НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Дебагінг JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS 2019 JS 2020 JS 2021/2022 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Навчальний табір JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Синтаксис

Синтаксис JavaScript - це набір правил, згідно яким створюються програми JavaScript:

// Як створювати змінні:
var x;
let y;

// Як використовувати змінні:
x = 5;
y = 6;
let z = x + y;

JavaScript Значення

Синтаксис JavaScript визначає два типи значень: фіксовані значення та значення змінних.

Фіксовані значення називаються літералами. Значення змінних називаються змінними.


JavaScript Літерали

Найважливіші правила для запису фіксованих значень:

Числа пишуться з десятковими знаками або без них:

Рядки - це текст, написаний у подвійних або одинарних лапках:

"John Doe"

'John Doe'
Спробуйте самі »

JavaScript Змінні

У мові програмування змінні використовуються для зберігання значень даних.

JavaScript використовує ключове слово var для оголошення змінних (від анг. variable - змінна).

Знак рівності використовується для присвоєння значень змінним.

У цьому прикладі x визначається як змінна. Потім х надається значення 6:


JavaScript Оператори

JavaScript використовує арифметичні оператори ( + - * / ) для обчислення значень:

JavaScript використовує оператор присвоєння ( = ) для присвоєння значень змінним:

var x, y;
x = 5;
y = 6;
Спробуйте самі »

JavaScript Вирази

Вираз є комбінацією значень, змінних та операторів, яка обчислює значення.

Обчислення називається визначенням (результату).

Наприклад, 5*10 визначає 50:

Вирази також можуть містити значення змінних:

Значення можуть бути різних типів, таких як числа та рядки.

Наприклад, "John" + " " + "Doe" приймає значення "John Doe":

"John" + " " + "Doe"
Спробуйте самі »

JavaScript Ключові слова

JavaScript ключові слова використовуються для визначення дій, які мають бути виконані.

Ключове слово var повідомляє браузеру про створення змінної:

var x, y;
x = 5 + 6;
y = x * 10;
Спробуйте самі »

JavaScript Коментарі

Не всі JavaScript інструкції "виконуються".

Код після подвійної косої риски // або між /* та */ розглядається як коментар.

Коментарі ігноруються та не будуть виконані:

var x = 5;   // Я буду виконаний

// var x = 6;   Я НЕ буду виконаний
Спробуйте самі »

Ви дізнаєтесь більше про коментарі в наступному розділі на нашому сайті W3Schools українською.


JavaScript Ідентифікатори

Ідентифікатори - це назви (імена).

У JavaScript ідентифікатори використовуються для іменування змінних (і ключових слів, і функцій, і міток).

Правила для легальних імен практично однакові у більшості мов програмування.

У JavaScript перший символ має бути літерою, або підкресленням (_), або знаком долара ($).

Наступні символи можуть бути літерами, цифрами, підкресленням або знаком долара.

Числа не допускаються як перший символ.
Таким чином, JavaScript може легко відрізнити ідентифікатори від чисел.


JavaScript чутливий до регістру

Всі JavaScript ідентифікатори чутливі до регістру.

Змінні lastName та lastname є двома різними змінними:

var lastname, lastName;
lastName = "Doe";
lastname = "Peterson";
Спробуйте самі »

JavaScript не інтерпретує VAR або Var як ключове слово var.


JavaScript та Camel Case / Верблюжий регістр

Історично склалося так, що програмісти використовували різні способи поєднання кількох слів в одне ім’я змінної:

Дефіс:

first-name, last-name, master-card, inter-city.

Дефіси не допускаються у JavaScript. Вони зарезервовані для віднімання.

Підкреслення:

first_name, last_name, master_card, inter_city.

Camelcase - верблюжий регистр

Верхній Верблюжий регістр (Pascal Case):

FirstName, LastName, MasterCard, InterCity.

Нижній Верблюжий регістр:

Програмісти JavaScript схильні використовувати верблюжий регістр, який починається з малої літери:

firstName, lastName, masterCard, interCity.


JavaScript Набір символів

JavaScript використовує набір символів Unicode.

Unicode охоплює майже всі символи та розділові знаки у світі.

Для детальнішого ознайомлення вивчіть Повний довідник по Unicode на нашому сайті W3Schools українською.