НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи установки дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Набори JS Карти JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітове JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

Place for your advertisement!
JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Об’єкти


Реальні об’єкти, властивості та методи

У реальному житті автомобіль — це об’єкт.

Автомобіль має такі властивості, як вага та колір, і методи, як-от старт і зупинка:

Об’єкт Властивості Методи
Об’єкт в JavaScript
car.name = Fiat

car.model = 500

car.weight = 850kg

car.color = white

car.start()

car.drive()

car.brake()

car.stop()

Усі автомобілі мають однакові властивості, але значення властивості відрізняються від автомобіля до автомобіля.

Усі автомобілі мають однакові методи, але методи виконуються в різний час.


JavaScript Об’єкти

Ви вже дізналися, що змінні JavaScript є контейнерами для значень даних.

Цей код присвоює просте значення (Fiat) змінній з назвою car:

let car = "Fiat";
Спробуйте самі »

Об’єкти також є змінними. Але об’єкти можуть містити багато значень.

Цей код присвоює багато значень (Fiat, 500, білий) змінній під назвою car (автомобіль):

const car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};
Спробуйте самі »

Значення записуються як пари ім’я:значення (ім’я та значення розділені двокрапкою).

Поширеною практикою є оголошення об’єктів за допомогою ключового слова const.

Докладніше про використання const з об’єктами в розділі: JS Const.


Визначення об’єкта

Ви визначаєте (і створюєте) об’єкт JavaScript за допомогою літералу об’єкта:

Приклад

const person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
Спробуйте самі »

Пробіли та розриви рядків не важливі. Визначення об’єкта може займати кілька рядків:

Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  age: 50,
  eyeColor: "blue"
};
Спробуйте самі »

Властивості об’єкта

Пари імя:значення в JavaScript об’єктах називаються властивостями:

Властивість Значення властивості
firstName John
lastName Doe
age 50
eyeColor blue

Доступ до властивостей об’єкта

Ви можете отримати доступ до властивостей об’єкта двома способами:

objectName.propertyName

or

objectName["propertyName"]

Приклад1

person.lastName;
Спробуйте самі »

Приклад2

person["lastName"];
Спробуйте самі »

JavaScript об’єкти – це контейнери для іменованих значень, які називаються властивостями.


Методи об’єктів

Об’єкти також можуть мати методи.

Методи — це дії, які можна виконувати над об’єктами.

Методи зберігаються у властивостях як визначення функцій.

Властивість Значення властивості
firstName John
lastName Doe
age 50
eyeColor blue
fullName function() {return this.firstName + " " + this.lastName;}

Метод — це функція, яка зберігається як властивість.


Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  id       : 5566,
  fullName : function() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
};

У прикладі вище this посилається на person object.

I.E. this.firstName означає властивість firstName для this.

I.E. this.firstName означає властивість firstName для person.


Що таке this?

В JavaScript ключове слово this відноситься до об’єкту.

Який об’єкт залежить від того, як this викликається (використовується або називається).

Ключове слово this відноситься до різних об’єктів залежно від способу його використання:

У методі об’єкта this відноситься до об’єкта.
Окремо this відноситься до глобального об’єкта.
У функції this відноситься до глобального об’єкта.
У функції, у строгому режимі, this є undefined.
У події this відноситься до елемента, який отримав подію.
Такі методи, як call(), apply() та bind() можуть відносити this до будь-якого об’єкта.

Примітка

this не є змінною. Це ключове слово. Ви не можете змінити значення this.

Ключове слово this

У визначенні функції this відноситься до "власника" функції.

У наведеному вище прикладі this є person object який "володіє" fullName функцією.

Іншими словами, this.firstName означає firstName властивість об’єкту this.

Дізнатись більше про this можна в розділі JavaScript this на нашому сайті W3Schools українською.


Доступ до методів об’єктів

Ви отримуєте доступ до методу об’єкта за допомогою такого синтаксису:

objectName.methodName()

Приклад

name = person.fullName();
Спробуйте самі »

Якщо отримати доступ до методу без круглих дужок (), він поверне визначення функції:

Приклад

name = person.fullName;
Спробуйте самі »

Не оголошуйте рядки, числа та логічні значення як об’єкти!

Коли змінну JavaScript оголошено за допомогою ключового слова "new", змінна створюється як об’єкт:

x = new String();        // Оголошує x як об’єкт String
y = new Number();        // Оголошує y як об’єкт Number
z = new Boolean();       // Оголошує z як об’єкт Boolean

Уникайте об’єктів String, Number та Boolean . Вони ускладнюють ваш код і сповільнюють швидкість виконання.

Ви дізнаєтеся більше про об’єкти пізніше в цьому підручнику.


Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Здійсніть сповіщення "John" шляхом отримання інформації з об’єкта person.

const person = {
firstName: "John",
lastName: "Doe"
};

alert();


Place for your advertisement!