НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Відображення об’єктів


Як відображати об’єкти JavaScript?

Відображення об’єкта JavaScript призведе до виведення [object Object].

Приклад

const person = {
  name: "John",
  age: 30,
  city: "New York"
};

document.getElementById("demo").innerHTML = person;
Спробуйте самі » Результат »

Деякі розповсюджені рішення для відображення об’єктів JavaScript:

  • Відображення властивостей об’єкту по імені
  • Відображення властивостей об’єкту в циклі
  • Відображення об’єкту за допомогою Object.values()
  • Відображення об’єкту за допомогою JSON.stringify()

Відображення властивостей об’єкту

Властивості об’єкту можуть відображатися у вигляді рядка:

Приклад

const person = {
  name: "John",
  age: 30,
  city: "New York"
};

document.getElementById("demo").innerHTML =
person.name + "," + person.age + "," + person.city;
Спробуйте самі » Результат »

Відображення об’єкту в циклі

Властивості об’єкту можна збирати в циклі:

Приклад

const person = {
  name: "John",
  age: 30,
  city: "New York"
};

let txt = "";
for (let x in person) {
txt += person[x] + " ";
};

document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
Спробуйте самі »

Ви маєте використовувати person[x] в циклі.

person.x не буде працювати (оскільки x - змінна).


Використання Object.values()

Будь-який об’єкт JavaScript можна конвертувати в масив за допомогою Object.values():

const person = {
  name: "John",
  age: 30,
  city: "New York"
};

const myArray = Object.values(person);

myArray тепер представляє собою масив JavaScript, готовий до відображення:

Приклад

const person = {
  name: "John",
  age: 30,
  city: "New York"
};

const myArray = Object.values(person);
document.getElementById("demo").innerHTML = myArray;
Спробуйте самі »

Object.values() підтримується в усіх основних браузерах з 2016 року.

54 (2016) 14 (2016) 47 (2016) 10 (2016) 41 (2016)

Використання JSON.stringify()

Будь-який об’єкт JavaScript можна конвертувати в рядок за допомогою функції JavaScript JSON.stringify():

const person = {
  name: "John",
  age: 30,
  city: "New York"
};

let myString = JSON.stringify(person);

myString тепер рядок JavaScript, готовий до відображення:

Приклад

const person = {
  name: "John",
  age: 30,
  city: "New York"
};

let myString = JSON.stringify(person);
document.getElementById("demo").innerHTML = myString;
Спробуйте самі »

Результатом будет строка, следующая за нотацией JSON:

{"name":"John","age":50,"city":"New York"}

JSON.stringify() включен в JavaScript и поддерживается всеми основными браузерами.


Рядкові дати (Рядкове перетворення дат)

JSON.stringify конвертує дати в рядки:

Приклад

const person = {
  name: "John",
  today: new Date()
};

let myString = JSON.stringify(person);
document.getElementById("demo").innerHTML = myString;
Спробуйте самі »

Рядкові функції (Рядкове перетворення функцій)

JSON.stringify не буде стрінити (перетворювати в рядки) функції:

Приклад

const person = {
  name: "John",
  age: function () {return 30;}
};

let myString = JSON.stringify(person);
document.getElementById("demo").innerHTML = myString;
Спробуйте самі »

Це можна виправити ("пофіксити"), якщо перетворити (конвертувати) функції в рядки перед перетворенням в рядок.

Приклад

const person = {
  name: "John",
  age: function () {return 30;}
};
person.age = person.age.toString();

let myString = JSON.stringify(person);
document.getElementById("demo").innerHTML = myString;
Спробуйте самі »

Рядкові масиви (Рядкове перетворення масивів)

Також можливо перетворити масиви JavaScript:

Приклад

const arr = ["John", "Peter", "Sally", "Jane"];

let myString = JSON.stringify(arr);
document.getElementById("demo").innerHTML = myString;
Спробуйте самі »

Результатом буде рядок, наступний за нотацією JSON:

["John","Peter","Sally","Jane"]