НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Дебагінг JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS 2019 JS 2020 JS 2021/2022 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Навчальний табір JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

ECMAScript 2019


JavaScript Номери версій

Старі версії JS позначаються цифрами: ES5 (2009) і ES6 (2015).

З 2016 року версії мають назви за роками: ECMAScript 2016, 2017, 2018, 2019, ...

Нові функції в ES2019

Попередження

Ці функції відносно нові.

Старішим веббраузерам може знадобитися альтернативний код (Polyfill)


JavaScript String trimStart()

ES2019 додав метод String trimStart() до JavaScript.

Метод trimStart() працює як trim(), але видаляє пробіли лише на початку рядка.

Приклад

let text1 = "     Hello World!     ";
let text2 = text1.trimStart();
Спробуйте самі »

JavaScript String trimStart() підтримується в усіх сучасних браузерах із січня 2020 року:

Chrome 66 Edge 79 Firefox 61 Safari 12 Opera 50
Apr 2018 Jan 2020 Jun 2018 Sep 2018 May 2018

JavaScript String trimEnd()

ES2019 додав метод String trimEnd() до JavaScript.

Метод trimEnd() працює як trim(), але видаляє пробіли лише з кінця рядка.

Приклад

let text1 = "     Hello World!     ";
let text2 = text1.trimEnd();
Спробуйте самі »

JavaScript String trimEnd() підтримується в усіх сучасних браузерах із січня 2020 року:

Chrome 66 Edge 79 Firefox 61 Safari 12 Opera 50
Apr 2018 Jan 2020 Jun 2018 Sep 2018 May 2018

JavaScript Object fromEntries()

ES2019 додано Object метод fromEntries() до JavaScript.

Метод fromEntries() створює об’єкт із ітерованих пар ключ/значення.

Приклад

const fruits = [
["apples", 300],
["pears", 900],
["bananas", 500]
];

const myObj = Object.fromEntries(fruits);
Спробуйте самі »

JavaScript Object fromEntries() підтримується в усіх сучасних браузерах із січня 2020 року:

Chrome 73 Edge 79 Firefox 63 Safari 12.1 Opera 60
Mar 2019 Jan 2020 Oct 2018 Mar 2019 Apr 2019

Необов’язкова прив’язка catch

У ES2019 ви можете опустити параметр catch, якщо він вам не потрібен:

Приклад

До 2019:

try {
// код
} catch (err) {
// код
}

Після 2019:

try {
// код
} catch {
// код
}

Додаткове прив’язування catch підтримується в усіх сучасних браузерах із січня 2020 року:

Chrome 66 Edge 79 Firefox 58 Safari 11.1 Opera 53
Apr 2018 Jan 2020 Jan 2018 Mar 2018 May 2018

JavaScript Array flat()

ES2019 додано метод Array flat() до JavaScript.

Метод flat() створює новий масив шляхом зведення вкладеного масиву.

Приклад

const myArr = [[1,2],[3,4],[5,6]];
const newArr = myArr.flat();
Спробуйте самі »

JavaScript Array flat() підтримується в усіх сучасних браузерах із січня 2020 року:

Chrome 69 Edge 79 Firefox 62 Safari 12 Opera 56
Sep 2018 Jan 2020 Sep 2018 Sep 2018 Sep 2018

JavaScript Array flatMap()

ES2019 додано метод Array flatMap() до JavaScript.

Метод flatMap() спочатку відображає всі елементи масиву, а потім створює новий масив шляхом зведення масиву.

Приклад

const myArr = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
const newArr = myArr.flatMap((x) => x * 2);
Спробуйте самі »

Stable Array sort()

ES2019 переглянуто метод Array sort().

До 2019 року специфікація дозволяла нестабільні алгоритми сортування, такі як QuickSort.

Після ES2019 браузери мають використовувати стабільний алгоритм сортування:

Під час сортування елементів за значенням елементи мають зберігати своє відносне положення щодо інших елементів із тим самим значенням.

Приклад

const myArr = [
  {name:"X00",price:100 },
  {name:"X01",price:100 },
  {name:"X02",price:100 },
  {name:"X03",price:100 },
  {name:"X04",price:110 },
  {name:"X05",price:110 },
  {name:"X06",price:110 },
  {name:"X07",price:110 }
];
Спробуйте самі »

У наведеному вище прикладі під час сортування за значенням результат не може вийти з іменами в іншій відповідній позиції, як це:

X01 100
X03 100
X00 100
X03 100
X05 110
X04 110
X06 110
X07 110

Переглянуто JSON.stringify()

ES2019 переглянуто метод JSON stringify().

До 2019 року JSON не міг стрингувати символи, закодовані за допомогою \.

Приклад

let text = JSON.stringify("\u26D4");
Спробуйте самі »

До ES2019 використання JSON.stringify() JSON у кодових точках UTF-8 (U+D800 до U+DFFF) повертало пошкоджені символи Unicode, наприклад ���.

Після цієї ревізії рядки з кодовими точками UTF-8 безпечно конвертуються за допомогою JSON.stringify() і повертаються до оригіналу за допомогою JSON.parse().


Роздільні символи

Символи роздільників рядків і параграфів (\u2028 і \u2029) тепер дозволені в рядкових літералах.

До 2019 року вони розглядалися як символи закінчення рядків і призводили до помилок:

Приклад

// Це дійсне в ES2019:
let text = "\u2028";
Спробуйте самі »

Примітка

Тепер JavaScript і JSON мають однакові правила.

До ES2019:

text = JSON.parse('"\u2028"') буде парсити до ''.

text = '"\u2028"' дасть синтаксичну помилку.


Переглянуто функцію toString()

ES2019 переглянуто метод функції toString().

Метод toString() повертає рядок, що представляє вихідний код функції.

З 2019 року toString() має повертати вихідний код функції, включаючи коментарі, пробіли та деталі синтаксису.

До 2019 року різні браузери повертали різні варіанти функції (наприклад, без коментарів і пробілів). З 2019 року функція має повертатися саме так, як вона написана.

Приклад

function myFunction(p1, p2) {
  return p1 * p2;
}
Спробуйте самі »