НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Область дії

Область дії (або область видимості) визначає доступність (видимість) змінних.

JavaScript має 3 типи області дії:

  • Область дії блоку
  • Область дії функції
  • Область дії глобальна

Область дії блоку

До ES6 (2015), JavaScript мав лише Глобальну область дії та Область дії функції.

ES6 запровадив два важливих нових JavaScript ключових слова: let та const.

Ці два ключових слова забезпечують область дії блоку в JavaScript.

До змінних, оголошених всередині блоку { }, не можна отримати доступ поза блоком:

Приклад

{
  let x = 2;
}
// x НЕ МОЖЕ бути використано тут

Змінні, оголошені за допомогою ключового слова var НЕ можуть мати область дії блоку.

До змінних, оголошених в середині блоку { }, можна отримати доступ поза блоком.

Приклад

{
  var x = 2;
}
// x МОЖЕ бути використано тут

Локальна область дії

Змінні, оголошені в JavaScript функції, стають ЛОКАЛЬНИМИ для функції.

Приклад

// код тут НЕ МОЖЕ використовувати carName

function myFunction() {
  let carName = "Volvo";
  // код тут МОЖЕ використовувати carName
}

// код тут НЕ МОЖЕ використовувати carName
Спробуйте самі »

Локальні змінні мають Область дії функції:

Доступ до них можна отримати лише із функції.

Оскільки локальні змінні розпізнаються лише всередині своїх функцій, змінні з однаковими іменами можуть використовуватись в різних функціях.

Локальні змінні створюються при запуску функції та видаляються, коли функція завершується.


Область дії функції

JavaScript має область дії функції: кожна функція створює нову область дії.

Змінні, визначені всередині функції, не доступні (видимі) поза функцією.

Змінні, оголошені за допомогою var, let та const дуже схожі, коли оголошені всередині функції.

Вони всі мають Область дії функції:

function myFunction() {
  var carName = "Volvo";   // Область дії функції
}
function myFunction() {
  let carName = "Volvo";   // Область дії функції
}
function myFunction() {
  const carName = "Volvo";   // Область дії функції
}

Глобальні JavaScript змінні

Змінна, оголошена поза функцією, стає ГЛОБАЛЬНОЮ.

Приклад

let carName = "Volvo";
// код тут може використовувати carName

function myFunction() {
// код тут також може використовувати carName
}
Спробуйте самі »

Глобальні змінні мають Глобальну область дії:

Всі скрипти та функції на вебсторінці можуть отримати до неї доступ.


Глобальна область дії

Змінні, оголошені Глобально (поза будь-якою функцією) мають Глобальну область дії.

Доступ до Глобальних змінних можна отримати із будь-якого місця в JavaScript програмі.

Змінні, оголошені за допомогою var, let та const дуже схожі, коли оголошені поза блоком.

Вони всі мають Глобальну область дії:

var x = 2;       // Глобальна область дії
let x = 2;       // Глобальна область дії
const x = 2;       // Глобальна область дії

JavaScript змінні

В JavaScript об’єкти та функції також змінні.

Область видимості визначає доступність змінних, об’єктів та функцій із різних частин коду.


Автоматично глобальна

Якщо ви присвоюєте значення змінній, яка не була оголошена, вона автоматично стане ГЛОБАЛЬНОЮ змінною.

Цей приклад коду оголошує глобальну змінну carName, навіть якщо значення призначається всередині функції.

Приклад

myFunction();

// код тут може використовувати carName

function myFunction() {
  carName = "Volvo";
}
Спробуйте самі »

Strict Mode / Строгий режим

Всі сучасні браузери підтримують виконання JavaScript в "Strict Mode" ("Строгому режимі").

Ви дізнаєтесь більше про те, як використовувати строгий режим пізніше в цьому підручнику на нашому сайті W3Schools українською.

В "Строгому режимі" неоголошені змінні не стають глобальними автоматично.


Глобальні змінні в HTML

В JavaScript глобальною областю дії є середовище JavaScript.

В HTML глобальною областю дії є об’єкт вікна.

Глобальні змінні, визначені за допомогою ключового слова var, належать об’єкту вікна:

Приклад

var carName = "Volvo";
// код тут може використовувати window.carName
Спробуйте самі »

Глобальні змінні, визначені за допомогою ключового слова let, не належать об’єкту вікна:

Приклад

let carName = "Volvo";
// код тут не може використовувати window.carName
Спробуйте самі »

УВАГА!

НЕ створюйте глобальні змінні, якщо ви не збираєтесь їх використовувати.

Ваші глобальні змінні (або функції) можуть перезаписувати змінні (або функції) вікна.
Будь яка функція, включаючи об’єкт вікна, може перезаписувати ваші глобальні змінні та функції.


Час життя JavaScript змінних

Час життя JavaScript змінних починається з моменту її оголошення.

Функціональні (локальні) змінні видаляються по завершенню функції.

В веббраузері глобальні змінні видаляються при закритті вікна (або вкладки) браузера.


Аргументи функції

Аргументи функції (параметри) працюють як локальні змінні всередині функцій.