НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Зворотні виклики

"Я передзвоню пізніше!"

Зворотний виклик – це функція, яка передається як аргумент іншій функції.

Ця техніка дозволяє функції викликати іншу функцію.

Функція зворотного виклику може виконуватися після завершення роботи іншої функції.

Послідовність функцій

Функції JavaScript виконуються в тій послідовності, у якій вони викликаються. Не в тій послідовності, у якій вони визначені.

Зрештою буде показано цей приклад "Goodbye":

Приклад

function myFirst() {
  myDisplayer("Hello");
}

function mySecond() {
  myDisplayer("Goodbye");
}

myFirst();
mySecond();
Спробуйте самі »

Зрештою буде показано цей приклад "Hello":

Приклад

function myFirst() {
  myDisplayer("Hello");
}

function mySecond() {
  myDisplayer("Goodbye");
}

mySecond();
myFirst();
Спробуйте самі »

Контроль послідовності

Іноді вам хочеться краще контролювати час виконання функції.

Припустімо, ви хочете виконати обчислення, а потім відобразити результат.

Ви можете викликати функцію калькулятора (myCalculator), зберегти результат, а потім викликати іншу функцію (myDisplayer), щоб відобразити результат:

Приклад

function myDisplayer(some) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = some;
}

function myCalculator(num1, num2) {
  let sum = num1 + num2;
  return sum;
}

let result = myCalculator(5, 5);
myDisplayer(result);
Спробуйте самі »

Або ви можете викликати функцію калькулятора (myCalculator) і дозволити функції калькулятора викликати функцію відображення (myDisplayer):

Приклад

function myDisplayer(some) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = some;
}

function myCalculator(num1, num2) {
  let sum = num1 + num2;
  myDisplayer(sum);
}

myCalculator(5, 5);
Спробуйте самі »

Проблема з першим прикладом вище полягає в тому, що вам потрібно викликати дві функції, щоб відобразити результат.

Проблема з другим прикладом полягає в тому, що ви не можете заборонити функції калькулятора відображати результат.

Тепер настав час залучити зворотний виклик.


JavaScript Зворотні виклики

Зворотний виклик — це функція, яка передається як аргумент іншій функції.

Використовуючи зворотній виклик, ви можете викликати функцію калькулятора (myCalculator) за допомогою зворотного виклику (myCallback) і дозвольте функції калькулятора виконати зворотний виклик після завершення обчислення:

Приклад

function myDisplayer(some) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = some;
}

function myCalculator(num1, num2, myCallback) {
  let sum = num1 + num2;
  myCallback(sum);
}

myCalculator(5, 5, myDisplayer);
Спробуйте самі »

У наведеному вище прикладі myDisplayer називається функцією зворотного виклику.

Він передається в myCalculator() як аргумент.

Примітка

Коли ви передаєте функцію як аргумент, пам’ятайте, що не можна використовувати круглі дужки.

Правильно: myCalculator(5, 5, myDisplayer);

Неправильно: myCalculator(5, 5, myDisplayer());

Приклад

// Створити масив
const myNumbers = [4, 1, -20, -7, 5, 9, -6];

// Викликати removeNeg за допомогою зворотного виклику
const posNumbers = removeNeg(myNumbers, (x) => x >= 0);

// Відобразити результат
document.getElementById("demo").innerHTML = posNumbers;

// Зберігати лише додатні числа
function removeNeg(numbers, callback) {
  const myArray = [];
  for (const x of numbers) {
    if (callback(x)) {
      myArray.push(x);
    }
  }
  return myArray;
}
Спробуйте самі »

У наведеному вище прикладі (x) => x >= 0 є функцією зворотного виклику.

Він передається до removeNeg() як аргумент.


Коли використовувати зворотній виклик?

Наведені вище приклади не надто цікаві.

Вони спрощені, щоб навчити вас синтаксису зворотного виклику.

Зворотні виклики справді найкращі в асинхронних функціях, де одна функція має чекати іншої функції (наприклад, очікування завантаження файлу).

Асинхронні функції розглядаються в наступному розділі.