.

Якщо параметр є регулярним виразом, необхідно встановити глобальний прапор (g); інакше видається TypeError.

Приклад

text = text.replaceAll(/Cats/g,"Dogs");
text = text.replaceAll(/cats/g,"dogs");
Спробуйте самі »

Примітка

ES2020 запровадив рядковий метод matchAll().


JavaScript Цифровий роздільник (_)

ES2021 ввів цифровий роздільник (_), щоб зробити числа більш читабельними:

Приклад

const num = 1_000_000_000;
Спробуйте самі »

Цифровий роздільник призначений лише для візуального використання.

Приклад

const num1 = 1_000_000_000;
const num2 = 1000000000;
(num1 === num2);
Спробуйте самі »

Цифровий роздільник можна поставити в будь-якому місці числа:

Приклад

const num1 = 1_2_3_4_5;
Спробуйте самі »

Примітка

Цифровий роздільник не дозволяється використовувати на початку чи в кінці числа.

У JavaScript тільки змінні можуть починатися з _.

Числовий роздільник підтримується в усіх сучасних веббраузерах із січня 2020 року:

Chrome 75 Edge 79 Firefox 74 Safari 13.1 Opera 67
Jun 2019 Jan 2020 Oct 2019 Sep 2019 Jun 2019

JavaScript Array at()

ES2022 запровадив метод масиву at():

Приклади

Отримайте третій елемент fruits (фруктів):

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
let fruit = fruits.at(2);
Спробуйте самі »

Отримайте третій елемент fruits:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
let fruit = fruits[2];
Спробуйте самі »

Метод at() повертає проіндексований елемент із масиву.

Метод at() повертає те саме, що й [].

Метод at() підтримується в усіх сучасних веббраузерах із березня 2022 року:

Chrome 92 Edge 92 Firefox 90 Safari 15.4 Opera 78
Apr 2021 Jul 2021 Jul 2021 Mar 2022 Aug 2021

Примітка

Багато мов дозволяють індексувати в негативних дужках, наприклад [-1], щоб отримати доступ до елементів із кінця об’єкта/масиву/рядка.

Це неможливо в JavaScript, оскільки [] використовується для доступу як до масивів, так і до об’єктів. obj[-1] посилається на значення ключа -1, а не на останню властивість об’єкта.

Для розв’язання цієї проблеми в ES2022 було представлено метод at().


JavaScript String at()

ES2022 запровадив рядковий метод at():

Приклади

Отримати третю букву імені:

const name = "W3Schools";
let letter = name.at(2);
Спробуйте самі »

Отримайте третю букву імені:

const name = "W3Schools";
let letter = name[2];
Спробуйте самі »

Метод at() повертає проіндексований елемент із рядка.

Метод at() повертає те саме, що й [].

Метод at() підтримується в усіх сучасних веббраузерах із березня 2022 року:

Chrome 92 Edge 92 Firefox 90 Safari 15.4 Opera 78
Apr 2021 Jul 2021 Jul 2021 Mar 2022 Aug 2021