НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Виклик функції Функція call() Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Визначення функцій


JavaScript функції визначаються за допомогою ключового слова function.

Ви можете використовувати оголошення функції або вираз функції.


Оголошення функцій

Раніше в цьому посібнику ви дізналися, що функції оголошуються за допомогою такого синтаксису:

function functionName(параметри) {
  // код для виконання
}

Оголошені функції не виконуються відразу. Вони "зберігаються для подальшого використання", і будуть виконані пізніше, коли їх викликають (звернуться до них).

Приклад

function myFunction(a, b) {
  return a * b;
}
Спробуйте самі »

Крапка з комою використовується для розділення виконуваних інструкцій JavaScript.
Оскільки оголошення функції не є виконуваною інструкцією, не прийнято закінчувати її крапкою з комою.


Вирази функцій

Функція JavaScript також може бути визначена за допомогою виразу.

Вираз функції можна зберегти в змінній:

Приклад

const x = function (a, b) {return a * b};
Спробуйте самі »

Після збереження виразу функції в змінній цю змінну можна використовувати як функцію:

Приклад

const x = function (a, b) {return a * b};
let z = x(4, 3);
Спробуйте самі »

Наведена вище функція насправді є анонімною функцією (функцією без імені).

Функціям, які зберігаються у змінних, не потрібні імена функцій. Вони завжди викликаються за допомогою імені змінної.

Наведена вище функція закінчується крапкою з комою, оскільки вона є частиною виконуваної інструкції.


Конструктор Function()

Як ви бачили в попередніх прикладах, функції JavaScript визначаються за допомогою ключового слова function.

Функції також можна визначити за допомогою вбудованого конструктора JavaScript функцій, що викликається за допомогою Function().

Приклад

const myFunction = new Function("a", "b", "return a * b");

let x = myFunction(4, 3);
Спробуйте самі »

Насправді вам не потрібно використовувати конструктор функцій. Наведений вище приклад такий самий, як написання:

Приклад

const myFunction = function (a, b) {return a * b};

let x = myFunction(4, 3);
Спробуйте самі »

У більшості випадків ви можете уникнути використання ключового слова new у JavaScript.


Функція підйому (хостинг)

Раніше в цьому посібнику ви дізналися про "підйом" (JavaScript Хостинг).

Підйом (хостинг) — це типова поведінка JavaScript, яка переміщує оголошення у верхню частину поточної області.

Підйом застосовується до оголошень змінних і оголошень функцій.

Завдяки цьому JavaScript функції можна викликати до того, як вони будуть оголошені:

myFunction(5);

function myFunction(y) {
  return y * y;
}

Функції, визначені за допомогою виразу, не піднімаються.


Самовикликаючі функції

Функціональні вирази можна зробити "самовикликаючими".

Вираз, що викликається самостійно, викликається (запускається) автоматично, без виклику.

Вирази функції виконуватимуться автоматично, якщо після виразу стоїть ().

Ви не можете самостійно викликати оголошення функції.

Ви повинні додати дужки навколо функції, щоб вказати, що це вираз функції:

Приклад

(function () {
  let x = "Hello!!";  // Я буду викликати себе
})();
Спробуйте самі »

Наведена вище функція фактично є анонімною функцією, яка самостійно викликається (функція без імені).


Функції можна використовувати як значення

Як значення можна використовувати функції JavaScript:

Приклад

function myFunction(a, b) {
  return a * b;
}

let x = myFunction(4, 3);
Спробуйте самі »

Функції JavaScript можна використовувати у виразах:

Приклад

function myFunction(a, b) {
  return a * b;
}

let x = myFunction(4, 3) * 2;
Спробуйте самі »

Функції є об’єктами

Оператор typeof у JavaScript повертає "функцію" для функцій.

Але функції JavaScript найкраще можна описати як об’єкти.

Функції JavaScript мають як властивості, так і методи.

Властивість arguments.length повертає кількість аргументів, отриманих під час виклику функції:

Приклад

function myFunction(a, b) {
  return arguments.length;
}
Спробуйте самі »

Метод toString() повертає функцію як рядок:

Приклад

function myFunction(a, b) {
  return a * b;
}

let text = myFunction.toString();
Спробуйте самі »

Функція, визначена як властивість об’єкта, називається методом об’єкта.
Функція, призначена для створення нових об’єктів, називається конструктором об’єкта.


Функції стрілок

Функції стрілок дозволяють використовувати короткий синтаксис для запису функціональних виразів.

Вам не потрібні ключове слово function, return і фігурні дужки.

Приклад

// ES5
var x = function(x, y) {
  return x * y;
}

// ES6
const x = (x, y) => x * y;
Спробуйте самі »

Функції стрілок не мають власного this. Вони погано підходять для визначення об’єктних методів.

Функції стрілок не підняті. Їх потрібно визначити перед використанням.

Використання const безпечніше, ніж використання var, оскільки вираз функції завжди є постійним значенням.

Ви можете опустити ключове слово return і фігурні дужки, лише якщо функція є однією інструкцією. Через це може бути гарною звичкою завжди зберігати їх:

Приклад

const x = (x, y) => { return x * y };
Спробуйте самі »

Функції стрілок не підтримуються в IE11 або раніших версіях.